fredag 24 januari 2014

Mysigt tycker inbitna dieselpundare...

Inte bara i centrala Nyköping, är luften fylld av avgaspartiklar.
Det är överallt längs med gator och trafikleder, som Hamnvägen.

Fredagslunchen tillbringades med en joggingtur ut till Gumbsbackens handelsplats i Nyköpings yttre delar. Det blev en hel del löpning intill ganska tätt trafikerade gator i stadens utkanter. Något som slog mig var den dåliga luften, det luktade avgaser i stort sett hela vägen. Den fräna doften av dieselavgaser. Och det var inte på grund av någon intensiv buss- eller lastbilstrafik. Det var mest en mängd privata bilar, ute på diverse fredagsärenden.

Mysigt tycker kanske inbitna dieselpundare. Ganska äckligt tycker nog de flesta.

Doften av dieselavgaser kan direkt kopplas till den stora mängd dieselbilar som nu är i trafik. 2013 var nästan 62 procent av alla personbilar som såldes med dieselmotor. Och det är väl ingen nyhet att det är svårare att riktigt bra rena dieselmotor än dito med bensin. 

Men skatteregler har gjort diesebilarna mer intressanta, och bilköparna tittar på främst på totalekonomin. Kan man tjäna någon krona per mil, så då hamnar vi i denna situation med sämre luft.
Att många av dessa dieselbilar har haft beteckningen miljöbilar, när de såldes, får ju närmast ett löjes skimmer, när man ser den sammanlagda effekten av alla bilar och alla de kilometer som de avverkar. Jag misstänker starkt att luften i våra städer och runt vägarna blivit sämre under senare år.

Som cyklist är man tyvärr ganska utsatt för denna dåliga luft. Lägg till det buller och alla partiklar som rivs upp av dubbdäcken, så kan det bidra till en ganska obehaglig och otrivsam miljö kring och på cykelbanor under vinter och tidig vår (när det dammar så infernaliskt).

Titt som tätt hör man att vore bra med färre bilar i centrum. Men det är inte så enkelt, som att bara städernas centrala delar är drabbade. Luftföroreningarna från dieselmotorer finns överallt, i villaområde, i bostadsområden, och runt alla vägar. Det är inte bara i centrum som dålig luft på grund av intensiv biltrafik är ett reellt problem, det vore trevligt med färre bilar överallt där människor vistas. 

Självklart är bekymret mindre i glesare delar av staden, men det ska inte förringas. Det finns en utbredd nonchalans bland en hel del bilister, jag har grannar som börjar varje morgon, så fort det är minusgrader, med en rejäl varmkörning (typ 7-8 minuter) av sina dieselbilar. Det är typ SUV för åtskilliga hundratusen som brummar medan partiklar och kolväten pyser ut över omgivningen. Inte att dessa välbeställda ägare kom på att lägga till en el-motorvärmare när de köpte bilarna. De extra pengarna gick väl snarare till en ännu större motor, eller något livsviktigt tillbehör typ kylfack i handsfacket.

Självklart har det blivit bättre också. Bensinbilar har katalytisk reningen sedan decennier. Dieselbilarna har partikelfilter. Men det är väldigt mycket bilkörning i städer, ganska korta resor. Det är mycket kallstarter, korta turer med dålig förbränning.

Biltrafikens bekymmer med luftföroreningar är långt ifrån löst.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar