fredag 29 maj 2015

Cykelfrakt med tåg från Nyköping kan bli verklighet

Nya tåg är ju under upphandling av kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland. Och det ser ut som att de kommer innebära ett ordentligt lyft för oss som vill kunna frakta cyklar på tågen. Kravspecen för upphandlingen ska göra att de nya tågen kommer att vara utformade som pendeltåg (typ SL:s), alltså med stora instegsdörrar och en öppen stor yta. De uppgifterna hämtar jag från en person med insyn i upphandlingen.

En begränsning blir troligen att cyklarna inte får följa med i rusningstrafik, då det kan vara trångt ombord.

Några närmre detaljer har jag inte fått fram i dagsläget, och upphandlingen är inte klar, varför det inte finns så mycket mer konkret. Troligen är det 2017 som de nya tågen ska rulla.

Helt klart är att utvecklingen är på väg åt rätt håll här. Dessutom lär tågen gå oftare till och från Nyköping.

Snart kan vi Nyköpingsbor med cykelintresse hälsa farväl till SJ och deras njugga inställning till cyklar och tågresor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar