onsdag 24 september 2014

Väderskyddad parkering? Vision och verklighet. Skillnaden är stor.

 Nu har det pratats cykling rätt många år här i Nyköping. Vi ska satsa på cyklisterna, men jag undrar verkligen om det finns någon som har ansvaret, åtminstone för den kommunala cykelstrategi som spikades 2010.

Den går att granska på många punkter, men denna gång lyfter jag denna punkt. Visionen för cykeltrafiken innebär att:
Vid målpunkterna finns goda möjligheter för cykelparkering som är säker och väderskyddad vid behov.
Myntan, inga väderskydd
för cykelparkeringen.
Anledningen till att jag väljer denna punkt i cykelplanen, var att jag idag passerade det nya kommunala äldreboendet Myntan på Arnö (som ännu inte är öppnat).

Jag noterar att cykelställ har kommunen ordnat. En dag som denna regniga dag, börjar man ju fundera, om inte väderskydd också vore bra för cyklarna. Men nix, inte ett enda väderskydd för besökare och personal. Inte ett enda vad jag kunde se.

Så när personalen efter en lång arbetsdag, ska ge sig ut i regnrusk eller vinterväder, så väntar en kall och blöt, eller översnöad cykel. Den som kan väljer nog bil.

Är detta verkligen 2014 när alla pratar om hur viktigt det är att satsa på cykling? Och när kommunen har en cykelstrategi?

Jag börjar så smått misstänka att cykelstrategin hamnat i någon bokhylla bland andra visionära handlingsplaner. Och att det helt enkelt inte finns någon medarbetare som ansvarar för dess förverkligande (detta med ansvaret ska kollas längre fram).

Kanske är då Myntan ett olycksfall i arbetet? Kanske bara så att kommunen inte fått dit väderskydden ännu. Kanske så att andra kommunala arbetsplatser har ordentlig väderskydd, så att de anställda kan cykla även om vädret är surt och kallt.

Baksidan Stadshuset. Inget väderskydd
för personalens cyklar.
Ta stadshuset i Nyköping som är byggt på 60-talet. Det har ju gått några år sedan dess, så där borde man väl ha hunnit montera upp väderskydd för de som väljer att cykla till jobbet. Men inte ens här där det säkert jobbar något 100-tal, finns väderskydd. Cyklarna utanför står under bar himmel, denna dag lite blöta och slokörade i septemberregnet.
En blöt cykel med en svampig sadel kan absolut vara en orsak till att istället välja bil.

För övrigt så kan vi notera att kommunen lägger ett antal miljoner på ett p-garage i Åkroken mitt emot stadshuset. Visserligen kommer det självklart att kosta en slant för den som vill ställa bilen där. Men det är tydligen viktigare att bilarna får stå torrt under tak. Bilar som redan är torra och varma för resenärerna.


Kan någon förklara?


fredag 19 september 2014

Nu ska vi se om kommunen fixar problemet

Provning av elcykel på torget
och möjlighet att lämna förslag.
Kommunen deltar i den årliga Trafikantveckan, och på Stora Torget har man idag kunnat prova elcyklar. Samtidigt fanns där en brevlåda, där man kunde lägga förslag till förbättringar av cykeltrafiken. Jag droppade två A4-sidor, där jag lyfte några förslag till kring cykelvägen till Arnö. Bland annat pekar jag på det farliga slutet på branta backen, som slutar i en feldoserad kurva, där man riskerar att krascha i en lyktstolpe om man får sladd. Fixar inte kommunen detta, så vill jag nog påstå att man nonchalerar cyklisternas säkerhet totalt.

Jag bad kommunen om återkoppling till mig.

På bloggen kommer jag att rapportera hur detta ärende avlöper, för jag tycker det är så pass intressant att se hur kommunen hanterar en seriös felanmälan. När man dessutom ställer en förslagslåda på torget, så lär väl något hända.

De inlämnade A4-sidorna hade följande budskap:

HejKommunen vill ha förslag på förbättringar för cyklister i Nyköping. Här är några sådana, som berör cyklisterna till och från Arnö.Det handlar bland annat om cykelbanan från Herrhagen genom skogen in mot stan.  
••• Det finns en lång nedförsbacke in mot stan. På vänster sida är det dåligt siktröjt i vänsterkurvan som avslutar backen. Lösningen är enkel, kapa bort en del av växtligheten så att man får bättre sikt.
••• Nästa problem är mer svårt att åtgärda, men inte desto mindre allvarligt.Man kommer från skogen nedför backen och ska runda kurvan i god fart (över 30 km/tim är ingen svårighet). Den ganska nyanlagda cykelbanan är nu feldoserad med lutning höger vilket innebär att den lutar utåt i kurvan. Är det halt ökar detta förstås risken att man får sladd och fortsätter utåt höger. Inte nog med det, på den högra sidan där man riskerar att hamna står lyktstolpar. Flytta eller ta bort den lyktstolpe som står fel. Räta upp vägbanan, så det blir doserad åt rått håll (lutningen inåt förstås).Jag vill hävda att dessa två ovanstående brister gör just denna plats till en klar olycksrisk. Det krävs helt enkelt åtgärder här, innan det händer en allvarlig olycka.
Sedan har vi cykelbanan längs med Arnöleden över Kilaån
••• Cykelöverfart vid vägen intill äldreboendet Myntan. Korsningen är ganska trång och knixig eftersom det är små kurvor strax innan. Dessutom smalnar den av precis vid överfarten. Det är svårt att möta andra cyklister och gående här om man har god fart. Cykelöverfarten borde ha varit bredare. Det kan räcka med att ta bort kantstenen till delen för gående, så får man en bredare och säkrare cykelbana.
•••Ibland är det rätt rörigt här med gående och cyklister, huller om buller i olika riktningar på cykelbanan längs Arnöleden. Dags att dela upp i separata gång- och cykelkörtfält?
••• Mitt emot Lidl finns en bänk precis intill cykelbanan. Men vem vill sitta här? Den vilande flanören riskerar ju att få fötterna överkörda. Och vad händer om cyklistern krockar med denna? Flytta bänken, enkelt att ordna.
••• Skymmande reklamskyltar efter övergångsstället efter Lidl. Den stora höga skylten kan väl godtas, men den mindre nära cykelbanan (Nyvest) ska bara bort. Den skymmer.
••• Bagaregatan in mot stan. Men nu är det slut med cykelbanan. Det går väl an under tiden med barmark, eftersom trafiken är måttlig här. Men blir det en snöig vinter, så brukar gatorna i stan vara väldigt besvärliga för oss cyklister. Spåriga och läskiga tack vare biltrafiken. Här finns plats att anlägga den cykelbana som Arnöbor behöver för att kunna färdas på cykelbana hela vägen in till centrum. Den omställningen kan göras om man exempelvis enkelriktar gatan, eller tar bort gatuparkeringen, eller omvandlar ena gångbanan till cykelbana. Då får cyklisterna egna körfält, som dessutom kan vinterväghållas på ett sätt som fungerar för cykling (så man slipper spårigheten).
Vore tacksam om jag fick återkoppling få mina synpunkter, i synnerhet den första punkten.
mvh Björn Åslund, tel 0155 290078 (Arnöbo o cyklist)

torsdag 18 september 2014

Härliga och många cyklister i Nyköping

Härligt  att se alla Nyköpingsbor som trampar runt på sina cyklar. För några dagar sedan stod jag på Stora Torget och valarbetade. Pratade med trevliga konkurrenter på den politiska arenan, och en iaktagelse var att cyklisterna här i Nyköping har blivit så många fler under de senaste åren.

Många var i alla fall cyklisterna som rullade fram över Stora Torget. Gamla, unga och medelålders. Kvinnor och män. Som förstått hur smidigt cyklingen är i staden. Och ännu smidigare lär det bli när det centrala stråket Östra Storgatan snart är omvandlad från bilgata till gång/cykelfartsområde, vilket innebär ett påtagligt dämpat trafiktempo, även om bilarna också får köra där. Det kommer att bli ett viktigt bidrag till att centrala Nyköping får ett sammanhängande och tryggt cykelstråk.

Och alla jag pratat med tror på Östra Storgatans förvandling. Att bilarna får maka på sig i delar av städerna är inte längre kontroversiellt, det är snarare en självklarhet, nu när vi inser att det är människor som skapar städer, inte bilar. Bilar har absolut sin roll, men den höjer knappast trivselfaktorn i täta städer.

Tog med mig kameran häromdagen. Tog bara bilder på cyklister, inte de vanliga kritiska bilderna som visar på behov av förbättringar. Bara som en hyllning till cyklingen och alla härliga nyköpingsbor som genom cyklingen bidrar till en trevligare stad.  

Nästa år är vi ännu fler.


tisdag 9 september 2014

17 nyanser av spännade cykelväg

Att cykla i Nyköping går för det mesta riktigt bra. Det är framkomligt och avstånden är korta. Men börjar man granska cykelmiljöerna, upptäcker man att underhåll och genomtänkta trafiklösningar knappast är prio ett.

Min egen vanliga cykelväg till stan bär vittne om hur underhållet glöms bort och hur ogenomtänkta trafiklösningar får breda ut sig. Jag har cyklat denna sträcka från Kanntorp på Arnö in till centrala Nyköping i över 15 år, och med tiden lärt mig sträckan i detalj. Jag tog med mig kameran en dag, för att dokumentera allt jag upptäckt. 17 bilder blev det på en sträcka av drygt 3,5 kilometer. Och så lade jag till en bild som visar på en rejäl förbättring, som omväxling.

Att bristerna i trafikmiljön ändå inte ställer till med så mycket, beror bland annat på att cykeltrafiken ändå är ganska gles. Det är ingen större trängsel på våra cykelbanor, därför finns det marginaler om något är på väg att gå snett. 

Men lite spännande är det allt att cykla, man lär sig att vara ordentligt vaken....


Häcken i radhusområdet Kanntorp skymmer kurvan. Vad finns bakom? Barn eller andra cyklister? Ibland har jag nytta av bromsarna här.


Asfalten på  kommunens cykelbana har passerat bäst före. Det skumpar rejält här. Ännu är den inte otjänlig som cykelbana, men snart är vi där.Här korsar man bilvägen ned mot Sjöhagen. Från stan är sikten väldigt skymd, bilarna har svårt att se oss cyklister. Det går bra om man som cyklist är uppmärksam och om bilarna tar det lugnt. Att bilarna inte alltid tar det lugnt vet min son, som var nära att bli påkörd här, av en stressad Audi-förare. Han hade åtminstone vett att be om ursäkt för sitt slarv.
Tilläggas att här passerar många barn hem från Herrhagsskolan.
Där den kvinnliga cyklisten är finns ett rejält gupp i asfalten. Den som kommer i backen full fart ned mot detta, riskerar att tappa balansen, om man inte känner till guppet. Jag vet barn som vurpat här.Så trampar man runt hörnet, och hoppsan. Där väntar några rejäla betonggrisar. De borde inte stå så nära hörnet.Just här brukar småbarnen cykla ut från Nyköpingshema bostadsområde på Skolörtsgången. De ska över till skolgården och lekplanen där. Vi som känner till området vet att här finns barn, som man är på alerten. Men de andra som inte tänker på detta...Besvärligt längsgående upphöjning i vägbanan som funnits i många år. Här kan det bli besvärligt med snön på vintern.Hej vad det går ut för denna backe efter skogen. 30 km/tim är inga probem att komma upp i. Och så kommer den avslutande vänsterkurvan, där man inte ser bakom kröken, eftersom kommunen inte röjt bort växtligheten. Vad händer när man möter en gående familj, eller någon som vinglar på fel sida? Bra bromsar brukar rädda situationen....Här är det riktigt illa, för att tala i klarspråk. Man kommer uppifrån skogen har just rundat kurvan (föregående bild) i god fart. Cykelbanan är feldoserad år höger och lutar utåt mot lyktstolparna. Flytta åtminstone lyktstolparna till andra sidan, så landar man mjukt om man tappar väggreppet när det blir halka.Cykelöverfart vid vägen intill äldreboendet Myntan. Korsningen är ganska trång och knixig eftersom det är små kurvor strax innan. Det är svårt att möta andra cyklister och gående här om man har god fart. Cykelöverfarten borde åtminstone ha varit bredare.Stålräcken är bra på många ställen. Men ibland blir det tokigt. Som när räcket är mycket hårdare och värre att köra in i, än det som cyklisten ska skyddas från. Här strax innan Kilaån är det ett helt ofarligt dike som försetts med ett hårt stålräcke. Kanske är det farliga brännässlor i diket? En av Nyköpings mer trafikerade cykel och gångbanor över Kilaån. Ibland är det rätt rörigt här med gående och cyklister, huller om buller i olika riktningar. Dags att dela upp i separata gång- och cykelkörtfält?
Här har kommunen ställt en bänk precis intill cykelbanan. Men vem vill sitta här? Den vilande flanören riskerar ju att få fötterna överkörda. Eller att cyklister vinglar in i bänken? Med tanke på kommunens iver att sätta upp stålräcken (se tidigare punkt), så tycker jag att man nog sovit lite här.Och här var det god sikt, åtminstone på reklambudskapen. Byggdes verkligen cykelbanan främst för att ge tittare åt reklamen. Eller var det för att cyklisterna skulle slippa se vad som döljer sig längre fram? Fel blev det i alla fall. För övrigt är den ena skylten för Autoexperten, en bilfirma, så jag tror målgruppen cyklister är ju inte riktigt genomtänkt.Toppen. Beröm. För några år sedan var cykelbanan här i ganska dåligt skick, åtminstone på vintern, så blev det väldigt moddigt och spårigt här. Men här har kommunen lagt ny fin asfalt. Allt är förlåtet.Ett missplacerat räcke till, utanför NA Svensson. Jag kör hellre ned för en lilla slänten, än smäller in i det hårda stålräcket. Men det fyller ju ändå en funktion, som p-plats för en havererad cykel. Och stålverken får avsättning för sin produktion. Bagaregatan in mot stan. Men nu är det slut med cykelbanor för oss som kommer från Arnö. Det går väl an med barmark, eftersom trafiken är måttlig här. Men blir det en snöig vinter, så brukar gatorna i stan vara väldigt besvärliga för oss cyklister. Spåriga och läskiga tack vare biltrafiken. 
Här finns utrymme att anlägga en riktig cykelbana, om man exempelvis enkelriktar gatan, eller tar bort gatuparkeringen. Då får cyklisterna egna körfält, som dessutom kan vinterväghållas på ett sätt som fungerar för cykling. Här tar bilgatan slut och övergår i gång/cykelfartsområde. Men övergången är defintivt inte bra. Den lilla smala infarten duger inte för ett säkert möte mellan cyklister. Hamnar man snett, så hamnar man i kantstenen. Det kan en av mina söner vittna om. Jag fick hämta honom och cykeln med bil. Gör om, och gör bättre!måndag 1 september 2014

Elcykeln nära genombrottet

2014 kan nog sägas vara det år då elcykeln får ett genombrott. Numera ser jag elcyklar dagligen här i Nyköping, och inte bara en gång, utan ibland flera elcyklar per dag. Så har det definitivt inte varit tidigare år, då elcyklarna var ganska sällsynta.

Och när nu elcyklarna börjar bli hyfsat vanliga, så lär spridningen ta fart ordentligt. Fler och fler lär få upp ögonen för elcykelns möjligheter.

I Tyskland lär det finnas cirka 1,2 miljoner elcyklar, och de står för cirka 15 procent av nyförsäljningen. Sannolikt har vi den utvecklingen i Sverige om några år.