lördag 20 juni 2015

Flytten - en möjlighet till mer hållbara resvanor

Flytt till ny stad. Läge för nya resvanor. Kanske med elcykel?
Att få bilister att oftare släppa ratten och istället greppa cykelstyret eller skaffa busskort, är som bekant inte alltid det lättaste. 

Men det finns situationer där vi är mer öppna för förändringar och ny vanor, visar erfarenheten. Självklart är det när vi inte sitter fast i vanor. En situation är efter att vi flyttat. En ny plats och nytt boende innebär ju ofta en nystart på många sätt, att man skapar en nya vardag och vanor (och ovanor). Då också inom resor och transporter. 

Detta faktum kan nyttjas för att locka till mer hållbara val av transporter, alltså till mer cykel, promenader och kollektivtrafik.

Hos Energimyndigheten har man satt sig in i detta, hur kommuner praktiskt kan göra för att driva projekt och kampanjer riktade till nyinflyttade, för att få dem att oftare välja cykeln eller bussen.

Om detta kan man läsa i rapporten: ”Påverka nyinflyttades resevanor - en handbok om informationsprojekt för nyinflyttade”. Den är väldigt praktiskt inriktad med råd och beskrivningar man kan gå till väga med kampanjer och information.

Det handlar om att välja vilka nyinflyttade som ska bearbetas. Hur; alltså med utskick, telefon eller hembesök. Och hur man ska utforma budskap, som trycksaker och annat påverkansmaterial, som exempelvis prova-på-kort för den lokala kollektivtrafiken.

Man har hämtat inspiration några aktuella projekt. Under 2012-2013 har kommunerna i Västra Götalandsregionen bedrivit projektet Ny adress-nya vägvanor, med bra resultat. Innan dess har flera liknande projekt genomförts bl. a i Lund och Malmö.

Erfarenheten tyder klart på mer hållbart resande:

Jag citerar direkt från sidan 23:

I Västra Götaland visade uppföljningen att 50 % av de nyinflyttade ändrat sitt resande i mer hållbar riktning efter flytten, vilket bidrog till 5 ton minskade koldioxidutsläpp. De går inte helt säkert att säga att informationen till de nyinflyt- tade har stått för hela denna förändring utan det kan även finns andra bidragande orsaker så som en bättre kollektivtrafik. 
I utvärderingen av Lunds arbete (enkät som skickades ut till 500 nyinflyttade hushåll år 2007) visade det sig att av de som fått rådgivning via telefon angav 2 % att de till stor del och 11 % att de till viss del ersatt bilresor med andra färdmedel till följd av telefonsamtalet. Ytterligare 7 % angav att de ibland försöker ersätta bilresor med andra färdmedel och 10 % angav att de börjat fundera på att ersätta bilresor med andra färdmedel till följd av rådgivningen.  
I Malmö visar uppföljningen av arbetet år 2007 att 20 % av vanebilisterna (de som kör bil mer än 4 dagar i veckan) har tänkt om och reser mindre med bil. 
Erfarenheter från Malmö visar också att deltagarna är mer benägna att ändra sitt resande om projektet även innehåller någon form av prova-på-erbjudande, typ Testresenärer, provåkarkort eller liknande. I Malmös projekt under 2006 erbjöds deltagarna att bli testresenärer. 57 % av dessa åkte kollektivt mer än 1 ggr/vecka och 18 % 4 ggr eller mer. I projektet 2007 erbjöds istället lånecyklar. Av de bilister som lånade cykel använde 30 % cykeln varje dag. Efter låneperioden fortsatte 43 % att cykla. 
Andelen nyinflyttade som tackade ja till provåkarkorten i Västra Götaland var mellan 25 och 40 % och av dessa aktiverade 70–85 % sina kort. 

Länk till Energimyndighetens skrift (pdf):
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=3045 

1 kommentar:

 1. Kommar nog aldrig gå särskilt bra så länge regeringerna som ska föreställa styra landet, inte intresserar sig för miljövänlig och demokratisk trafikinfrastruktur.
  Ska detta enbart finnas i kommunal regi blir det bara löjligt och utan fungerande standarder som har utvecklats i Holland och Danmark.
  Nya regler med gränser för hur uselt och livsfarligt vägbygge får genomföras är det som behövs för hela landet.
  Många lögnar och värdelösa löften för bättre cykelpolitik har det blivit, och inte ens med MP i regeringen hör vi något positivt och landstäckande om framtiden för cyklister.
  Största felet just nu är att försöka locka många till att cykla utan först börja seriöst arbete för deras säkerhet och likvärdiga möjligheter i förhållande till biltrafik.
  Hollands cykelinfrastruktur blev inte till på grund av god vilja från myndigheterna. Ökande dödsolyckor för cyklister i städerna resulterade i stora demonstrationer som tvingade politikerna till att införa nya standarder. Ser ut att bli samma fel ordning i Sverige också. Försök inte snabbt höja antalet cyklister, börja det politiska regeringsarbete mot billobbyn och de ändringer i lagstiftningen som behövs.
  https://bambuser.com/v/4479635

  SvaraRadera