onsdag 24 september 2014

Väderskyddad parkering? Vision och verklighet. Skillnaden är stor.

 Nu har det pratats cykling rätt många år här i Nyköping. Vi ska satsa på cyklisterna, men jag undrar verkligen om det finns någon som har ansvaret, åtminstone för den kommunala cykelstrategi som spikades 2010.

Den går att granska på många punkter, men denna gång lyfter jag denna punkt. Visionen för cykeltrafiken innebär att:
Vid målpunkterna finns goda möjligheter för cykelparkering som är säker och väderskyddad vid behov.
Myntan, inga väderskydd
för cykelparkeringen.
Anledningen till att jag väljer denna punkt i cykelplanen, var att jag idag passerade det nya kommunala äldreboendet Myntan på Arnö (som ännu inte är öppnat).

Jag noterar att cykelställ har kommunen ordnat. En dag som denna regniga dag, börjar man ju fundera, om inte väderskydd också vore bra för cyklarna. Men nix, inte ett enda väderskydd för besökare och personal. Inte ett enda vad jag kunde se.

Så när personalen efter en lång arbetsdag, ska ge sig ut i regnrusk eller vinterväder, så väntar en kall och blöt, eller översnöad cykel. Den som kan väljer nog bil.

Är detta verkligen 2014 när alla pratar om hur viktigt det är att satsa på cykling? Och när kommunen har en cykelstrategi?

Jag börjar så smått misstänka att cykelstrategin hamnat i någon bokhylla bland andra visionära handlingsplaner. Och att det helt enkelt inte finns någon medarbetare som ansvarar för dess förverkligande (detta med ansvaret ska kollas längre fram).

Kanske är då Myntan ett olycksfall i arbetet? Kanske bara så att kommunen inte fått dit väderskydden ännu. Kanske så att andra kommunala arbetsplatser har ordentlig väderskydd, så att de anställda kan cykla även om vädret är surt och kallt.

Baksidan Stadshuset. Inget väderskydd
för personalens cyklar.
Ta stadshuset i Nyköping som är byggt på 60-talet. Det har ju gått några år sedan dess, så där borde man väl ha hunnit montera upp väderskydd för de som väljer att cykla till jobbet. Men inte ens här där det säkert jobbar något 100-tal, finns väderskydd. Cyklarna utanför står under bar himmel, denna dag lite blöta och slokörade i septemberregnet.
En blöt cykel med en svampig sadel kan absolut vara en orsak till att istället välja bil.

För övrigt så kan vi notera att kommunen lägger ett antal miljoner på ett p-garage i Åkroken mitt emot stadshuset. Visserligen kommer det självklart att kosta en slant för den som vill ställa bilen där. Men det är tydligen viktigare att bilarna får stå torrt under tak. Bilar som redan är torra och varma för resenärerna.


Kan någon förklara?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar