måndag 10 mars 2014

Hamburg avvecklar biltrafiken

En bilfri stad. Storstaden Hamburg är visionär, man siktar på att vara en bilfri stad om 20 år. Man har insett de flesta transportbehov i stadsmiljö kan klaras med cykel, gång och kollektivtrafik. Nu vet vi förstås inte hur man lyckas med så ambitiösa planer, men går planeringen i den riktningen lär åtminstone biltrafiken minska kraftigt.


Inte en bil i sikte på Västra Kvarngatan.
Kanske en ännu vanligare syn i framtiden.
Om en tysk storstad vågar siktar på att bli bilfri så borde åtminstone en svensk småstad kunna ha tydliga mål om minskad biltrafik. Visserligen har Nyköping inte alls samma bekymmer av bilarna, men å andra sidan är omställningen så mycket enklare i en mindre stad med korta avstånd.


Något som talar för att städerna allt mer kommer att befrias från bilar (kanske inte helt) är den pågående inflyttningen till städer. Över hela jorden går en våg, där människor lämnar landet och mindre orter, för ett liv i staden. Inflyttarna ser mycket större möjligheter till livskvalitet i den urbana miljön. Och denna trend med ökad stadsbefolkning går knappast att kombinera med bilar, åtminstone inte fler bilar, utan snarare sannolikt en minskning av biltrafiken. Säkert både på frivillighet och med viss styrning från politiskt håll.

Läs mer om detta visionära projekt på BBC:
http://www.bbc.com/future/story/20140204-can-a-city-really-go-car-free

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar