torsdag 7 april 2016

Cykelbibliotek, vilken smart idéMaria Piculell provkör den Urban Arrow med el som
erbjuds av Cykelköket i Malmö. Foto: Andreas Ljung.

Att köpa en lastcykel eller elcykel kan vara ett rätt stort steg för många. I synnerhet då lastcykeln som är ännu är ett tämligen sällsynt och oprövat fordon för de flesta. Möjligheten att låna en cykel för ordentlig utprovning, verkar vara ett smart sätt att sprida erfarenhet och kunskap kring dessa nya fordon.

I Malmö drivs något som kallas Cykelbiblioteket, där man kan få låna några typer av ovanliga cyklar. Där finns elassisterad 2-hjulig lastcykel, trehjulig lastcykel, samt några olika elcyklar. Lånet får vara upp till tolv dagar, vilket bör ju ge ordentliga möjligheter att pröva om den valda cykeltypen passar. Cykelbiblioteket drivs av Cykelköket i Malmö med ekonomiskt bidrag från Trafikverket.
http://www.cykelbiblioteket.se/cyklarna/

I Umeå har man ett lite annan upplägg. Där startar kommunen tre stycken lastcykelpooler. Där tycks tanken mera vara att man ska kunna låna en kortare tid, för att lösa ett transportproblem.

http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/lastcykelpoolforumebor.5.4c9604991525c253f0e299d5.html

Två bra exempel på där man med stöd av offentliga aktörer försöker påverka utvecklingen mot mer hållbara transporter.

Nyköpings kommun säger ju sig verka för hållbar tillväxt. Då kanske ett cykelbibliotek kunde vara en del av det hållbara...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar