fredag 19 september 2014

Nu ska vi se om kommunen fixar problemet

Provning av elcykel på torget
och möjlighet att lämna förslag.
Kommunen deltar i den årliga Trafikantveckan, och på Stora Torget har man idag kunnat prova elcyklar. Samtidigt fanns där en brevlåda, där man kunde lägga förslag till förbättringar av cykeltrafiken. Jag droppade två A4-sidor, där jag lyfte några förslag till kring cykelvägen till Arnö. Bland annat pekar jag på det farliga slutet på branta backen, som slutar i en feldoserad kurva, där man riskerar att krascha i en lyktstolpe om man får sladd. Fixar inte kommunen detta, så vill jag nog påstå att man nonchalerar cyklisternas säkerhet totalt.

Jag bad kommunen om återkoppling till mig.

På bloggen kommer jag att rapportera hur detta ärende avlöper, för jag tycker det är så pass intressant att se hur kommunen hanterar en seriös felanmälan. När man dessutom ställer en förslagslåda på torget, så lär väl något hända.

De inlämnade A4-sidorna hade följande budskap:

HejKommunen vill ha förslag på förbättringar för cyklister i Nyköping. Här är några sådana, som berör cyklisterna till och från Arnö.Det handlar bland annat om cykelbanan från Herrhagen genom skogen in mot stan.  
••• Det finns en lång nedförsbacke in mot stan. På vänster sida är det dåligt siktröjt i vänsterkurvan som avslutar backen. Lösningen är enkel, kapa bort en del av växtligheten så att man får bättre sikt.
••• Nästa problem är mer svårt att åtgärda, men inte desto mindre allvarligt.Man kommer från skogen nedför backen och ska runda kurvan i god fart (över 30 km/tim är ingen svårighet). Den ganska nyanlagda cykelbanan är nu feldoserad med lutning höger vilket innebär att den lutar utåt i kurvan. Är det halt ökar detta förstås risken att man får sladd och fortsätter utåt höger. Inte nog med det, på den högra sidan där man riskerar att hamna står lyktstolpar. Flytta eller ta bort den lyktstolpe som står fel. Räta upp vägbanan, så det blir doserad åt rått håll (lutningen inåt förstås).Jag vill hävda att dessa två ovanstående brister gör just denna plats till en klar olycksrisk. Det krävs helt enkelt åtgärder här, innan det händer en allvarlig olycka.
Sedan har vi cykelbanan längs med Arnöleden över Kilaån
••• Cykelöverfart vid vägen intill äldreboendet Myntan. Korsningen är ganska trång och knixig eftersom det är små kurvor strax innan. Dessutom smalnar den av precis vid överfarten. Det är svårt att möta andra cyklister och gående här om man har god fart. Cykelöverfarten borde ha varit bredare. Det kan räcka med att ta bort kantstenen till delen för gående, så får man en bredare och säkrare cykelbana.
•••Ibland är det rätt rörigt här med gående och cyklister, huller om buller i olika riktningar på cykelbanan längs Arnöleden. Dags att dela upp i separata gång- och cykelkörtfält?
••• Mitt emot Lidl finns en bänk precis intill cykelbanan. Men vem vill sitta här? Den vilande flanören riskerar ju att få fötterna överkörda. Och vad händer om cyklistern krockar med denna? Flytta bänken, enkelt att ordna.
••• Skymmande reklamskyltar efter övergångsstället efter Lidl. Den stora höga skylten kan väl godtas, men den mindre nära cykelbanan (Nyvest) ska bara bort. Den skymmer.
••• Bagaregatan in mot stan. Men nu är det slut med cykelbanan. Det går väl an under tiden med barmark, eftersom trafiken är måttlig här. Men blir det en snöig vinter, så brukar gatorna i stan vara väldigt besvärliga för oss cyklister. Spåriga och läskiga tack vare biltrafiken. Här finns plats att anlägga den cykelbana som Arnöbor behöver för att kunna färdas på cykelbana hela vägen in till centrum. Den omställningen kan göras om man exempelvis enkelriktar gatan, eller tar bort gatuparkeringen, eller omvandlar ena gångbanan till cykelbana. Då får cyklisterna egna körfält, som dessutom kan vinterväghållas på ett sätt som fungerar för cykling (så man slipper spårigheten).
Vore tacksam om jag fick återkoppling få mina synpunkter, i synnerhet den första punkten.
mvh Björn Åslund, tel 0155 290078 (Arnöbo o cyklist)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar