måndag 27 juni 2016

Bil? Det finns ju lastcykel...Lastcyklar är ännu sällsynta i Nyköping, men jämfört med för ett år sedan har nog antalet fördubblats. Kanske det finns 15 privata lastcyklar i stan, och så ett antal förskolecyklar.
På bilden ovan syns min vita Bullit, tillsammans med ytterligare två Bullitar, den röda hemmahörande i Nyköping. Den svarta kommer från Oxelösund. Bilden tog vid Automobilsällskapets träff den 15 juni i hamnen, då tvåhjuliga fordon visades upp. Så vi tog chansen att visa våra cyklar...

Vid dagens runda på stan stötte jag på två andra lastcyklar.... Den ena fångad på bilden ovan.

Hör från andra städer att de blir allt vanligare. För den som rör sig på avstånd på upp till en mil i stadsmiljöer är detta fantastiska fordon för vardagens alla transporter. Sätter man dessutom elmotor på, så är man rustad för det flesta utmaningar. Ett smidigt och snabbt fordon.

Än så länge är lastcyklar väldigt nytt i Nyköping, många tittar nyfiket när jag kommer susande med Bulliten. Men jag stannar gärna och berättar....

Har haft min lastcykel i två år nu och jag har blivit allt mer övertygad. Bil är fullständigt överflödigt (åtminstone för min del) i vardagen.

torsdag 23 juni 2016

Kommunen spär på cyklisthatet


https://www.facebook.com/nykopingskommun/videos/1050393541697914/


På Facebook finnns kommunens video som ska visa hur man INTE beter sig på gåfartsområdet Östra Storgatan. Och det är uppenbart cyklisterna som struntar i trafikvett och regler.

Visst finns det cyklister som beter sig illa. Att det finns bilister som kör alldeles för fort på Ö Storgatan har visst filmmakaren missat. Hade varit bättre att visa hur man ska bete sig. Nu eldar kommunen på hatet mot oss cyklister...

måndag 20 juni 2016

Köpenhamn kan. Då kan vi.

Härom dagen presenterade Miljömålsberedning sin analys och sina slutsatser om hur det Sveriges möjligheter att snabbt pressa ned CO2-utsläppen. Debattartikeln på DN.se undertecknades av representanter från 6 av riskdagens 7 partier. Brett stöd bakom alltså.

Det stora bekymret är uppenbart, att transporternas utsläpp inte minskar. Idag står utsläppen för trafiken för nästan hälften av CO2-utsläppen, av de utsläppen som står utanför handelssystem med utsläppsrätter.

Miljömålsberedningen har i uppdrag av regeringen att utveckla förslag till ett klimatpolitiskt ramverk och att utveckla strategier med mål, styrmedel och åtgärder som en grund för Sveriges framtida klimatpolitik. Parallellt med klimatuppdraget skall beredningen också presentera förslag till en samlad luftvårdsstrategi.

Än så länge bara en debattartikel, men som ändå pekar på vilka områden, där man behöver ta krafttag. Sannolikt väntar beslut och politik som kommer att påverka oss lokalt i Nyköping, när det gäller trafiken.

Miljömålsberedningen föreslår att utsläppen från trafiken ska minska med 70 procent till 2030 i jämförelse med 2010 års nivå. Ett riktigt ambitiöst mål, men miljömålsberedningen menar att målet är möjligt att uppnå med styrmedel och tack vare teknisk utveckling.

Man säger det inte rakt ut, men budskapet är ändå rätt tydligt, vi kan inte fortsätta att ständigt transportera oss i bilar. Man konstaterar också att det krävs åtgärder i samhällsplaneringen om utsläppen ska kunna tryckas ned.

Man föreslår att gång- cykel och kollektivtrafik görs till normgivande i planeringen i större tätorter samt att resor med buss och tåg underlättas vid planering av infrastruktur mellan tätorterna.

Här får man nog säga att miljömålsberedningen underskattar utmaningen, åtminstone på kort sikt. Det är idag självklarheter att städer ska utformas för cykel och kollektivtrafik, en betydligt tuffare utmaning är att städerna tidigare byggts ut med bilen som norm. Alltså ganska glesa städer, med långa avstånd, för att nå service, handel och jobb. Gator, hus och stadsdelar ligger där de ligger, det går inte att göra så mycket åt detta i det korta perspektivet. Omvandlingen av städernas geografiska struktur och uppbyggnad är en alldeles för långsiktig process, för att den ska kunna bidra till den snabba klimatomställningen som behövs.

Miljömålsberedningen knyter stora hopp till elbilar och riktigt energisnåla bilar. Men att byta ut dagens hela fordonspark på 14 år (om 70 procent ska nås) innebär också en enorm miljöbelastning med stora utsläpp när alla nya bilar ska tillverkas. Vad återstår då, om det verkligen snabbt kunna minska utsläppen?

Svaret är färre resor med egna bilar. I kombination med förnybara bränslen. Problemet är dock att förnybara bränslen inte finns i de väldiga mängder som behövs till Sverige 4,5 miljoner bilar. Vi hamnar åter åtgärden färre resor med egna bilar. Ännu färre....

Bloggen ska handla om Nyköping och hållbar trafik. Så vad kan vi göra lokalt, för att stötta en utveckling med färre bilresor.

Bilar, bilar, bilar och så en buss. Nyköpingsborna
klamrar sig fast i fossildrivna transporter.
Frågeställningen är i princip ny. Visserligen har det lokalt i Nyköping tagits beslut som kan tyckas som inskränkningar av biltrafiken. Och det finns också styrkdokument, nyligen antog kommunfullmäktige en transportstrategi, som syftar till en omställning av transportsystemet. Trafikslagen ska prioriteras i följande ordning; gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Det pekar ju helt klart i en hållbar riktning, men om det verkligen innebär en riktig omställning av trafiksystemet återstår att se. För man har ju inte riktig intrycket av att Nyköpings politiker driver detta med hållbar trafik särskilt engagerat (förvisso finns det många andra angelägna frågor). Det finns ingen politiker som talar i klartext, att Nyköpings trafiksystem mycket tydligare måste inriktas på gång och cykling. Och att bilarna får maka på sig.

Det som hittills gjorts i Nyköping är alltså ingenting i jämförelse med de förändringar som behövs, om klimatet får råda. Under senare år har bilåkandet begränsats något i centrala Nyköping, främst för att göra stan mer trivsam och framkomlig för andra än bilister. De åtgärderna har inte inneburit något trendbrott mot minskad biltrafik totalt sett.

Självklart kan inte den lokala politiken lösa klimatutmaningar, det krävs tuffa styrmedel på riksplanet. Men samtidigt måste vi jobba lokalt för att förenkla för cyklister och kollektivresenärer. Det finns mycket kvar att göra.... Hårda åtgärder med asfalt och betong för cykel och kollektivtrafik, mjuka åtgärder med information och påverkan.

Då krävs att politiken och stadsbyggandet drivs av nya principer: 
I Köpenhamn har man gjort det enkelt att cykla.
Och Köpenhamnsborna cyklar. Räknat till antal
fordon så dominerar cyklarna.
 
- Bromsa stadens tillväxt utåt. Nya hus i perifera lägen bidrar till ökad biltrafik. Exempel på sådana är Oxbacken, Malmbryggshage och Örstig. Det finns stora planer på att bygga i Buskhyttan, drygt en mil utan för stan. 
 Visst ska landsbygden leva, men så länge vi inte kan ordna klimatsmarta transporter, så ska vi inte locka nya innevånare att hamna i stans utkanter. Även om det går bussar, kommer de flesta att färdas i fossildriven bil.

-Det går inte fortsätta att låta handeln etablera sig i stans utkanter. Det är oerhört trafikdrivande, när allt fler butiker hamnar i lägen som Pålljungs hage.  

-Istället för att bygga ut vägkapacitet, nya bilvägar och fler parkeringar, så måste nästan all ny utbyggnad av trafikinfra handlar om förbättrade villkor för cykling. Bilarna har redan fått tillräckligt av framkomlighet med vägar och p-platser. Nu är det cykelns tur, och gångtrafiken förstås. 

-Men framför allt, kommunen måste jobba mycket mer aktivt med att locka Nyköpinsborna att cykla, åtminstone i tätorten. Det finns enormt mycket att göra, för att uppmuntra och påverka till mer cykling och hållbart resande. Andra kommuner som driver olika projekt några tydliga framgånger. Det kan vara låna elcyklar/lastcyklar, cykla till jobbet-tävlingar, kampanjer typ ”min löjligaste bilresa”, och provåkarperioder med buss. 

Att få en högre andel cyklister i trafiken, är inte heller någon rocket science, åtminstone om man jobbar långsiktigt. Har man varit i Köpenhamn, och sett den enorma mängden cyklister, detta i en storstad, så förstår man att kraftigt ökad cykling är fullt möjligt. Det gäller dock att satsa långsiktigt och målmedvetet, och ha en tydlig vision om att cykeln ska var förstahandsvalet i den lokala trafiken. Den visionen saknas i Nyköping. 
 Köpenhamn, utanför Hovedbanegården.
Kanske en syn utanför Nyköpings
framtida resecentra?


Här behövs politiska krafttag och visioner, vilket jag tyvärr inte ser mycket av. Vi borde lägga oss på ambitionsnivån Köpenhamn.

fredag 17 juni 2016

Krokodiltårar om sämre busskort

Nu börjar konsekvenserna av det nya biljettsystemet som Sörmlandstrafikens bussar ska få i höst klarna. Det som fått mest uppmärksamhet är det som beskrivs som en försämring, att ungdomar som tidigare hade busskort för skolresor, inte längre får resa hur mycket som helst på sina busskort. I fortsättningen blir det bara tre resor om dagen.

Ungdomar som bor på landsbygden pekas ut som förlorare, främst är det centerpartiet som drivit denna tes. Även representater för Kd försöker piska upp stämningarna, om vilket hemskt slag detta är mot landsbygden.

Visst kan man ju tycka är en försämring, men jag blir inte särskilt upprörd, för jag tycker trots allt man ska se till helheten. Här försöker vissa partier pressa fram krokodiltårarna, i hopp om att allmänheten ska tycka att beslutande politiker missgynnar landsbygden.

Men hur illa är förändringen?

För det första så blir det möjligt att för 180 kr/månaden, att köpa ett tilläggskort som ger obegränsade resor under en stor del av dygnet (i princip ej rusningstrafik, samt lördag och söndag). Och det gäller hela kommunen. Samma sak med enstaka biljetter, samma pris inom hela kommunen. Det kommer alltså inte att bli dyrare att åka buss till Ålberga, än till Harg. Detta har inte centern jublat över, konstigt.

För det andra så är boendet (åtminstone då man äger huset) betydligt billigare på landet, än jämförbart boende i stan. Det rör sig om stora skillnader i huspriserna, just för att reskostnaderna är en större post på landsbygden. Då bör det finnas pengar över till en och annan bussresa på fritiden för de unga i familjen. Ett busskort för 180 kr i månaden ska väl de lägre boendekostnaderna räcka till.

För det tredje har så har vi många ungdomar bor i stan, och har inte tillräckligt långt till skolan, för att berättiga till några fria bussresor alls. De måste betala alla bussresor själva, även till skolan. Det kan man ju nästan tycka är lite orättvist.... 
torsdag 16 juni 2016

Alla tycks nöjda med elbussarna

http://www.bussmagasinet.se/2016/06/ettarsjubileum-for-elbussar-i-goteborg/

Bussmagasinet berättar om elbussarna i Göteborg som nu varit i trafik i ett år. Alla tycks nöjda, inte minst då med den låga ljudnivån.

Elbussar rullar numera i en rad städer runt och i landet, än så länge betecknas det som försök. Mitt intryck är dock att man inte har något negativt, utan denna ganska nya drivteknik verkar leva upp till förväntningarna.

Så det är nog bara en tidsfråga innan sådana bussar börjar synas i Nyköping. Antagligen på stadstrafikens tre linjer där körsträckorna inte är så långa. Har hört att det finns initiativ från kommunen att till att börja med få hit en sådan buss på prov.

Men det lär nog inte bara stanna vid prov. Allt tyder på elbussar på sikt kommer att ersätta dagens dieseldrivna bussar. Tekniken är redan mogen, men kan förstås förfinas, främst handlar det då om att erbjuda långa körsträckor utan laddning, eller att ordna laddningen på sådana sätt att trafiken kan rulla utan störande avbrott.

Om ett par år så börjar det nya resecentret att byggas, och det kommer att påverka linjedragning för dessa bussar. Vi kan räkna med att det blir nya körvägar, och det är väl en inte alltför vågad gissning att man då kan köra elbussar på gator där det tidigare varit omöjligt med bussar på grund av motorbuller.

Exempelvis skulle busslinjen till Arnö (linje 2) kunna rulla Brunnsgatan rakt upp till resecentret vid stationen. Korsningen med den ofta välbefolkade gågatan Västra Storgatan är förstås en utmaning, men idag finns möjligheter att installera teknik som begränsar hastigheten i vissa områden. Så bussarna skulle då kunna korsa gågatan i krypfart.

UPPDATERAT: Ytterligare bevis på att elbussarna fungerar kan vi hitta i Malmö där man nyligen beslutade att två stadsbusslinjer ska få elbussar, dock först 2018.

http://www.bussmagasinet.se/2016/06/klartecken-for-forsta-elbusslinjerna-i-malmo/

tisdag 14 juni 2016

Inte ens polisen klarar väjningsplikten...

Var så ute en sväng med lastcykeln i går kväll. Cyklade på cykelbana längs Örstigsleden och närmade mig utfarten från Arnö Allé. Jag vet att det är en utfart där bilar som ska ut, har skymd sikt på grund av en bergklack, så jag tar det lite lugnt och är beredd att bromsa.
Den aktuella korsningen.

Men bilarna från Arnö Allé har väjningsplikt, så man kunde ju förvänta sig att de tar det så lugnt att de hinner stanna och man kommer på cykelbanan. Men icke då. Ett antal gånger har min reaktionssnabbhet och bra bromsar räddat mig här.

Så också denna måndag kväll. Men denna gång var en polisbil ute på tjänsteuppdrag vars förare inte hade kollen på väjningsplikten och cykelbanan. Jag fick användning för lastcykeln skivbromsar..... Tvärnit. 

Sen då? Jo, poliserna insåg sitt klumpiga beteende och stannade till. Frågade om jag gjorde mig illa. Haha... Blev ju först lite skärrad, hade jag gjort något fel, men insåg sedan att poliserna förstått att de missat väjningsplikten. Det hade kunnat bli en intressant diskussion, om den skymda korsningen.


Så här ser det ut när man kommer med bil från Arnö Allé. Cykelbanan som kommer från
höger syns inte mycket. Och bilisterna saktar sällan in här.

Om nu inte ens poliserna klarar av denna korsning? För det första kanske man kan konstatera att poliser är som bilister mest, de gör misstag i trafiken. Men kanske den viktigaste slutsatsen, den här utfarten är helt enkelt illa utformad. Bilisterna från Arnö Allé har svårt att se cyklister som kommer från höger på cykelbanan. Bergklacken skymmer. Man kunde tycka att bilisterna som bor i området har lärt sig detta, men så tycks inte fallet, för jag ser ofta bilar komma i alldeles för hög fart in mot korsningen. Och detta vara inte första gången jag själv som cyklist varit inblandad i incidenter här.

Till saken hör att alla som cyklar här är inte vana cyklister på cyklar med bra bromsar. Detta är också en cykelväg där en del skolbarn vid Herrhagsskolan passerat. Jo, jag har sett bilar som tvingats tvärnita för barn här. 

Att fixa denna korsning till något bättre ska väl inte vara så svårt. Det finns några olika alternativ.
1/ Stopplikt istället för väjningsplikt. 2/ Fartdämpande gupp 3/ Eller att man spränger bort en del av bergsklacken.

