tisdag 28 januari 2014

Zlatans Volvo-äventyr? I Nyköping har vi cykel-äventyr...

Här börjar cykelbanan mot Arnö och Herrhagsskolan.
Mer eller mindre bortglömd av snöröjaren.
Zlatan fick typ 12 milj kr för att springa runt framför kameran och köra Volvo i vinterlandskap. Budskapet är att det krävs en Volvo XC70 för att livet ska bli ett äventyr. Det är ju en rejäl bil, med rejäl prislapp.

Jag har ett tips på ett väldigt billigt äventyr, som varken kräver en karg fjällmiljö och en stor Volvo-SUV. Det räcker med ett rejält snöovöder över Nyköping, en cykel och en snöröjare som glömde göra jobbet. Jag tänker på cykelbanan från Herrhagskolan på Arnö, vägen in mot stan.

Snöröjd någon gång, men defintivt inte färdigröjd nu vid 21-tiden på tisdagskvällen, många timmar efter att snöfallet upphört. Spårigt och krävande att ta sig fram. Går väl någorlunda om man är vältränad, stark och ha en cykel med många växlar. Klart drag av vardagsäventyr, säkert kul om man är lagd åt det hållet. Men nu är det frågan om att cykla till jobbet, plugget eller fritiden. Då är detta bara underbetyg...

Cykelbanan längs Arnöleden var bättre, men på några ställen vid passagen över Kilaån hade det blåst igen ordentligt. Den här typen av blåsiga snöväder, kräver lite extra av kommunens snöröjare.

På kommunens hemsida läser jag att man genom GPS på snöröjarnas fordon kan avläsa om en väg eller cykelbana är röjd. En nyhet för i år. Men jag vet inte om det gör snöröjningen bättre, för så här dålig snöröjning brukar det inte vara. Läser att hemsidan att gång och cykelvägar prioriteras. Den här snöröjningen var en ny variant på prioritering.

Det här bli felanmälan till kommunens tekniska kontor.

Läs vad kommen skriver om snöröjningen. Verkligheten hittar vi där ute....

http://nykoping.se/Kommun--politik/Nyhetsarkiv/Jobbar-for-att-roja-sno/

fredag 24 januari 2014

Mysigt tycker inbitna dieselpundare...

Inte bara i centrala Nyköping, är luften fylld av avgaspartiklar.
Det är överallt längs med gator och trafikleder, som Hamnvägen.

Fredagslunchen tillbringades med en joggingtur ut till Gumbsbackens handelsplats i Nyköpings yttre delar. Det blev en hel del löpning intill ganska tätt trafikerade gator i stadens utkanter. Något som slog mig var den dåliga luften, det luktade avgaser i stort sett hela vägen. Den fräna doften av dieselavgaser. Och det var inte på grund av någon intensiv buss- eller lastbilstrafik. Det var mest en mängd privata bilar, ute på diverse fredagsärenden.

Mysigt tycker kanske inbitna dieselpundare. Ganska äckligt tycker nog de flesta.

Doften av dieselavgaser kan direkt kopplas till den stora mängd dieselbilar som nu är i trafik. 2013 var nästan 62 procent av alla personbilar som såldes med dieselmotor. Och det är väl ingen nyhet att det är svårare att riktigt bra rena dieselmotor än dito med bensin. 

Men skatteregler har gjort diesebilarna mer intressanta, och bilköparna tittar på främst på totalekonomin. Kan man tjäna någon krona per mil, så då hamnar vi i denna situation med sämre luft.
Att många av dessa dieselbilar har haft beteckningen miljöbilar, när de såldes, får ju närmast ett löjes skimmer, när man ser den sammanlagda effekten av alla bilar och alla de kilometer som de avverkar. Jag misstänker starkt att luften i våra städer och runt vägarna blivit sämre under senare år.

Som cyklist är man tyvärr ganska utsatt för denna dåliga luft. Lägg till det buller och alla partiklar som rivs upp av dubbdäcken, så kan det bidra till en ganska obehaglig och otrivsam miljö kring och på cykelbanor under vinter och tidig vår (när det dammar så infernaliskt).

Titt som tätt hör man att vore bra med färre bilar i centrum. Men det är inte så enkelt, som att bara städernas centrala delar är drabbade. Luftföroreningarna från dieselmotorer finns överallt, i villaområde, i bostadsområden, och runt alla vägar. Det är inte bara i centrum som dålig luft på grund av intensiv biltrafik är ett reellt problem, det vore trevligt med färre bilar överallt där människor vistas. 

Självklart är bekymret mindre i glesare delar av staden, men det ska inte förringas. Det finns en utbredd nonchalans bland en hel del bilister, jag har grannar som börjar varje morgon, så fort det är minusgrader, med en rejäl varmkörning (typ 7-8 minuter) av sina dieselbilar. Det är typ SUV för åtskilliga hundratusen som brummar medan partiklar och kolväten pyser ut över omgivningen. Inte att dessa välbeställda ägare kom på att lägga till en el-motorvärmare när de köpte bilarna. De extra pengarna gick väl snarare till en ännu större motor, eller något livsviktigt tillbehör typ kylfack i handsfacket.

Självklart har det blivit bättre också. Bensinbilar har katalytisk reningen sedan decennier. Dieselbilarna har partikelfilter. Men det är väldigt mycket bilkörning i städer, ganska korta resor. Det är mycket kallstarter, korta turer med dålig förbränning.

Biltrafikens bekymmer med luftföroreningar är långt ifrån löst.torsdag 16 januari 2014

Fler cyklar till affären

De stora dagligvarukedjorna har börjat ifrågasätta de externa stormarknaderna. En artikel i DN.se berättar att de stora butikskedjorna ser sina framtida butiksetableringar inne i städer och bostadsområden, inte på handelsplatser långt utanför stan.

Man har funnit att kunderna tröttnat på bilåkandet, man vill hellre ha nära till sin matbutik. Det gör givetvis att fler cyklar och går för de dagliga inköpen.

DN är ju en Stockholmstidning, så man kan ju misstänka att detta i första hand är en storstadstrend.
Men samtidigt är det ytterligare ett bevis på peak car, att många tröttnat på bilberoendet, och väljer andra sätt att resa och förflytta sig.

Det finns knappast några skäl till att vi inte får se samma utveckling i Nyköping. Så några flera externa handelslador lär vi inte så se. Min spådom är att det växande Brandholmen står på tur att få en mathall, eller centrum, som varit utan ett rejäl matbutik sedan Hemköp slog igen för ett par år sedan.

 Läs: Stormarknad får vika när vi ställer bilen
http://www.dn.se/ekonomi/stormarknad-far-vika-nar-vi-staller-bilen/

söndag 5 januari 2014

Bilister ser staden mer negativt


Ser dystert på stan.

Ny forskning visar saker som nog en del av er säkert bloggläsare känner till, att städer inte är avsedda att upplevas bakom en bilratt. Forskare vid universitet i Surrey i England har funnit att bilförare har en mer negativ uppfattning om stadsmiljön, i jämförelse med de som cyklar, går eller åker buss.

Försökspersoner fick kika på en video med situationer i en stad. Forskarna har funnit att personer som betraktade en videofilm från en bilists perspektiv hade mer negativa uppfattningar (mer hotfullt, mer obehagligt) än dem som såg videon som cyklister, gående eller bussresenär. Gående såg som filmen rankade personerna i filmen mer positivt (mer hänsynsfulla, mer välutbildade) än de som hade bilistens perspektiv.

Lite av en bekräftelse av den irritation man hör från en del Nyköpingsbilister, som irriteras över att det är så hopplöst att hitta parkering inne i stan. De upplever förmodligen hela stadsmiljön som mer motbjudande och irriterande, och ser förmodligen mer negativt på de människor som vistas där, bland annat då de är i vägen för deras bil, och försvårar för dem att komma fram och hitta parkering.

Själv har jag en iaktagelse om bilperspektivet som kan vara värt att nämna. Det handlar att världen betraktad genom vindrutan gör att avstånd utanför bilen verkar så långa. Om jag kommer i bil till exempelvis en stormarknads parkering, brukar jag ofta tycka att det är så långt till entrén, så man vill gärna parkera nära. Men sedan när jag väl tråcklat mig ur bilen, upptäcker man att det upplevda avståndet inte alls var så långt. 

Enorma avstånd, åtminstone
genom vindrutan. 

Alltså sittande inne i bilen, fastbältad och inlåst, förlorar man det verkliga perspektivet på omgivningen. Alla avstånd utanför bilen blir långa. Att gå några kvarter för att man inte kan parkera framför dörren, blir rena långpromenaden för bilisten.

Visst kan man ta bilisternas upplevelse av en stad som bil-fientlig på allvar, men man ska också ha i bakhuvudet att upplevelsen är subjektiv, som i och för sig alla upplevelser är. Men det negativt upplevda för bilisten är kanske inte så allvarligt, och framför allt, det kanske försvinner när bilisten öppnar bildörren, och blir en gångtrafikant.

Välkommen till stan!

I Pacific Standard Magazine kan man läsa om studien beskriven


Studien finns även att hämta här (om man betalar)