tisdag 3 juni 2014

Östra Storgatan för mer mänskliga möten

Blir färdigt i höst. En gata främst för cyklar och gående.


Östra Storgatan här i Nyköping är just nu en arbetsplats, oframkomlig för bilarna, eftersom den håller på att byggas om till gångfartsområde. Körbanan ska höjas upp så att det blir en känsla av torg. Gatan ska få moderna betongplattor som ska ge ett bättre intryck. Cyklar och fotgängare ska få företräde och hastigheten hos bilarna ska vara låg är tanken.

Denna förvandling av en av stadens centrala gator har diskuterats i många år, men äntligen har alltså stans politiker vågat ta ett framåtsyftande beslut. Att beslutet först kom i år - 2014 - hänger tydligt ihop med den diskussion, som allmänt förs om att städer ska befolkas av människor, inte bilar. 
Ett sådant beslut hade man inte tagit för tio år sedan, då var fortfarande bilen normen för planeringen. Men en rad faktorer har förändrat synen på våra städer och hur vi ska resa. 

Vi har en urbanisering, där folk flyttar till städer, och ju mer människor det är i städer, desto omöjligare blir trafiken om bilen är normen för hur vi förflyttar oss. Vi har en ökad miljömedvetenhet, där allt fler förstår att biltrafik knappast är något särskilt hållbart sätt att resa, inte ens med miljöbilar. Vi har också ett ökat intresse för vardagsmotion (gärna på cykel), allt fler som förstår hur illa det är för hälsan av att motorer ska göra allt fysiskt arbete, och människan ingenting. 

Till detta kommer ytterligare en faktor. Närhet och täta städer bidrar till ökad produktivitet. Denna slutsats har dragits av nationalekonomen Johan P Larsson vid vid Internationella Högskolan i Jönköping. 

Min slutsats är förstås att en gata där människor möts och kan ha kontakt är förstås mycket mer utvecklande än en gata där bilar bara strömmar förbi.

Nackdelar finns förstås med gångfartsgatan, men jag kan bara se dem ur bilisternas perspektiv. Som att de tvingas köra lite långsammare på denna centrala gata. Men bilister är totalt sett en enormt gynnad grupp, så det finns ingen anledning att klaga. Ett exempel på gynnandet är de 522 miljarder kronor som regeringen satsar på transportinfrastrukturen 2014-2025. Mindre än tio promille, kommer att gå till cykelvägar visar den genomgång av den nationella transportplanen som trafikexperten Krister Spolander gjort med bidrag från Svensk Cykling. 

Det är långt till prioritering av cykling på statlig nivå. 


Men i Nyköping vi får trösta oss med Östra Storgatan som blir färdig i höst. Och förhoppningsvis blir det fler beslut som sätter cykel och gående i första rummet, för en stad där människor möts och kan utvecklas.

1 kommentar:

  1. Johnny Karlsson5 september 2014 20:28

    Jag tror det blir väldigt trevligt när Östra Storgatan blir klar och hoppas den blir livfull med många cyklister och gående. Med lite mindre bilar i stadskärnan tror jag att fler vill cykla där också...

    SvaraRadera