Denna bloggpost kommer även att användas som felanmälan till kommunens tekniska förvaltning, så får vi se.

söndag 12 juni 2016

Fruängsgatans trafikfälla

När man cyklar från Arnö förbi NA Svensson (Woody) in mot stan kommer man till den stora rondellen. Ska man in till stan är det naturliga som cyklist är då att korsa Hamnvägen. Själva korsandet av Hamnvägen brukar gå bra, då sikten är bra och de flesta bilister uppträder förnuftigt. 

Men bara några meter efter att man passerat Hamnvägen är det dags för en ny gata. Man cyklar då nästan direkt in på Fruängsgatan som också trafikeras av bilar (inte så många men bilar är det). Är man van trafikant/cyklist så är detta ingen knepig situation, man håller ögonen öppna efter bilar och kan parera.

Men alla cyklister är inte medvetna om riskerna med denna passage. Korsningen över Hamnvägen kräver viss koncentration för att hålla reda på alla bilar, och många släpper nog uppmärksamheten när det kommit över, trots att det även gäller att hålla kollen även in på Fruängsgatan.

Att jag berättar om denna korsning, beror på att det nyligen var nära att smälla där. Det var min hustru Maria som var vittne till hur ett par familjer  med småbarn som skulle över på denna passage. Ett av barnen stack iväg lite före och trampade in på Fruängsgatan, just som en bil dök upp. Bilisten var dock snabb på bromsen. Att döma av situationen var de obekanta med just denna korsning och missade att strax efter Hamnvägen kommer en ny korsning.
Klicka på bilden så blir den större.

Ska det var så här? Nej, det är faktiskt ganska enkelt att åtgärda denna trafikfälla. Den enkla lösningen är att ordna fartgupp på Fruängsgatan från båda håll, så bilisterna tvingas ta det lugnt. Den mer avancerade lösningen, som ändå inte är särskilt avancerad, är att helt enkelt stänga av gatan för biltrafik här. Förlusten för bilisterna är minimal, bilar på den sydligaste partierna av Fruängsgatan och Bagaregatan måste vända om, för de kan inte längre köra den här slingan där de kan stöta ihop med cyklisterna. Några egentliga omvägar blir det inte för bilisterna, bara att de tvingas vända.

Kan då detta bli ändrat? Råkar känna till att kommunen har planer att göra om Fruängsgatan till ett cykelstråk till/från Arnö och då vore det väl på sin plats att en gång för alla fixa en bra lösning i denna korsning.


torsdag 2 juni 2016

Äntligen ett bra biljettsystem. På riktigt.


I Sörmlands Nyheter har vi de senaste dagarna fått höra om att skolungdomar som åker buss med skolkort får sämre villkor till hösten. Istället för obegränsat antal resor, så kommer man att bara få resa tre resor per dygn.

Att det blir sämre villkor rapporterar gärna lokaltidningen. Men man har hittills inte lagt någon möda på att rapportera om den nya taxa och biljettsystem som Sörmlandstrafiken (f d Länstrafiken) planerar att sätta i drift från 1 oktober. Den innebär ju en rad förändringar, som jag tror de flesta kommer att gilla. Så det är väl inget att ödsla trycksvärta och reporter-möda på.

Efter att ha läst det som Sörmlandstrafiken nu presenterar på sin hemsida, tycker jag tycker i stort allt verkar helt rätt tänkt, om vi ska kunna locka ännu fler att ta bussen (förhoppningvis bilister i första hand, ni som cyklar kan fortsätta med det, så det finns plats för bilister på bussarna).

Och jag tror att alla som tycker att lägre biljettpriser är ett bra sätt att locka resenärer till bussresande, kommer att jubla. Ja, kanske inte de som slåss för nolltaxa. För det innebär trots allt att bussresandet kommer kosta för resenärer, men det kommer kosta mindre.

Förändringar är många, så jag avstår från att redovisa alla, men jag lyfter upp ett antal som jag tycker är värda att notera:

För det första. Överlag innebär den nya taxan en prissänkning på de flesta resor och biljetter. Det enda som blir dyrare är enkelbiljetter inom en zon, som kommer kosta 30 kr för vuxen / 20 kr för ungdom/student. Men köper man biljett i förväg (s k förköp), vilket alla vaneresenärer lär göra, så blir priset 24/16 kr, vilket är ett helt rimligt pris för en bussbiljett som gäller 1 timme inom hela Nyköping.

Ja, ni läste rätt, hela Nyköpings kommun, alltså inte bara stadsbussarna. För det är så fiffigt att hela Nyköpings kommun blir en biljettzon med samma pris. Även Oxelösund inkluderas i denna biljettzon, vilket gör att resandet mellan dessa två kommuner blir lite enklare, och framför allt till en lägre kostnad.

Det blir alltså möjligt att resa från Nyköpings ytterområden, som Tystberga, Nävekvarn, Ålberga, för samma biljettpris som för en resa med stadsbussen. Ett klart lyft för landsbygden...

Inte nog med det. Alla som är daglediga kommer att kunna resa riktig billigt, om de är beredda att resa mellan kl 9-14. Man introducerar en s k lågtrafikbiljett för 180 kr per månad. Lite oklart hur den gäller, om den bara gäller Nyköping, eller om det rent av är hela länet. Men redan om den gäller för kommunen, är den riktigt lockande för dem som kan förlägga resande mitt på dagen. Och inte nog med det, denna lågtrafikbiljett gäller även på kvällar från kl 18, samt hela lördag och söndag. Gissar att det blir succé.

Nästa trevliga nyhet är att kortet för hela länet prissänks rejält.  Ett månadskort som gäller för resor i hela Sörmland föreslås följa priset för ett månadskort i Stockholms län, det vill säga just nu 790 kronor. Idag kostar ett kort giltigt i hela länet 1 300 kr.

Uppgifterna har jag hämtat från Sörmlandstrafikens hemsida.

Lägg till detta att att det blir möjligt att följa bussarna på nätet eller i smartphone, vilket naturligtvis är intressant när det är storm eller svårt snöfall, för att se  om bussen är i tid.

Kommer SN att rapportera om dessa förbättringar? Säkert går att hitta någon resenär som är missnöjd, kanske de som brukar åka buss några få gånger om året, och betalar ombord för de har inte skaffat förköpsbiljetter (någon form av kort hos Sörmlandstrafiken). De får ju betala 30 kr, stackar människor. Där har vi den givna nyhetsvinkel... 

onsdag 1 juni 2016

Är elbilar verkligen lösningen?

Miljövänner och gröna politiker, och för all del politiker av de flesta färger, framhåller ju gärna att de vill gynna elbilar. Gott så, eftersom de trots allt minskar beroendet av fossil energi, är rejält mycket energisnålare, och har inga avgasutsläpp.

Christian som driver Cyklistbloggen har skrivit ett tänkvärt och lång inlägg som olika aspekter av elbilar istället för fossilbilar. Och analysen visar helt klart att många av biltrafikens problem inte får sin lösning, bara för att drivsystemet ändras.

http://www.cyklistbloggen.se/2016/05/med-elbilar-kan-vi-ater-satsa-pa-biltrafiken/#more-24611

Inte ens miljövinsterna är helt övertygande. Visst slipper vi avgaser och en hel del mindre CO2-utsläpp som spär på den globala uppvärmningen. Men elbilar kräver fortsatt en mänga metall, plast och andra råvaror för att byggas, och det är definitivt en miljöbelastning. Vidare slipper man inte damm, och partiklar från elbilarnas däck.

Och vi löser definitivt inte trängselfrågorna med elbilar. Det blir fortsatt trångt på Nyköpings gator. Det kommer fortfarande att behövas stora ytor för parkering av alla bilar, mark som hade kunnat användas till betydligt roliga saker än stillastående bilar. Kanske till att bygga än mer tät stad, där bilar behövs mindre?

Inte heller lär olyckorna blir färre på vägarna med eldriften. Och den ohälsa som allt stillasittande i bilar alstrar, lär stanna på samma nivå.

Jag är absolut inte negativ till elbilar. Tvärtom är jag övertygad om att elfordon verkligen är framtiden, som en ersättning till konventionellt drivna bilar. Men vi måste ha en nyanserad syn på betydelsen av elbilarna. De ändrar inget i grunden, kring ett transportsystem som är mycket beroende av bilar. De flesta av av biltrafikens många skadeverkningar kommer att bestå.