torsdag 26 december 2013

Gott slut ändå: Nu kommer cykel-kampanjerna


Cykelvägen mot Bergshammar.
Jag har länge efterlyst (tjatat upprepade gånger!!!) kommunala satsningar kring attityden och för uppmuntran till cykling här i Nyköping. Det räcker inte bara med bättre cykelvägar för att locka bilisterna, de upptäcker ju ändå inte fördelarna med cykel, förrän de verkligen provat.

Nu finns det i alla händelser kommunala cykel-kampanjer på gång. 
Planer finns på att kommunen arrangerar ”Cykelvänlig arbetsplats” enligt Göteborgs modell. Det kan även bli aktuellt med deltagande i i European Cycle Callenge; en cykeltävling för europeiska städer, där det gäller att trampa ihop så många kilometer som möjligt.

Den förstnämnda är antagligen för kommunens anställda. Den andra riktar sig nog till medborgare i allmänhet.

Riktigt hur konkreta just dessa kampanjer är för Nyköpings kommun, är vet jag inte, men uppgifterna ovan kommer från säker källa. Så framåt våren 2014 lär nog saker röra på sig.

Från samma källa får jag uppgifter om andra tänkbara möjligheter att främja  cykling bland kommunens personal. Det undersöka om man kan erbjuda en pott pengar den kommunanställde kan ha specifikt till cykelkostnader, samt en pott för vinterutrustning. Besluten är dock inte fattade.


Så när jag avrundar cykelåret 2013 med denna sista bloggpost tycks det bli ett gott slut. Men framför allt ser jag framför mig ett gott nytt cykel-år 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar