söndag 5 januari 2014

Bilister ser staden mer negativt


Ser dystert på stan.

Ny forskning visar saker som nog en del av er säkert bloggläsare känner till, att städer inte är avsedda att upplevas bakom en bilratt. Forskare vid universitet i Surrey i England har funnit att bilförare har en mer negativ uppfattning om stadsmiljön, i jämförelse med de som cyklar, går eller åker buss.

Försökspersoner fick kika på en video med situationer i en stad. Forskarna har funnit att personer som betraktade en videofilm från en bilists perspektiv hade mer negativa uppfattningar (mer hotfullt, mer obehagligt) än dem som såg videon som cyklister, gående eller bussresenär. Gående såg som filmen rankade personerna i filmen mer positivt (mer hänsynsfulla, mer välutbildade) än de som hade bilistens perspektiv.

Lite av en bekräftelse av den irritation man hör från en del Nyköpingsbilister, som irriteras över att det är så hopplöst att hitta parkering inne i stan. De upplever förmodligen hela stadsmiljön som mer motbjudande och irriterande, och ser förmodligen mer negativt på de människor som vistas där, bland annat då de är i vägen för deras bil, och försvårar för dem att komma fram och hitta parkering.

Själv har jag en iaktagelse om bilperspektivet som kan vara värt att nämna. Det handlar att världen betraktad genom vindrutan gör att avstånd utanför bilen verkar så långa. Om jag kommer i bil till exempelvis en stormarknads parkering, brukar jag ofta tycka att det är så långt till entrén, så man vill gärna parkera nära. Men sedan när jag väl tråcklat mig ur bilen, upptäcker man att det upplevda avståndet inte alls var så långt. 

Enorma avstånd, åtminstone
genom vindrutan. 

Alltså sittande inne i bilen, fastbältad och inlåst, förlorar man det verkliga perspektivet på omgivningen. Alla avstånd utanför bilen blir långa. Att gå några kvarter för att man inte kan parkera framför dörren, blir rena långpromenaden för bilisten.

Visst kan man ta bilisternas upplevelse av en stad som bil-fientlig på allvar, men man ska också ha i bakhuvudet att upplevelsen är subjektiv, som i och för sig alla upplevelser är. Men det negativt upplevda för bilisten är kanske inte så allvarligt, och framför allt, det kanske försvinner när bilisten öppnar bildörren, och blir en gångtrafikant.

Välkommen till stan!

I Pacific Standard Magazine kan man läsa om studien beskriven


Studien finns även att hämta här (om man betalar)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar