onsdag 16 december 2015

Mer cykelresor än med bil, åtminstone i Uppsala

Nu nås jag av nyheten att andelen cykelresor ökat i Uppsala så mycket att andelen cykelresor är större än bilresorna. Så här inleds pressmeddelandet:
För första gången sedan undersökningarna startade år 2000 är andelen resor med cykel i Uppsala tätort fler än bilresorna. I hela kommunen har cyklingen ökat från 26 till 33 procent. I tätorten Uppsala är ökningen ännu större - från 28 till 36 procent, medan bilresorna sjunkit från 39 till 34 procent. Undersökningen är den första sedan 2010 med syftet att undersöka Uppsalabornas resmönster.
 https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/cykeln-mer-popular-an-bilen-i-tatorten-uppsala-visar-resvaneundersokning/

De här slutsatserna dras sedan kommunen gjort en enkät till 4250 Uppsalabor, varav 48 procent svarade.

Uppsala är visserligen sedan länge en stad känd för sina många cyklar och cyklister. Vem har inte kommit till centralstationen och sett haven av välfyllda cykelställ. Och på stadens gator möter man mängder av tvåhjuliga trafikanter. En del av förklaringen till det myckna cyklandet är att Uppsala befolkas av många studenter, som knappast har råd med andra fordon än cykel. Sant så, men å andra sidan visar den kraftiga ökningen på att säkert de flesta grupper i Uppsala cyklar mer. Uppsala har helt enkelt drivit ett framgångsrikt arbeta att locka fler att cyklar.

Man har satsat ordentligt på att bygga ut cykelbanor. Man till och med byggt en supercykelväg, alltså en extra bred cykelväg med god framkomlighet och få korsningar. Här ska man kunna trampa på både fort och säkert, utan konflikter med andra trafikslag.

Och jag vet att Uppsala kommun bedrivit riktade kampanjer, för att få bilister att cykla.
Exempelvis denna, som riktade sig till vintercyklister.


Uppsalas framgångar visar det verkligen lönar sig att satsa på cykel; dels med infrastruktur, dels med marknadsföring.

Nyköping har i princip samma förutsättningar som Uppsala. I grunden är förutsättningarna goda att cykla i Nyköping, avstånden korta. Men andelen cykel är ändå ganska låg. Vad som saknas i Nyköping är att kommunens satsningar på cykling är ganska försiktiga. Cykelbanor byggs, men vad som framför allt saknas här i stan, är arbetet med påverkan och beteende, som gör att bilisterna upptäcker hur smidigt det är att cykla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar