fredag 28 februari 2014

Dubbar ger trygga gubbar?

Snösmältningen är över, och vägbanorna är i stort sett torra. Runt de trafikerade vägarna finns ett moln av damm, som till stor del består av partiklar som rivit upp av dubbdäck. Kanske någon skyller på sandning, men så är det knappast i Nyköping. Halkbekämpningen sker främst med salt på det stora vägarna med mycket trafik. Inte mycket sand, annat än på cykel- och gångbanor. Så de partiklar som dammar runt kan inte ha någon annan källa än dubbdäck.

Som cyklist är man tyvärr väldigt utsatt för detta damm, eftersom vi inte sitter bakom skyddande luftfilter som fordonens fläktar och klimatanläggningar är försedda med. Varje cykeltur innebär att man andas in en laddning partiklar bestående av uppriven asfalt, som i sig består av en mängd tunga kolväte-föreningar (cancerframkallande), samt metaller (tungmetaller bland annat). Att detta är skadligt finns bekräftat av åtskilliga studier, det handlar om lung- och hjärtproblem främst hos äldre känsliga personer. Det talas om överdödlighet på ganska många personer, som får sluta sina liv i förtid på grund av luftföroreningar kopplade till dubbdäcken.

Att dubbdäck är effektiva när det är riktigt ishalt och tufft vinterklimat finns det en del bevis för. De hjälper förstås när det är isgata. Men man måste se till helheten, bortom enskilda dagar med uselt väglag. Min erfarenhet är att vägarna här i Sörmland och Nyköping, och för all del alla större vägar, har en riktigt effektiv väghållning. Man plogar och saltar, så det är i princip alltid bra väglag. Det är bara några få dagar om året som väglaget är så uselt så att nyttan med dubbdäck är uppenbar.  Men omvänt så har dubbdäcken sämre väggrepp när det är barmark, än med vinterdäck utan dubb. Eftersom det större delen av vinter, säkert 90-95 procent av dagarna är bra väglag, så har dubbdäcksbilarna sämre väghållning och längre bromssträcka under större delen av vinter.

Dessutom finns undersökningar som visar att moderna bilar med vinterdäck utan dubbar, tack vare moderna antisladdsystem och annan inbyggd säkerhet, är lika säkra som dubbdäck även i rejält vinterklimat.

I civiliserade trakter med god vinterväghållning är sannolikt vinsten med dubbdäck ingen alls, snarare än förlust för bilisterna. Så varför dubbar, när de har så mycket nackdelar? När de river upp föroreningar. När de sliter hårt på asfalten. När de ger längre bromssträcka vid det väglag som oftast är.

Är det känslan av att dubbar ger trygghet, eftersom dubbar trots allt är effektiva i riktigt besvärligt vinterklimat? Men om du det nu sällan är sådant vinterklimat och de istället ofta ger sämre väggrepp. Jag fattar faktiskt inte. Kan det vara känslan av trygghet, som en del bilister eftersträvar. Kanske gubbar som alltid gör/kör som de gjort. Dubbar som ger trygga gubbar. 

Den tryggheten kan vi avstå från... Det finns andra sätt att bearbeta sin ängslan.

Uppdatering 10 mars
Regeringen tänker utreda hur vi ska få ned partikelnivåerna som hänger ihop med dubbdäcken.
http://www.regeringen.se/sb/d/18512/a/235483

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar