fredag 12 december 2014

SCB: Medborgarna inte nöjda med cykelvägnätet

Jämfört med andra kommuner i samma storlek ,
visar det sig att
  kundnöjdindexet i Nyköping är lägre för gång/cykelvägarna. 

Nyköpings medborgare ger stadens cykel och gångvägar betygsindexet 52, i SCB:s medborgarundersökning hösten 2014 (även gator och vägar får 52).

Undersökningen tar upp en rad andra kommunala verksamheter, och de flesta får bättre betyg, endast äldreomsorg och stöd till utsatta personer får sämre betyg.

Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

I jämförelse med samtliga 129 kommuner i undersökningen så ligger Nyköping på ungefär samma nivå på gång- och cykelvägar. Det är dock inte någon tröst, för de flesta av de undersökta kommuner som deltog i undersökningen når alltså inte upp till gränsen för ”nöjd”. 

Jämfört med kommuner i samma storlek som Nyköping, visar det sig att  kundnöjdindexet är lägre för gång/cykelvägarna. Övriga liknande kommuner har ett snitt på 55 procent.

Nyköping vekar tyvärr heller inte bli bättre. Årets betyg är lite bättre än 2013, men på samma nivå som 2012. Skillnaderna mellan åren är små, jag bedömer att de är inom felmarginalen.

Undersökningen visar något som de flesta svenska vanecyklister är väl så medvetna om, att städernas gång- och cykelvägnät oftast är eftersatta. I takt med att cyklingen ökar, så blir det allt mer uppenbart utbyggnad och underhåll lagts på andra trafikslag, och inte minst det faktum att städerna dräller av ogenomtänkta och trafikfarliga utformningar på cykelbanorna.

Inte många företag inte vore särskilt nöjda med att bara drygt hälften av kunderna är nöjda. I alla händelser finns det en rejäl potential för förbättringar av gång och cykelvägnätet. Kommunens slutsats i undersökningen är den logiska, att gång och cykelvägarna hör till verksamheter som måste prioriteras. Men om det verkligen blir så står skrivet i stjärnorna, även om den nuvarande politiska majoriteten i sin budget sagt att gång- och cykeltrafik ska prioriteras. 

Trots den något dystra slutsatsen, så går det ändå inte att förneka tydliga förbättringar. Östra Storgatans omvandling till gångfartsområde, tycker jag personligen är gott exempel. Kanske det ger utslag i nästa års medborgarundersökning.

1 kommentar:

  1. Gångfartsområdet på Öster är bra initiativ men tyvärr fungerar det inte. Bilister kör oftast minst 15 km/h (maxhastighet är 7 km/h) och upp till kanske 20 eller mer. Går man i mitten av gångfartsområdet blir en del bilister väldigt provocerade, de tutar och tittar surt. Dessutom verkar kanske 90% inte ha något ärende på Öster utan de kör bara igenom för att det är bekvämt.

    Polisen verkar inte göra något och kommunen har nog inte insett att dagens utformning av gångfartsområdet inbjuder till fortkörning. Jag tror inte att så många bilister har koll på vad gångfartsområde betyder. Inte heller tror jag cyklister vet vad det är för något. Vad jag har läst så ska även cyklister anpassa hastigheten och får max cykla i 7 km/h och ha väjningsplikt för gående.

    SvaraRadera