torsdag 28 december 2017

Vågar vi prata om trängselavgift? (del 2)


Vanlig syn i Nyköping. Trängsel bland bilarna,
gott om utrymme för fler cyklister. 
Jag lovade en fortsättning på bloggposten om trängselskatt. Jag har ändrat benämningen till trängselavgift, för det är just en avgift, inte en skatt. Det är alltså en avgift för att få bruka hårt belastade delar av vägnätet. En avgift fungerar så som ett styrmedel, för att få bort de bilister som har möjlighet att välja andra färdmedel. Sannolikt ganska många bilister skulle kunna välja andra färdmedel eftersom mycket av trafiken inom Nyköping är just inom stan. Många undersökningar kring bilisternas resor, pekar på att hälften av bilresorna är på en halvmil eller kortare, vilket ju inte är någon orimlig sträcka att cykla.

Trängselavgift i Nyköping? Säkert skulle det vara många som skulle reagera negativt över att behöva betala för att köra bil under de tider som gatorna är hårt belastade. Men bilisterna betalar redan idag för trängseln på gatorna, i och med att det går segt, får bilisterna betala med tid. Det tar längre tid att färdas och jag tror de flesta sätter ett visst värde på tiden.
För yrkesförare, som hantverkare eller åkerier, med kostnader på 500-600 kr /timmen (minst) blir det snabbt summor när trafiken flyter segt. 10 minuters försening, nästan en hundralapp.
För en privatperson är förstås tidsförlusten inte lika ekonomisk kännbar, men säkert ett par kronor i minuten.

Nu har jag svårt att bedöma tidsförlusterna i Nyköpings biltrafik, kanske är de inte så stora, eftersom avstånden är måttliga, så att det kan vara svårt att seriöst börja diskutera trängselavgifter. Men om Nyköpings tillväxt av befolkning fortsätter, så lär biltrafiken gå ännu segare under högtrafiken. Till slut hamnar vi i en situation där något måste göras... Det är ju inte rimligt att gatorna ska slamma igen av nästan stillastående privatbilar med en resenär i, vilket hindrar framkomligheten för nyttotrafik, busstrafik och allra allvarligast för ambulans och räddningstjänst.

Vad kan då trängselavgifter för påverkan på trafikmängden? Resultat beror till en viss del vad det finns för alternativ resmöjligheter. I Nyköping är avstånden små, och det är goda möjligheter att cykla. Vi har även busstrafik, som borde få bättre framkomlighet med mindre biltrafik. Å andra sidan kan fler resenärer leda till mer trängsel i bussarna och längre körtider. Resultat då, jag hittar uppgifter om att i Göteborg så minskade trafiken till att börja med cirka 20 procent, för att sedan stiga efter ett halvår till 8-11 procent lägre. 10 procent färre bilar låter inte så mycket, men även ganska små minskningar av trafiken kan leda till betydande ökningar av medelhastigheten.

Eftersom Nyköping har goda förutsättningar med små avstånd som passar cykling, så är det nog inte orimligt med att 20 procent av bilisterna byter färdmedel. Hur många bilister som byter förstås beror förstås på nivån på trängselavgiften. Säg 10 kr i timmen under den timmen det är värst med trafik. Säg att varje bilist tjänar 10 minuter dagligen i kortare resetid tack vare 10 kr. Den kostnaden skulle nog rätt många bilister acceptera, om det ger bättre framkomlighet.

Men så har vi detta känsliga område som kallas politik. Trängselavgift är en politisk känslig fråga, eftersom den lätt skulle dra igång en högröstad tydlig debatt, där de som ser negativt på saken skulle ta mycket utrymme. Det är nog inte lika lätt att skapa ett högljutt engagemang bland de bilister som skulle spara tid, och därmed vara villiga att betala. Det kommer krävas en väldig tydlighet av politiker som vill gå vidare med detta, och visa att avgifterna inte är ett straff, utan man gör det för att ge vinster. Mer tid, och förhoppningsvis även bättre luft runt stans tunga trafikleder.

Men idag är vi inte där. Bilisterna sitter tålmodigt i köerna, medan minuterna rinner iväg.
Vi får nog vänta en tid, och se utvecklingen an. Men en dag kommer många av Nyköpings bilister tröttna på köandet...


tisdag 19 december 2017

Slumpgeneratorn gjorde tidtabellen

Häromdagen var hustrun och jag vid köpcentret Pål ljungs hage (i Nyköping) , mest för att handla julmaten. Jag tog lastcykeln och Maria tog bussen, linje 2 dit. Vid 14-tiden var vi klara, jag tog det mesta av maten och trampade mot Arnö.

Maria vandrade iväg till hållplatsen. Men någon buss syntes inte alls, och inte på en timme framåt. Mycket märkligt, för Sörmlandstrafikens stadsbussar i Nyköping har hittills gått efter väldigt regelbundna tidtabeller, med normalt 30 minuters frekvens, och 15 min under högtrafik.

Och den principen gällde för linje 2 från Stenbocksvägen (hållplatsen vid Pål ljungs hage) fram till cirka kl 14. En buss varje halvtimme. Men sedan en rejäl lucka på över en timme. Och efter kl 15 tre bussturer under en timme, med avgångstider till synes lite fritt utslängda.

Ett tydligt brott mot den självklara regeln när man gör tidtabeller, att bussar ska gå på fasta och regelbundna tider.

Hur kunde det bli så? Någon skum hacker som nästlat sig in Sörmlandstrafiken system? Eller slumpgeneratorn?

I alla händelser garanterat något som kommer förvirra resenärer.

söndag 17 december 2017

Vågar vi prata om trängselskatt?

Det är tidvis segt och trångt på Nyköpings centrala gator, vilket beror på ökande befolkning och att många väljer bilen.
Det är mängder av bilar som segar sig fram, och inte minst vintertid ger det ordentligt påslag av luftföroreningar. Att bilisterna drabbas och får längre restider irriterar dem förstås, men att välja bil är ett fritt val för många. För resor inom stan finns fungerande alternativ. Tyvärr drabbas ett av alternativen, bussarna, av den sega trafiken. De har svårt att hålla tidtabellerna, bussarna är ofta sena, vilket förstår gör det mindre lockande att välja bussen.

Att öka vägkapaciteten är ju en välbekant åtgärd för att försöka få mer flyt i trafiken. Men lika välkänt, åtminstone inte bland dem som ropar efter mer vägar, är att ökad vägkapacitet leder till mer trafik och så småningom nya köer. Fler vägar lockar helt enkelt fler att ta bilen. Så det är sällan en långsiktig lösning.

Ökad vägkapacitet i centrala Nyköping är dessutom mer eller mindre en omöjlighet, åtminstone till rimliga kostnader. Bebyggelse, geografik och befintlig infrastruktur ligger där den ligger, och att bredda gator finns knappast utrymme för. Föreställ er att bredda Repslagaregatan till en fyrfilig gata - ett antal byggnader står i vägen för ett sådant projekt. Det går att riva hus, men till vilken kostnad? Och vad kostar sedan själva vägbygget? Och som så småningom korkas igen av tillkommande bilar. Dessutom krävs det säkert ökad vägkapacitet på många andra delar av gatunätet om man skulle fördubbla bredden på Repslagaregatan.

Låt mig vara uppriktig, det är antalet bilar som är problemet. Det är mångas vilja att köra bil i Nyköping, trots att avstånden är små, och alternativ finns, som gör att trafiken är som en seg gröt.

I mitt förra blogginlägg om trängseln i Nyköping var jag inne på mobilitiy management, alltså påverkan för att få bilisterna att välja andra färdmedel. Det finns andra styrmedel. Jag tänker ny på trängselskatt, alltså att bilister får betala en avgift när det är mycket trafik. 

Hittills har det bara tillämpats i större städer, endast i Stockholm och Göteborg. 


Men egentligen finns inga tekniska hinder att även mindre städer inför trängselskatt. I Nyköping finns det dessutom goda förutsättningar att avstå bilresan. Avstånden är så pass korta, att väldigt många bilresor skulle kunna växlas till cykel, för den som vill resa snabbt och smidigt. Redan idag är cykeln, i synnerhet elcykeln, många gånger snabbare än bilen i rusningstrafik, om man verkligen räknar resan dörr till dörr.

Men en sak är säker. Trängselskatt skulle garanterat uppröra en högröstad minoritet, vilket skulle göra det politiskt känsligt, åtminstone i en småstad.

Låt oss åtminstone diskutera saken. Att bara avvisa nytänkande, gör att man kör vidare i gamla spår. I Nyköping är det på väg att ge en trafikinfarkt.


FORTSÄTTNING FÖLJER PÅ BLOGGEN