tisdag 29 september 2015

Dålig stadsluft, Volkswagen har förklaringen

Under de senaste decennierna har bilarna försett med ordentlig avgasrening. Rimligen borde städerna luft bli bättre om nu modern avgasrening är standard. Men många städer lider fortfarande av dålig luft, i synnerhet under den kallare årstiden, då det är mycket kallstarter och de ibland är stillastående luft i de lägre luftlagren.

En förklaringen till den dåliga luften är mängden dieselbilar. Och så har Volkswagen kommit ut som en riktig fuskare, vars manipulerande med avgasreningen visar att många populära VW-modeller släpper ut upp till 40 gånger mer kväveoxid än vad de borde göra. Om VW-fusket drabbat Sverige vet vi inte ännu, men det finns stor anledning att misstänka så.

Och sannolikt är det snudd på lika illa bland andra tillverkare av dieselbilar. Jag hittar bland annat uppgifter om att miljöorganisationer har granskat ett antal dieselbilar, och funnit att utsläppen vid verklig körning genomsnitt var sju gånger högre än vid laboratorietester.

Källa:
http://www.dn.se/debatt/dieseltrenden-haller-uppe-utslappen-av-kvavedioxid/

I sammanhanget kan det då noteras att de stora dieseldrivna bussarna tydligen inte ska blandas in i denna miljöskandal, åtminstone om de har modern avgasrening typ euro 6. Reningen fungerar riktigt bra av kvävoxid och partiklar, visar en norsk studie från TØI, Transportøkonomisk institutt. Mätningar som TØI har gjort visar att en medelstor, dieseldriven personbil med euro 6-motor har tre gånger så stora utsläpp av NOx som en dieselbuss med euro 6-motor. Utsläppet från bilen var 0,35 gram/kilometer medan bussen släppte ut 0,12 gram/kilometer. Jämförelsen gäller utsläpp per fordon, inte som man ofta mäter, per personkilometer.
Källa:
http://www.bussmagasinet.se/2015/06/forskare-buss-renare-an-personbil/

Tydligt är att biltillverkarna svårt att klara lagkraven med dieselmotorer och dagens rening. Eftersom de måste fuska kan man anta att de helt enkelt inte lyckats få fram tillräckligt bra rening till rimliga kostnader. Kanske blir det helt enkelt för dyrt. Får mig att dra slutsatsen, att för bilindustrin är det dags att lämna dieseln, och på allvar ta steget till eldrift. Visserligen dyra i inköp, men enorm vinst för städernas luft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar