måndag 18 maj 2015

Nya regionaltåg - men blir det för cykeltransport?

Cykel och SL:s pendeltåg fungerar alldeles utmärkt ihop.
Frågan är när vi får så bra tåg och cykelservice till Nyköping. 
De senaste dagarna har jag varit på utflykt från Nyköping till Uppsala med cykel, tåg och buss. Det har fungerat klockrent, utifrån de givna förutsättningarna. Länstrafikens gröna buss (linje 759) tog cykel till Gnesta. SL-pendeln vidare till Uppsala, visserligen ett par byten, men alla tåg kom i tid och det funkade fint. Hemresan funkade också, även om det inte fanns någon passande buss från Gnesta på lördag kväll, så det blev fem mil i lätt motvind.

Men ett stort aber, är att det är flera byten och en resan som tar minst dubbel så lång tid som SJ:s regionaltåg till Stockholm. Helt enkelt då SJ vägrar befatta sig med cyklar på tågen. Någon större förhoppning om att SJ ska ändra sig på den punkten finns inte.

Men cyklar på tåg är alls ingen omöjlighet, om det bara är rätt tågtyp. Det fungerar ju alldeles utmärkt på SL:s pendeltåg som har stora plattformar vid dörrarna, där både barnvagnar och cyklar får utmärkt plats. Jag har till och med fraktat min stora lastcykel (över 2 meter lång) på pendeln.

Sörmlands tågförbindelser är i stort beroende av SJ:s tåg, varför också Sörmlands cyklister är i en besvärlig sits när vi vill ha med våra cyklar till resans slutdestination. Men det är mycket möjligt att det kan bli en förändring på den punkten, då länets kollektivtrafikmyndigheten är i färd med en upphandling av egna regionaltåg, bland annat av orsaken att man vill kunna erbjuda bättre trafik och frekventare trafik än SJ:s.

Ska det bli en bättring, så ska förstås frågan om cyklarna lyftas. Visserligen är vi en liten trafikantgrupp, men våra behov är lätt att tillfredsställa om bara rätt tågtyp köps in. Det ska alltså vara typ pendeltåg med många dörrar och öppnat ytor. Den enda anpassning som är gjord på SL-pendlarna är att man klistrat upp dekaler som visar att cyklar är välkomna. (Sedan får tyvärr inte cyklarna lämna tåget vid Stockholms central, men den begränsningen kan man acceptera, för en i övrigt bra service, tack SL.)

Jag håller på att undersöka hur cykelfrågan tas upp i den sörmländska tågupphandlingen, och återkommer när jag vet mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar