onsdag 3 januari 2018

Självkörande bussar? Något för Nyköping?

Självkörning i Kista.

Självkörande bussar testas nu i en rad städer världen runt. I Sverige har man dragit igång ett praktiskt försök i Kista i norra Stockholm.


Transportstyrelsen har nu gett klartecken till den första försöksverksamheten med självkörande buss på allmän väg i Sverige. Beslutet gör det möjligt att testa framtidens hållbara transporter.

Det är bussbolaget Nobina som står bakom försöksverksamheten. Två självkörande bussar ska rulla en sträcka på 1, 5 kilometer i Kista. Bussarna följer en virtuell räls som är inspelad i förväg. Hastigheten är låg, 20 km i timmen.

Bussarna saknar ratt och kan styras med hjälp av en styrpinne. Det kommer att finnas en förare ombord eftersom dagens lagstiftning kräver att det finns en fysisk person i eller utanför fordonet. Föraren ska kunna hantera hinder som finns i bussens färdväg.


Liknande försök pågår i en rad städer ute på andra håll i världen. Att nu myndigheterna ger tillstånd för självkörande bussar visar att tekniken fungerar och bedöms som säker. Än så länge är det med livrem och hängslen, eftersom en förare måste följa med.

Av allt att döma är dessa självkörande fordon redan idag säkrare än människor vid ratten, som gör en mängd misstag och en del rätt korkade saker.

Försöken handlar förstås om att utvärdera tekniken, att visa att bussarna framförs säkert, och att de klarar på- och avstigningar. Samt förstås att de håller tidtabellerna....

De självkörande bussar som idag används, är små eldrivna fordon som framförs i låga hastigheter. Att det är små eldrivna fordon gör dem intressanta som komplement till den ordinarie busstrafiken, att köra på linjer med litet trafikunderlag och där fullstora bussar helt enkelt är alldeles för stora.

Som de dessutom är självkörande utan förare är bör driftkostnaderna vara riktigt låga. Detta skulle mycket väl kunna utnyttjas till att införa nolltaxa på dessa bussar.

Något för Nyköping? Absolut i eller i närheten av stan. Jag kan tänka sig att dessa trafikerar mindre stadsdelar, som idag har ingen eller begränsad busstrafik. Kanske främst då i områden, där det finns lokalgator med begränsad hastighet? För det är nog inte rimligt att tänka sig högre hastigheter än 30-40 km/tim för självkörande bussar.

Självkörande bussar skulle då kunna ansluta till ordinarie stadsbussar, och kanske inte alltid angöra busstationen.
Några tänkbara sträckningar är:
Arnö-Örstig (via Strandvägen kanske)
Delar av Bryngelsetorp (delar av linje 1 stadsbuss)
Harg- Pål Ljungs hage - Brandkärr (delar av dagens linje 2)
Högbrunn - centrum/busstation.


Att detta blir verklighet om några år, är ingen kvalificerad gissning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar