torsdag 24 november 2016

Varsågod, ännu ett bra exempel att kopiera

Det är hårt att se hur Nyköpings kommun inte tar del i alla goda exempel runt om i landet, hur man kan öka cykling och kollektivtrafik med enkla medel. Halmstad har kört sitt elcykelprojekt i flera år med gott resultat, och fortsätter 2017. Det är bara för Nyköpings kommun att kopiera, om man vill få fler att cykla, eller elcykla.

Kopierar texten direkt ur pressmeddleandet


Pressmeddelande 2016-11-24
Halmstads kommuns elcykelprojekt uppmärksammas internationellt – igen!
 
I våras tilldelades projektet Elcyklist 2015 utmärkelsen National Energy Globe Award Sweden 2016. Nu är samma projekt nominerat till Euro-China Green & Smart City Awards 2016.
 
I projektet Elcyklist 2015 fick 300 Halmstadbor låna varsin elcykel under en period och hjälpte därmed till med att minska utsläppen till luft,trafikbullret och trängseln i Halmstad. Projektet pågår även under 2016 och 2017.
 
– Syftet med projektet är att få bilister i Halmstad att ställa bilen och istället välja elcykel. Kan vi genom dessa priser inspirera andra städer i andra länder att starta liknande projekt så är det fantastiskt, säger Katarina Löfquist, projektadministratör hållbart resande, Halmstads kommun.
 
Mätningar på fem broar i stan visar att cykeltrafiken har ökat med cirka 4,5 procent i år jämfört med förra året.
 
– Samtidigt som det är roligt att projektet uppmärksammas internationellt vill vi att projektdeltag-arna själva ska få känna att de är med och utvecklar staden i positiv riktning. Fler halmstadbor har möjlighet att känna att de är med i ett väldigt bra projekt. Att cykla ger fördelar för din egen hälsa och ekonomi. Undersökningar visar att man mår psykiskt bättre när man cyklar eftersom man får många sinnesintryck under tiden. Det är bra både för både kropp och själ, säger Katarina Löfquist.
 
Fakta Projektet Elcyklist 2015
-          100 elcyklar lånades ut varje period = totalt 300 Halmstadbor lånade en elcykel
-          Tre perioder à 2-3 månader: vår, sommar och höst
-          Tillsammans cyklade deltagarna över 97000 kilometer
-          Närmare en tredjedel av deltagarna valde att köpa ut en elcykel efter projektet
-          Över 80 procent angav i utvärderingen att de skulle fortsätta cykla i någon form
-          Cirka 70 procent av deltagarna angav att de trodde sig ha påverkat människor i sin omgivning till att börja cykla eller elcykla
 
Bakom utmärkelsen Euro-China Green & Smart City Awards 2016 står franska Fondation Prospective et Innovation som står grundades 1989. De har som mål att förutspå utvecklingen och främja förnyelse på alla nivåer, från global styrning till lokala innovationer. Med utmärkelsen samarbetar de med China Center for Urban Development.
 
Läs gärna mer om projektet på www.halmstad.se/elcyklist
 
För mer information, kontakta:
Katarina Löfquist
Projektadministratör hållbart resande, Halmstads kommun

tisdag 22 november 2016

Vad väntar Nyköping på? Det går ju att locka bilister

I Östergötland (se länk nedan) lät man en mindre grupp bilister få testa bussen ett par veckor. Flertalet av bilisterna blev positivt överraskade över hur bra bussen är. Cirka tre månader efter försöket var det 39 procent av deltagarna som fortsatte att resa med buss. Man kan gissa att det innan försöket fanns en del fördomar bland bilister om busstrafiken, som därför fortsätter sitt bilåkande. Men bilister är också människor, och när de väl fick chansen att testa, så var bussen inte så krånglig.

http://www.bussmagasinet.se/2016/11/bilister-som-testat-gillar-bussen/

Sådana liknande pröva-på-projekt har genomförts i många områden runt om i landet. I Västra Götaland har man gjort det i stor omfattning under flera år tillbaka, då man fått bra utfall med nya resenärer.

Här i Nyköping är det märkligt. Inga liknande satsningar för att få bilister att pröva de lokala bussarna under några veckor. Synnerligen märkligt att inget hänt i höst, när Sörmlandstrafiken dessutom infört ett nytt biljettsystem i bussarna, som på många sätt är riktigt fördelaktigt. Här finns det något nytt och bra att locka bilisterna och andra nya resenärer.

Nog är det lite märkligt att vi i Nyköping, inte ens någon gång, får se sådan marknadsföring av kollektivtrafik som bevisligen ger resultat på andra håll. Kanske räcker det med att cirka 8 procent av resorna i kommun sker med bussarna? Och att stans bågnar gator under all biltrafik (åtminstone under rusningstrafik) - tja, det kanske är en naturlag som inte ska utmanas?

torsdag 17 november 2016

Varför cyklar man inte? Kan det motverkas?

Det första stycket är citerat ur en rapport från CyCity, som är ett ambitiöst projekt för att bidra till bättre cykelstäder. Kan man tydligt peka på orsaker till folk avstår från att cykla, så ökar också möjligheter att göra något åt saken.

Rädsla för att bli påkörd av motortrafik är ett vanligt skäl att inte börja cykla i större städer. Avsaknad av cykelbanor och bullrande motortrafik i hög hastighet är andra viktiga skäl att människor hindras från att cykla. Många väljer att köra bil istället för att cykla på korta resor eftersom det förstnämnda är eller uppfat- tas som bekvämare. Men det kanske vanligaste skälet till att någon för en kortare eller längre tid slutar att cykla är att man får sin cykel stulen. I Sverige stjäls varje år cyklar för mer än 100 miljoner kronor. Få åter- fås av sina ägare. Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten en familj kan råka ut för. Rädsla för att få sin cykel stulen hindrar också många att använda sin bästa cykel. Istället använder många en billigare och sämre underhållen cykel på sina vanligaste resor, vilket påverkar trafiksäkerheten negativt. En lösning är fler cykelparkeringar av hög stöldskyddskvalitet vid stationer, arbetsplatser och skolor. 

Jag är övertygad om att det ligger åtskilligt i CyCitys analys. Jag följer en del Facebook-grupper om cykling, och just det är lås och förvaring av dyra cyklar är återkommande frågor. Många gånger uppstår bekymret på man bor i flerfamiljshus, där det saknas bra cykelförvaring. Alltså lätt åtkomliga cykelrum med säkra lås. Ska man då släpa upp cykeln i trappor eller hiss för att ha den lägenheten, eller ha den i trapphuset (vilket oftast inte är tillåtet pga av utrymningsskäl), börjar det bli bökigt. Somliga släpper därmed cykeltanken.... Åtminstone tanken på en bra cykel, som gör cyklandet till en njutning. Istället vinglar man runt på något billigt skräp, som inte är trafiksäkert, men inte så stöldbegärligt.

Samma sak när det gäller arbetsplatser och offentliga cykelparkeringar. Är det bra cykelställ där man säkert kan låsa fast sin dyrgrip, så kan man ju lugnt välja en välutrustad, säker och snabb cykel. Utan att oroa sig.

Nu under höst och vinter blir frågan om väderskydd också allt mer brännande. Finns risken att cykeln är blöt och kall, eller totalt översnöad, så kan det vara en anledning att ta bilen eller bussen. Nyköpings kommun har en cykelplan, som har ett antal år på nacken. Någon ny plan finns inte. Men där sägs att det ska finnas väderskyddad cykelparkering vid kommunens arbetsplatser. Men sådana väderskydd syns inte till. Vid äldreboendet Myntan som invigdes för några år sedan finns gott om cykelställ, men inga tak eller väderskydd. Så är det också många fler cyklar utanför under sommarhalvåret där.

Om inget händer? Ja vi cyklister har inget annat val än att berätta om behovet av bra cykelparkering. Så tjata på hyresbolag och fastighetsägare. Och kommunen och kommunpolitiker kan ju få höra att vi cyklister finns och har behov.

Förslagsvis mailar man sina önskemål till kommunens tekniska förvaltning.tekniska.divisionen@nykoping.se

fredag 28 oktober 2016

Miljoner finns till mer hållbart resande. Sök!

Här på bloggen har jag vid ett otal tillfällen lyft behovet av mobility management-åtgärder i Nyköping, alltså åtgärder som kan påverka attityder och beteende till ett mer hållbart resande, mer till fots, mer cykel och mer kollektivtrafik.
I dagens SN (papper sid 8) är det en stor artikel om det statliga investeringsstödet Klimatklivet, som alltså ska gå till åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser. I artikeln konstateras att efterfrågan och ansökningarna mattats av. Samtidigt ökar regeringen anslaget med hela 1,6 miljarder kr. Uppgifter från naturvårdsverket tyder på ett ganska måttligt intresse från Sörmländska kommuner, och från länsstyrelsens klimatsamordnare Emelie Österqvist kommer signaler om vi i Sörmland borde söka detta mer.

Emelie Österqvist får avrunda artikeln med att konstatera att störst klimatnytta görs genom att minska användning av fossilt bränsle inom transporter.

” Jag vill också gärna se fler ansökningar till mobility management-åtgärder, som kan påverka vårt beteende och attityder till mer hållbart resande ” säger hon till SN.

Alltså pengar finns att söka. Det finns också mången god erfarenhet av mobility management runt om i Sverige.

Jag förväntar mig faktiskt att Nyköpings kommun tar tillvara denna möjlighet. Det är ju närmast tjänstefel att inte söka från Klimatlivet nu. Bland annat då kommunen i våras antog en transportstrategi (för Nyköpings tätort och Skavsta), som säger att man i första hand ska planera enligt fyrstegsprincipen. Där är första steget åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt.

Löven sopas upp, men är det på rätt ställe?

Idag stötte jag på kommunens städpatrull, en sopmaskin som tar upp löv på cykelbanorna. Riktigt bra initiativ att städa bort de gula höstlöven, som är så slippriga, och ökar risken för omkullkörning.

Men jag undrar lite över hur kommunens prioritering av de cykelbanor som sopas. Sett från perspektivet cyklist, så ser jag främst att man sopar på cykelbanor i och intill lövskog, där cykelbanan är slingrig, och där det är många cyklister och/eller gående.

Hala löv på cykelbanan vid Herrhagen kl 8.30 28 okt.
 Så har det varit i flera dagar.

Då vore cykelbanan i skogen från Herrhagen på Arnö mot stan en prioriterad sträcka. Och knappast cykelbanan mot Örstig särskilt angelägen.

Men så var inte fallet. Cykelbanan mot Örstig var rensopad på fredagens morgon, medan cykelbanan genom skogen vid Herrhagen var täckt med löv.


Så det vore kanske dags för kommunen att ta reda på vilka cykelbanor som verkligen blir fyllda med hala löv. En sådan kartläggning är ju en engångsinsats, eftersom löven ju faller på samma plats varje år. Så har man sedan en arbetsinstruktion, som visar var man sopa där det verkligen behövs, och helt enkelt avstå på platser där behovet är litet.

söndag 16 oktober 2016

235 milj kr men ändå inte låsbara cykelställ

En dryg månad efter Hjortensbergsbadet öppnade efter den genomgripande renoveringen var det så dags för bloggaren att begå premiärdoppet. Äntrade min Scott e-bike och trampade iväg genom stan i god fart. I börja med medvind med motorn avstängd, eftersom cykeln rullar riktigt lätt. Men sista biten var det både uppförsbacke och motvind, som dock cykeln forcerar även på eco-läge utan större knot. Visst får jag trampa också....

Den nya cykelparkeringen.
Vart ska då parkera dyrgripen (japp, detta är ingen lågpriscykel) säkert vid badet? De gamla betongblocken som ska föreställa en cykelparkering finns kvar, men dessa går inte att låsa fast cykeln i. Men ser inga andra cykelställ. Så jag fulparkerar synligt framför badet (den står inte i vägen, men väldigt synligt). Frågar personalen om bra låsbar cykelparkering. Får höra något om en cykelparkering bortåt bilparkeringen. Den såg jag inte.

Men efter badet hittar jag den. En målad rektangel på asfalten med en cykelsymbol. Det är allt. Inga cykelställ eller annat där man kan låsa fast cykeln. Känns som något man kommit på i efterhand. Visst vi har badbesökare som cyklar, dessa borde väl få något. Men jag skulle definitivt ta mig en funderare, innan jag ställer en dyrbar cykel här, när det inte finns något stadigt att låsa fast den i.

Men detta är ju närmast en parodi på cykelparkering, åtminstone när man betänker att renoveringen gick lös på hela 235 milj kr. Det borde väl räckt till åtminstone ett litet cykelställ. Men nu råkar denna slutnota vara lite mer än de 147 milj kr som kommunen budgeterat renoveringen. Så man kan ha viss förståelse för att det var dags att dra i den ekonomiska nödbromsen och skippa cykelställen. Några ordentliga cykelställ hade ju trots alltså kostat ett antal tusen kronor.  

Nåväl. Denna lilla brist ska väl gå att rätta till i efterhand? Vi får se!

onsdag 12 oktober 2016

"Vad håller du på med? Du kör ju för fan i 2 km/h?"

Många klagar på Östra Storgatans omgörning till gåfartsgata. Inte så att folk har något emot att begränsningarna för biltrafiken, utan det handlar mer om bilister som kör för fort och att den trånga gatan skapar farliga situationer i mötet med gångtrafikanter och cyklister.

När vi ända pratar om fortkörare, skulle jag vilja inkludera cyklister. Visst finns det bilar som brakar på riktigt ordentligt, men antalet cyklister som inte respekterar fartgränsen 7 km/h är i princip noll.
Jag erkänner, jag klarar det inte. 7 km/h är riktigt sakta och blir faktiskt lite småvingligt. Kring 9-10 km/h (cykeln har mätare) är det åtminstone inte några problem med balansen.

Men maximalt 7 km/h funkar inte på cykel, i synnerhet om man är gammal och har lite bekymmer med balansen.

Men så över till dagens bekymmer. Cyklade ut från centrum på Östra Storgatan i lugnt tempo. Alltså kring 9-10 km/tim. Snart märker jag att det ligger en bil bakom, jag hör den tydligt, vänder mig om ser att den bara är några meter bakom. Trampar lite till, men märker att bilen kommer allt närmre. Det börjar blir lite obehagligt.

Då rinner jag över. Bromsar och vänder mig, pekar på bilföraren, som vevar ned rutan. Och frågar upprört varför han trycker så när bakom.
Bild från situationen. Hade
kameran tillgänglig.

Bilisten blir förstås irriterad när han får skäll. Jag får höra att jag bara cyklat i 2 km/h, och att jag ska skaffa mig ett liv. 

När jag berättar att det är gångfart 7 km/h, och att jag faktist kör 9 km/h, börjar han gapa om att jag var en lagbrytare. 

Riktigt otrevligt, där vi stod och tjafsade högljutt åt varann. 

Rätt snart ändrade jag taktik. Insåg nu lägger vi ned detta, annars blir det bara värre. Önskade honom en glad dag. Då körde han vidare.

Just den här typen av situationer är något som oroat mig som cyklist på Östra Storgatan. Att man får hetsiga bilförare i baken som ligger å pressar på när man försöker hålla en riktigt låg hastighet. De tycker alltså att jag cyklar provocerande lusigt.

Så gåfart 7 km/h fungerar inte bra. Åtminstone inte om vi också ska ha bilar på Östra Storgatan.

PS. Kanske jag betedde mig dumt lackade ur på bilisten, som nosade mig i backen. Men jag kan garantera att de flesta nog skulle känna visst obehag med en stor fet tysk premiumbil som ligger sniffar en i baken. Ibland måste man få säga ifrån!