tisdag 12 april 2016

En bra dag för Nyköpings cyklister

Äntligen nås vi av beskedet att Nyköpings kommun ska ordna en ordentlig och trafiksäker passage under Lenningsväg, vid passagen från Alpha-skolan och Rosvalla. Det blir en nedgrävd passage under Lenningsväg, vilket innebär gående/cyklister slipper att passera över den tätt trafikerade Lenningsväg. 

22 miljoner är bygget beräknat kosta, och det är tack vara att Trafikverket skjuter till hälften, som kommunstyrelsen nu anser det läge att beslut om bygge.

Vad jag vet har inga olyckor skett där under senare år, men den hittills varande korsningen har inte varit bidragande till trafiksäkerhet, då det är många cyklister och gående som passerar här. 

Om nu denna potentiella trafikfälla byggs bort betyder det att ribban för cykling till Rosvalla idrottscenter sänks betydligt. Ungdomar och barn ska nu kunna cykla tryggt från stora delar av staden, utan att behöva korsa en hårt trafikerad väg. Förhoppningsvis leder det till att fler föräldrar vågar låta de unga cykla till träning, och  att det leder till minskat skjutsande till och från Rosvalla (som orsaker väldigt mycket trafik på eftermiddagar och kvällar). 

Sedan har kommunstyrelsen beslutat att göra gåfartsområde av Fruänggatan vid Teaterparken. Kan väl redan nu konstatera att förutsättningarna för detta är de bästa, eftersom biltrafiken inte längre går den gatan ut över Västra Viadukten. Numera är det endast bilar som åker in och parkerar här, och trafiksituationen är riktigt trevlig.

Tanken från kommunen är tydligen att passagen förbi Teaterparken ska bli en del av ett mer sammanhållet cykelstråk mot Arnö. Den tanken ställer jag upp på. Framför allt är det på Fruängsgatan där cykeltrafiken behöver ett separat körfält. Visserligen är det en gata med måttlig trafik, men allt som skapar trygghet för cyklister gynnar cykling.


Det har varit en bra dag för stans cyklister....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar