tisdag 17 november 2015

Nyköping tyvärr inte bäst. Sanningens ord från kommunalrådet.

Kl 930 i Kungstornet Nyköpingshus. Debatten ska börja....


Idag bevistade jag en paneldebatt kring klimatfrågorna. Där fanns landshövding, lanstingspolitiker, naturskyddsförening, SSAB och även Urban Granström, som är Nyköpings kommunstyrelses ordförande.

Det samlade intrycket är att det finns en stor medvetenhet om klimatfrågorna, och att det faktiskt finns både vilja och handlingskraft. Det rör sig åt rätt håll på en hel del områden, här i Nyköping och Sörmland.

Men mycket återstår. Det framkom bland annat att Nyköping är en kommun med ovanligt hög användning och beroende av bilar. Vi kör tydligen 10 procent mer bil än kommuner i snitt.

Det blev en del diskussioner kring detta, hur man kunde minska behovet och användning av bilar.  Då framkom att Nyköpings kommun jobbar med bilsnål stadsplanering, och att kraven på antal parkeringar minskar vid nybyggen.

Men diskussionen nådde aldrig behovet av beteendeförändringar och påverkan inom resande, för att stimulera till mer hållbart resande, mindre biltrafik. På slutet fanns det tid för frågor, och jag reste då frågan vad kommunen gör för att jobba med attityder och beteende för mer hållbart resande.

Kommunalrådet tillika socialdemokraten Urban Granström svarade. Sammanfattar kort. "Nyköping är tyvärr inte bäst här, vi skulle kunna jobba mer med mobility management".

Svaret är både nedslående och hoppingivande. Nedslående att kommunen inte förmått dra igång något arbete kring beteende och resandet, men samtidigt hoppingivande att Granström tydligen har någon slags medvetenhet om behovet. Bara att han använde begreppet mobility management, säger ju att han åtminstone förstått vad saken handlar om....

Kanske det gröna samarbetspartiet (MP Nyköping) borde elda på lite mer här, nu när tydligen även socialdemokraterna börjar förstå vad hållbar trafik är, och vad som krävs. Så kanske vi under 2016 kan få se något konkret kring beteende och hållbart resande. Kanske när de nya busstaxorna införs?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar