tisdag 17 november 2015

Nyköping tyvärr inte bäst. Sanningens ord från kommunalrådet.

Kl 930 i Kungstornet Nyköpingshus. Debatten ska börja....


Idag bevistade jag en paneldebatt kring klimatfrågorna. Där fanns landshövding, lanstingspolitiker, naturskyddsförening, SSAB och även Urban Granström, som är Nyköpings kommunstyrelses ordförande.

Det samlade intrycket är att det finns en stor medvetenhet om klimatfrågorna, och att det faktiskt finns både vilja och handlingskraft. Det rör sig åt rätt håll på en hel del områden, här i Nyköping och Sörmland.

Men mycket återstår. Det framkom bland annat att Nyköping är en kommun med ovanligt hög användning och beroende av bilar. Vi kör tydligen 10 procent mer bil än kommuner i snitt.

Det blev en del diskussioner kring detta, hur man kunde minska behovet och användning av bilar.  Då framkom att Nyköpings kommun jobbar med bilsnål stadsplanering, och att kraven på antal parkeringar minskar vid nybyggen.

Men diskussionen nådde aldrig behovet av beteendeförändringar och påverkan inom resande, för att stimulera till mer hållbart resande, mindre biltrafik. På slutet fanns det tid för frågor, och jag reste då frågan vad kommunen gör för att jobba med attityder och beteende för mer hållbart resande.

Kommunalrådet tillika socialdemokraten Urban Granström svarade. Sammanfattar kort. "Nyköping är tyvärr inte bäst här, vi skulle kunna jobba mer med mobility management".

Svaret är både nedslående och hoppingivande. Nedslående att kommunen inte förmått dra igång något arbete kring beteende och resandet, men samtidigt hoppingivande att Granström tydligen har någon slags medvetenhet om behovet. Bara att han använde begreppet mobility management, säger ju att han åtminstone förstått vad saken handlar om....

Kanske det gröna samarbetspartiet (MP Nyköping) borde elda på lite mer här, nu när tydligen även socialdemokraterna börjar förstå vad hållbar trafik är, och vad som krävs. Så kanske vi under 2016 kan få se något konkret kring beteende och hållbart resande. Kanske när de nya busstaxorna införs?


söndag 15 november 2015

Snålt tilltaget för cyklar och gående


Västra viadukten och den anslutande rondellen vid Järnvägsgatan Nyköping har nu varit i drift i flera veckor. Bilisterna verkar nöjda med nyordningen, det har inte hörts några klagomål. En stor fin rondell med flera filer gör att stans mest biltrafikbelastade plats har fått mer flyt. Bra så.

Även gående och cyklister har  fått en ny trafiklösning. På en del sätt bättre. För det första är biltrafiken kring Teaterparken reducerad till ett minimum vilket gör hela miljön kring Teaterparken och Västra Storgatan mycket trevligare, det ständiga bilbruset hörs nu inte alls lika intensivt. Man känner sig välkommen nu som cyklist, inte som tidigare då känslan var att man vistades bland bilarna på nåder.

Men så har vi de tveksamma lösningar. Att Västra Viadukten är konstruerad enligt den gängse trafikmaktordningen med bilen som norm är tydligt. Det är ordentligt breda filer för bilarna i båda riktningarna, ingen risk för sammanstötning och konflikter med mötande biltrafik. Cyklisternas och gåendes väg är inte alls lika väl utformad. Cyklister och gående i båda riktningar får dela på en vägbana ungefär lika bred som ett bilkörfält. Tack och lov har dock vägbanan delats med en vit linje, vilket gör att cyklister och gående hålls isär.

Och det kan väl funka, under förutsättningar att cyklisterna håller sig i sitt körfält, och att de håller till höger. Och att de gående inte går mer än två i bredd, och att de håller sig på sin del av vägen.

Men så har vi verkligheten år 2015. Med gående som går fyra i bredd livligt pratandes och vinglande ut i cykelbanan. Med cyklister som vinglar lite i sidled. Med cyklister som trampar fort. Gående som pratar i telefon. Cyklar som inte har plingklocka, eller inte använder sin plingklocka.  Det är alltså en ganska rörig situation här, dock verkar de flesta anpassa sig och cykla/gå försiktigt. Men det blir en del bromsande, väjande och plingande som cyklist. Helt klart många konfliktsituationer på grund av den snålt tilltagna bredden.

Det är inte längre 1983, det har gått många år sedan de decennier då man systematisk underlät att bygga bra lösningar för gående och cyklister. Under senare år har det blivit allt mer uppenbart att gång och cykelinfran många gånger är underdimensionerad. Den insikten borde leda till att man inte bygger sådana när underdimensionerade lösningar, på en kraftigt trafikerade gång och cykelvägsträcka som Västra Viadukten är.

Överfarten där vi cyklister och gående korsar Västra Viadukten känns heller inte särskilt trevlig. Bilarna kommer ju i god fart i synnerhet där kör in mot stan. Det blir väldigt mycket gasande och bromsande,  för att släppa fram gående och cyklister som passerar. Det bästa hade varit att utforma någon slags planskild korsning, vilket det också finns förutsättningar för, det finns ju en cykelväg som går under Västra Viadukten. Den är dock lite längre, men för oss cyklister spelar nog inte de extra metrarna (kanske 50) så stor roll. De gående kunde ju få en trappa, som kunde ge en bra genväg, så skulle det nog fungera.

Känns inte riktigt som Västra Viadukten är färdig...torsdag 12 november 2015

Marknadsföring av hållbart resande?

Varför är Nyköpings kommun så dåligt på att marknadsföra hållbart resande? Varför så magert med marknadsföring av cykelmöjligheterna? Varför försöker man inte med smartare kampanjer för stadens busstrafik?

Kan det vara så att det inte finns någon kunskap och erfarenhet av vilka effekter man kan uppnå med marknadsföring och beteendepåverkan? Kanske dags för kommunen att blicka ut över allt som faktiskt görs runt om i Sverige. Finns så många intressanta exempel.

Kanske behövs det också någon ansvarig tjänsteman som ska driva sådana frågor. Och så behövs det förstås ett politiskt uppdrag, och gärna lite anslag, för att sätta fart på den tröga skutan. Var är ni politiker?

måndag 9 november 2015

Retorisk satsning på cyklingen...

I mitt förra blogginlägg (om cykelöverfarten till Rosvalla) konstaterade jag att det var svårt för Trafikverket att skaka fram de miljonanslag, som behövs för att kunna samfinansiera en tunnel under Lennings väg. Det behövs troligen 11 milj kr från Trafikverket, men de pengarna verkar infrusna....

Men frågan om är det verkligen är någon brist på ekonomiska resurser från statens håll. De visar sig att regeringens budget för de kommande åren innebär en rejäl uppryckning av investeringar till vägar. I höstbudgeten ökar investeringar i vägar mycket kraftigt från 3,5 till 13,8 miljarder kronor år 2019. Det innebär alltså att man vill satsa ordentligt på framkomligheten för bilar och lastbilar. Och ökad framkomlighet och ökad kapacitet på vägnätet har ett direkt samband med mängden trafik. Ökar man kapacitet, så kommer fler att utnyttja vägarna. Regeringen bygger alltså för att öka biltrafiken.

Det är bara att konstatera att betongpartiet socialdemokraterna inte tagit något inflytande av miljöpartiet i denna del av budgeten. Jag har väldigt svårt att tro att MP aktivt har manat fram denna del av budgeten.

Vad har då cykeltrafiken fått i budgeten? 100 milj kr har gått till cykelfrämjande åtgärder. Alltid något med tanke på att det är ett nytt anslag. Men samtidigt småsmulor med tanke på hur eftersatt cyklarnas infrastruktur är och hur oerhört mycket som satsas de kommande åren för att bygga vägar för bilarna.

En sak är säker. Statliga anslag finns till väginfrastruktur, men anslagen riktas mot de ohållbara transporterna. Om det skett en prioritering för cyklarna, så är det nog mest bara en retorisk satsning. Vi som cyklar kräver mer än ord, vi kräver säkra och snabba cykelvägar. Då krävs ett antal miljarder.


måndag 2 november 2015

En tunnel för 22 milj? Eller en cykelöverfart för 100.000 kr?

I dagens SN (på papper, eller på sajten bakom lösenord http://www.sn.se/asikter/insandare ) är det ett par KD-politiker som argumenterar för att det bör byggas en tunnel under Lennings väg mellan Rosvalla och den nya Alpha-skolan. Därmed skulle alla cyklister som passerar här slippa korsa den hårt trafikerade Lennings väg.

Denna idé är inte ny, men det är bra att de lyfter upp frågan till belysning. Självklart tror jag att alla partier i Nyköping vill att det blir en bättre trafiklösning här, så att man slipper denna korsning. Problemet är prislappen på tunneln som är uppskattad till 22 milj kr. Och den summan vill inte kommunen lägga, utan man vill avvakta tills dess att trafikverket kan gå in med finansiering till halva kostnaden. När det kan ske står skrivet i stjärnorna....

Men det finns andra lösningar än tunnlar. Åtminstone tillfälliga sådana, som kan vara mycket billigare och ändå ge en ordentlig förbättring av trafiksäkerheten. Numera finns en företeelse som kallas cykelöverfart, vilket innebär att vägen får fartdämpande åtgärder så att biltrafiken måste sakta in till 30 km/tim och även lämna företräde för korsande cyklister (till skillnad för från vanlig cykelpassage, där det är cyklarna som har väjningsplikt och måste vänta). Särskilda skyltar och markeringar i vägbanan ska visa att det är en cykelöverfart. Alltså tydliga signaler om att det är en korsning med cyklister, och förstås även gående.

Byggkostnaden för en cykelöverfart är bara en spottstyver i jämförelse med tunnel. Jag har under dagen haft kontakt med Gävle kommun som byggt ett 20-tal cykelöverfarter,  och där uppskattar man att byggkostnaden normalt sett ligger kring 100.000 kr. Med en cykelfart kan alltså kommunen slanta upp hela kostnaden själv, utan att behöva vänta på anslag från trafikverket. Så den borde kunna komma på plats redan till nästa vår, om lösningen accepteras av våra politikerna. För övrigt har jag redan kontaktat berörda politiker, och förslaget väckte intresse.

Givetvis går det att hitta invändningar mot cykelöverfarten, då den trots allt innebär att cyklar och bilister fortfarande möts. Men den innebär en väsentligt säkrare trafikmiljö än dagens korsning där det är fri fart för bilister, som många gånger inte ens respekterar 50-fartgränsen. Vägtunnlar har också nackdelar, då de för gående och cyklister som generell lösning är sällan lyckade, eftersom många människor instinktivt känner obehag för tunnlar, i synnerhet på kvällar och nätter. Och det är väl en stor jävla nackdel med tunneln om den är så dyr att bygga, att den aldrig byggs.


Några exempel på cykelöverfarter kan studeras på Cyklistbloggen:
http://www.cyklistbloggen.se/2015/09/hur-manga-cykeloverfarter-har-stockholm-vi-har-hela-listan/

Här finns bilder och förklaringar:
http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/nya-regler-1a-september-nya-begrepp-cykelpassage-och-cykeloverfart/

Skillnad mellan cykelpassage och cykelöverfart:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Cykeloverfart/