lördag 1 februari 2014

Snöröjd parkering viktigare än cykel- och gångbanor?

Gång- och cykelvägar prioriteras högt vid snöröjning och halkbekämpning. “
Den vällovliga formuleringen hittar jag på Nyköpings kommuns hemsida. Och i stora drag fungerar det väl bra, men det går ändå att hitta anmärkningsvärda undantag och missar, som gör att man undrar vad det är för instruktioner som utgått till de entreprenörer som sköter snöröjningen.

Var ute en runda på lördagsförmiddagen, och stötte på en del rätt grova missar. Gång- och cykelbanan längs Arnöleden in till stan var väl snöröjd ända fram rondellen vid Lidl. Där var det plötsligen inte alls snöröjt på sträckan fram till NA Svensson. Rejält moddigt och knappt framkomligt på cykel. Trots att detta är en av stans mest trafikerade cykel och gångvägar. 

Överfarten vid Hamnvägen. En rejäl upplogad driva hindrar
framfart för gående och cyklister. Om det inte går att
snöröja med traktor kanske man får handskotta?
Strax därefter nästa märkliga miss. Gång- och cykelöverfarten över Hamnvägen var blockerad med en upplogad driva som var flera decimeter hög (se bilden ovan). Här vara det bara att släpa cykeln genom snön. En person med rullator tar sig knappast fram alls här. Ska det vara så svårt att ploga ordentligt med traktor? Om det inte är möjligt, får väl helt enkelt snöröjaren ha en spade med och kliva ur traktorn några minuter.

På hemvägen följde jag gång- och cykelvägen längs med Hamnvägens norra sida. Passagen från Hamnbron fram till Tovastugan var helt oplogad. Men vad ser jag vid Tovastugan, jo en plogtraktor i full färd med att röja upp parkeringsplatser. Jag var inte sen att fråga traktorföraren (vänligt, inget skäll), varför röjningen av parkeringen var viktigare än cykelbanan som inte var plogad. “ Det är väl inte så farligt” tyckte jag svaret blev genom motorbullret. Man tar sig för pannan...

Inte vet jag vad snöröjnings-entreprenörerna fått för instruktioner av kommunen, om de alls fått instruktioner, eller struntar i dessa. Men detta med prioritering fungerar tydligen inte.

För övrigt noterade jag flera gång- och cykelbanor i området kring slottet och Spelhagen som inte var plogade eller där jobbet var slarvigt utfört. Medan bilvägar och parkeringsplatser låg väl plogade. 

Några fler kommentarer behövs inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar