lördag 31 januari 2015

Plogning är en ädel konst...

Plogningen av Nyköpings cykelbanor sköts i stora drag bra. Man plogar snabbt efter att snötäcket blivit några centimeter, så cykelbanorna är oftast farbara. Betydligt sämre är det med villagatorna, som vi cyklister också måste färdas på innan vi kommer till cykelbanorna. Det kan se bedrövligt ut här på Buskvägen när jag tittar ut genom fönstret. Inte alls lockande till att cykla. Men jag har lärt mig att några 100 meter bort väntar en välplogad cykelbana. Och jag blir lika förvånad varje gång det fungerar så här bra på cykelbanorna.

Men det blir ändå en tydlig plump i protokollet för cykelbanorna.

Problemen är där cykelbanan korsar annan väg, som plogas senare. Plogarna på den korsande vägen kör upp en vall som lägger sig tvärs över cykelbanan, och sedan fryser eländet och det blir spårigt. 

Ett typiskt sådant ställe är cykelbanan längs Arnöleden, där den korsar vägen intill äldreboende Myntan. Cykelbanan plogas först, och senare plogas då vägen in till Myntan. Resultatet blir en rejäl hög med snö över cykelbanan, där cyklister och gående trampar upp spår. Sedan fryser det och blir riktigt besvärligt.

I går kväll när jag kom trampande från stan snöade det. Och jag kom till Myntan-korsningen, tog det riktigt lugnt då jag visste om faran. Ändå får jag ett otäckt kast på cykeln när framhjulen sticker iväg åt fel håll. Denna gång gick det bra, men jag kunde lika bra ha vurpat.

Budskap till Nyköpings kommun, tekniska förvaltningen. Plogar som korsar cykelbana måste ha i uppdrag att inte lämna snö på cykelbanan. Med en snöskyffel i traktorn är problemet bortskyfflat på en minut.

Plogning är en ädel konst, och det krävs en del eftertanke för att resultatet ska bli riktigt bra.

tisdag 27 januari 2015

Äntligen, ett modernt biljettsystem

Snart historia.
Efter mycket letande och rotande har jag så funnit information, som visar att Sörmland och Nyköping är på väg att få den välbehövliga moderniseringen av biljettsystemet på Länstrafikens bussar.

Källan är ett protokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 9 okt 2014, vilket bör vara en betryggande källa.

Där klargörs att man beslutat att godkänna föreslagen strategisk inriktning på ett nytt färdbevis- och realtidssystem. Detta har beslutats av direktionen vid Kollektivtrafikmyndigheten. Jag går inte in på detaljerna på beslutsordningen här, eftersom den är ganska krånglig. Men det framgår att man gått ut med anbudsansökningar, för att hitta tänkbara leverantörer av dessa system. De utvalda leverantörerna ska komma in med anbud tidigt under 2015, och tilldelnings ska ske i februari (alltså snart).

Det valda systemen för biljetter och realtidsinformation är tänkta att vara i skarp drift andra kvartalet 2016. I protokollet berättas att man också ska se gällande pris- och produktsortiment.

Med andra ord, mycket är på gång för att länet och Nyköping ska få ett förnyat bättre biljettsystem, som tidigare efterlyst här på bloggen.

Se protokoll 2014-10-09:

http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Kommunalforbundet-Sormlands-kollektivtrafikmyndighet/Protokoll/

onsdag 14 januari 2015

Gratis buss! Guldkant för våra äldre

Detta blogginlägg är något av en fortsättning på det förra, om Länstrafikens biljettsystem och bristen på smarta biljettlösningar.

Jag tog upp frågan om att det kunde behövas en ny biljettyp för äldre resenärer, så att de kunde åka buss till en låg kostnad. Detta är ju ingen rocket science, så självklart är detta redan inför i kommuner som vill ge sina äldre lite mer rörlighet, vilket bidrar till livskvaliteten. De kan komma ut, hälsa på vänner, ta sig till butiker, till service, till aktiviteter. Därmed minskar behovet av egen bil, taxi eller färdtjänst.

Råkade så av en händelse läsa om att detta redan är infört i Helsingborg. Alla över 75 år får ett seniorkort som ger gratis lokala bussresor.

Hittar uppgifter om att 11 400 personer i Helsingborg har ett seniorkort. Mer exakt 930 000 resor hann de med förra året. Det främsta ärendet, 26 procent av resorna, är inköp. Därefter följer motion och föreningsverksamhet, 13 procent, enligt lokaltidningen HD.se.

Det blir 81 resor per senior och år. Med andra ord, det finns ett ganska stort behov av bussresor bland många seniorer.

För övrigt finns rabatterade och gratis bussresor i flera städer, se exemplen nedan.

Ska Nyköping också ge guldkant på vardagen för alla sina äldre? Jag tror inte det skulle bli någon särskilt kostsam tjänst, eftersom det knappast kräver fler bussar. Resandet är nämligen tidsbegränsat, så att de äldre inte kliver på bussarna under rusningstrafik.

Här läser ni mer om Helsingborg:


http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Buss-bat-och-tag/seniorkort/

I Sundsvall reser pensionärer för 100 kr per månad.

http://www.dintur.se/Biljetter-och-priser/Reskort/Senior/

I Avesta är det gratis buss som gäller. Försökte har nyligen permanentats.

http://www.avesta.se/Miljo--Trafik/Gator-och-trafik/Gratis-busstrafik/Forsoket-med-avgiftsfri-busstrafik-2012-2014/

I Eskilstuna har 65-plussarna mycket förmånligare biljettvillkor än i Nyköping, trots att det är samma Länstrafiken som kör bussarna. De får större rabatt på Rabattkortet 40 procent ( 25 procent i Nyköping) och biljetten är giltig i tre timmar (i Nyköping 1 timme).

http://www.lanstrafiken.se/Sormland/Biljetter-och-priser/Reskort/Sarskilda-reskort-i-Eskilstuna-kommun/

I Borås åker pensionärerna gratis utanför rusningstid.

http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/lattlast/lattlast/aldreomsorg/friabussresor.4.33319df2134652f290a80002725.html

fredag 9 januari 2015

Det växer mossa på stadsbussarnas biljettsystem

Det finns dem som tror att nolltaxa kan locka fler att nyttja den lokala busstrafiken i Nyköping. Och troligen är det så att det skulle bli fler som åkte, om priset på biljetterna är noll. Men samtidigt försvinner en del av intäkterna för trafiken och det kanske också skulle leda till behov av fler bussar vilket skulle dra upp kostnaderna. Risken är stor att en generell nolltaxa blir ett ekonomiskt slukhål, så det finns anledning att se över andra modeller för att ett biljettsystem som uppmuntrar till att mer använda den lokala busstrafiken i Nyköping.

Helt klart är att dagens biljettsystem på Länstrafiken behöver en översyns, dels är biljettmaskinerna omoderna, dels finns det små möjligheter att justera taxans utformning.

Om vi tittar på biljettmaskinena först. Jag har själv kört buss och vet hur maskinerna är utformade. Det är ett system som har cirka 15 år på nacken, och är inte särskilt flexibelt så tillvida att det är svårt att ändra i systemet om man vill införa nya typer av biljetter. Det har med tiden anpassats till kortbetalning, men att köpa biljetter med kort är varken smidig eller snabbt. Kort sagt är det ett överåldrigt system som behöver få en ersättare. Jag misstänker att det nuvarande biljettsystemet bidrar till att Länstrafiken inte försöker driva igenom något egentligt nytänkande inom biljetterna och taxesystem. Vissa tjänster och funktioner är helt enkelt inte möjliga att införa med dagens sörmländska biljettmaskiner

  • Det går inte att ladda och köpa kort och biljetter över nätet.
  • Det finns ingen beröringsfri teknik för snabb avläsning av resekort.
  • Det kan inte kommunicera med appar.
  • Det finns inget realtidssystem som kan visa bussen på kartor på nätet, eller som kan styra automatiska hållplatsutrop.
  • Det är svårt eller omöjligt att införa nya korttyper och nya typer av rabatter.


Men att förnya och ersätta ett biljettsystem är inget man gör i en handvändning, och vad jag vet finns det inga aktuella planer åt det hållet. Självklart är Länstrafiken Sörmland medvetna om biljettmaskinernas begränsningar, men det kan finnas skäl till att man avvaktar en ny satsning i dagsläget.

Emellertid är det inte kört för det. Vissa förändringar borde vara möjliga med nuvarande system. Jag listar några tänkbara sådana, och motiverar varför jag tror de vore möjliga:

LÄGRE PRISER PÅ ENSTAKA BUSSRESOR
Kunder som reser sällan straffas idag med förhållandevis höga priser. Betalar du för en enstaka resa (med byten upp till en timme) på bussen kostar det 26 kr, använder du Länstrafikens rabattkort kostar den cirka 21 kr. Ett månadskort (”Stadskortet”) som man kan använda hur mycket som helst och av flera personer kostar 540 kr. För många kan resandet innebära att man ibland cyklar, ibland åker bil och bland buss. Men är priset på enstaka bussresor högt, så är det många sällanresenärer som tvekar eller väljer annat färdsätt. En tydlig sänkning av priserna på enstaka biljetter (eller nuvarande Rabattkortet), skulle helt klart öka attraktionen att välja buss.

SHOPPINGKORT FÖR ETT HELT DYGN
Idag finns en s k shoppingkort som ger 3 timmars resa för 30 kr. Utöka gilitighetstiden så att en shoppingresa gäller för en helt dygn. Shoppingkortet skulle då bli ett bra och prisvärt alternativ för dem som ibland vill ställa cykeln eller bilen, inte minst om de ska ta sig till och från jobbet med buss.

REJÄL RABATT FÖR PENSIONÄRER
Till och från diskuteras nolltaxa i den lokala busstrafiken. I så fall bör det inte vara för dem som redan åker mycket buss, vilket i Nyköping främst är skolungdom. Snarare skulle man då rikta sig till äldre som sällan åker buss, pensionärer då, som är en väldigt bilberoende grupp. Dessutom har förmodligen inte pensionärerna riktigt samma resvanor som skolungdomar, som fyller bussarna runt 8-tiden. Pensionärerna kommer igång med sina aktiviteter och resor lite senare på dagen. Säg att man låter pensionärer resa utan kostnad kl 9-14 vardagar och på helger. Alternativt att de får resa obegränsat under dessa tider till motprestationen att de köper ett billigt busskort, säg kanske 100-200 kr i månaden. 

En sådan pensionärsrabatt skulle sannolikt inte öka kostnaderna för trafiken, då de nya resenärerna skulle tillkomma under den tid då det är god kapacitet i busstrafiken. Med en låg avgift, skulle det dessutom komma nya intäkter, vilket till och borde kunna göra ett sådant upplägg till och med gav en förbättrad ekonomi.

OCH SÅ MARKNADSFÖRING
Sist med inte minst måste sådan förändringar marknadsföras ordentligt. Att bara smyga in förbättringar är tämligen bortkastat. Har noterat en sådan förbättring som Länstrafiken införde utan att göra minsta väsen (i alla fall inte så att jag noterade det). Man höjde rabatten från 20% till 25% på Rabattkortet för något år sedan. En förbättring som gav billigare resor, vilket jag upptäckte av en slump.

FÖRDJUPNING...
Av en händelse så har Bussmagasinet nyligen intervjuat trafikkonsulten Urban Eriksson, som menar att kollektivtrafiken behöver se över sina taxor, bland annat för att jämna ut topparna i trafiken. Hans analys pekar också på att biljettpriserna för de kortare resorna är förhållandevis höga.

torsdag 1 januari 2015

Bloggen i ny skepnad, med fokus på hållbar trafik

Den här bloggen har länge bevakat Nyköping med utgångspunkt från cykeln, som är en viktig del av hållbar trafik, men nu tar jag steget till hela trafiksektorn, eftersom de olika transportmedlen både samverkar och påverkar varandra. Självklart kommer det att bli en hel del cykel även i fortsättningen, men utgångpunkten är att ta bredare grepp på hur Nyköpings resande och transporter ska kunna bli mer hållbara. Då menar jag inte bara att de ska vara klimatsmarta och mindre miljöförstörande. Då menar jag också ett trafiksystem som ska kunna utnyttjas av alla, ung som gammal. Alla ska kunna förflytta sig tryggt och säkert, utan att vara beroende av bil för allt.

Varför bloggar jag då om ett hållbart trafiksystem? Av den enkla anledningen att mitt stora intresse för miljöfrågor, cykling, bra kollektivtrafik och min vurm för städer. Vi vet alla att biltrafiken är den största källan till utsläpp av koldioxid i Sverige, alltså det största bidraget till den globala uppvärmningen. Biltrafiken orsakar också buller och lokala luftföroreningar. Med stor andel bilar i trafik anpassas också staden efter bilens förutsättningar, handel, arbetsplatser och service hamnar på bilavstånd i stans ytterkanter. Stora ytor går åt till vägar och parkeringar. Trafiken och vägarna skapar avstånd och barriärer. Sammantaget skapar det ett bilberoende, som är dyrt, miljöförstörande och dessutom försvårar för alla som inte vill ha bil. En stad med hög anpassning för bilarna blir en ogästvänlig stad som drar ned livskvaliteten och får innevånarna att hålla sig borta. Det är ju raka motsatsen till en stad, en stad ska en dynamisk mötesplats för människor, som ska locka till folkliv, aktivieter, möten, kultur, nöjen. Jag tror en sådan stad ger mer utveckling och välfärd för dess innevånare. Kort sagt, livet blir bättre.

Min önskan är att det ska vara balans mellan olika resesätt i trafiksystemet. Bilar ska finnas, men ska inte behöva dominera. Jag hoppas att bilarna främst ska användas av dem som verkligen behöver. Vem som verkligen behöver är ju förstås en fråga som kan diskuteras, men vi kan väl tänka oss äldre, handikappade, arbetande småbarnsföräldrar med avstånd till jobbet.

Jag hoppas förstås att de bilar som finns ska drivas på el, eller förnybara miljövänliga bränslen. Att de ska vara färre och inte användas lika flitigt. Vi kan hoppas att fler upptäcker hyrbilar och taxi för de verkliga transportbehoven, eller att det etableras bilpooler, som nu blivit en växande företeelse i många städer, men inte hittat till Nyköping ännu.

Jag hoppas att många fler ska upptäcka cykeln för vardagsresorna i Nyköping. Jag tror också att elcykeln blir en viktig del i en hållbar omställning av trafiken med fler cyklister.

Jag tror också att de lokala bussarna kan utnyttjas mer och av fler. Då vore det förstås önskvärt med eldrivna stadsbussar, eller elhybrider som kommer starkt, vilket skulle göra bussarna mer anpassade till stadsmiljöer. Länstrafiken behöver också skaffa ett nytt flexibelt biljettsystem, då också med biljettpriser som kan locka till bättre utnyttjande av bussarna.

Jag vill också hoppas att politiker och trafikplanerare i allt högre utsträckning bygger och utformar gator och vägar för alla trafikanter. Jag tror den ombyggda Östra Storgatan kan tjäna som inspiration för den typen av anpassning.

Omställningen till ett hållbart trafiksystem kommer att innebära utblickar mot andra kommuner, där man varit mer framsynt och radikal, och vågat testa nya grepp som varit framgångsrika. För jag tror Nyköping behöver inspiration, för jag upplever att många andra städer ligger längre fram. För här måste vi våga ta ut svängarna mer, på med djärva och nytänkande grepp. Östra Storgatan vara ett sådant radikalt grepp, men många fler behövs.

Om detta kommer jag att blogga. Jag lovar kritik, beröm, diskussion och inspiration. Som vanligt alltså, men lite bredare grepp än tidigare då fokus var på cykling.