tisdag 30 april 2013

Här cyklar vi nog hellre på bilvägen...

Här får cyklisterna stå ordentligt på bromsen.
Nyköpings kommun fortsätter sin hållbara tillväxt (obs, ironi, det finns ingen hållbar tillväxt). Nya bostadsområden, nya gator med påföljande justering av cykelbanor. På bilden ovan ser vi en av rondellerna på Byfjärdsvägen på Arnö. När de nya Bo Klok-husen (skymtar på bilden) byggdes blev kommunen tvungen att dra om cykelbanan i de två små rondeller som finns i området.

Och lösningen är inte något som kommer att uppmuntra cyklisterna att välja cykelbanan. För i cykelbanan har formats så man tvingas ta en skarp sväng för att korsa gatan. Det innebär inbromsning och tappad fart, vilket är en minuspost för oss cyklister. I synnerhet om man kommer uppifrån backen där man får fin rull, blir det ju en ordentlig inbromsning.

Kommunen har säkert tänkt rätt, åtminstone ur perspektivet att cyklisterna ska rulla riktigt sakta när de korsar bilvägen. Men det är en öppen miljö och bilisterna bör ha god uppsikt över cykelbanan och vägen de kör ut på, så en något mindre fartdämpande dragning (mindre tvära svängar) av cykelbanan hade nog inte varit otänkbart.

Och konsekvensen av denna konstruktion? Nog är det troligt att många cyklister som kommer uppifrån backen snart upptäcker att bilvägen är mycket framkomligare och inte innebär alls samma  inbromsningar. Med andra ord väljer de då bilvägen. Än så länge är Byfjärdsvägen här sparsamt trafikerad, så det är bara att trampa på.

Men det hade inte behövt bli så här. Det är möjligt att konstruera cykelöverfarter vid rondeller där man som cyklist inte behöver tvingas till krypfart. Vid Arnöleden i Spelhagen, alldeles intill Lidl, finns en rondell som fungerar alldeles utmärkt att passera. Detta är en plats med oändligt mycket mer biltrafik, men ändå har kommunen vågat göra en cykelvägspassage där vi kan rulla på ganska fort. Visst det innebär större krav på omdöme och ansvar på oss cyklister. Och självklart också på bilisterna, vilket jag tycker nästan alla tar. Det är ytterst sällan som bilisterna missar oss cyklister här, jag kan personligen inte minnas någon sådan incident alls (men säkert har det hänt andra).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar