tisdag 4 oktober 2016

Transportstrategin, redan bortglömd?

I SN 4 okt får vi veta att är på gång ”kapacitetshöjande åtgärder” vid Gustavsbergs handelsplats, där trafiken är tät och rörig på grund av alla bilar som lockas dit. Jag tolkar dessa åtgärder som att vägnät och korsningar ska byggas ut, något som i princip alltid leder till mer biltrafik.

Min undran är då om kommunens trafikplanerare i detta fall följt principerna i den nya transportstrategin (togs av kommunfullmäktige 2 maj 2016)? Där framgår att man ska arbeta efter fyrstegsprincipen, vilken innebär att:

Steg 1. Tänk om. Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt.
Steg 2. Åtgärder som optimerar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon.
Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.
Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnader.

Redan på steg 1 tycks man ha missat. Här har valt att låta ett nytt stort varuhus att etablera sig vid en redan hårt trafikerad plats. Fast den etableringen beslutades nog innan 2 maj, men å andra sidan så borde ju trafikfrågorna varit en del av etableringen.

För övrigt så tycks kommunens trafikplanerare gärna hoppa över steg 1, 2 och 3, och går direkt på steg 4. Exempelvis ska en ny cirkulationsplats vid Östra Rundgatan/Lennings väg byggas. Det är en större ombyggnad som kommer underlätta för biltrafiken, vilket lockar fler att ta bilen. Å andra sidan så höjer cirkulationsplatsen säkerheten även för gående och cyklister, så det finns andra fördelar.

Men ska man följa transportstrategin och fyrstegsprincipen ska man börja med Steg 1, att påverka behov av transporter och val av transportsätt, för att få nyköpingsborna att gå, cykla mer, eller ta bussen. Visserligen bygger kommunen ut cykelbanor, och nu har vi fått ett modernt biljettsystem i busstrafiken med lägre priser. Men jag upplever inte att kommunen agerar enligt Steg 1, som egentligen bör genomsyra allt som påverkar den lokala trafiken. Då skulle vi få se tydliga åtgärder inom påverkan och kampanjer för cykling, gång och kollektivtrafik. Sådana ser vi inte mycket av här i Nyköping.

Så vad betyder transportstrategin egentligen? Hur omsätts den till praktiskt agerande? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar