torsdag 4 juni 2015

Ny bro till Arnö för cyklister, vilket lyft!

Cykelvägen mellan Arnö och stan är ingen höjdare idag. Den går delvis parallellt med en hårt trafikerade Arnö-leder. Det bullrar och dammar, och är allmänt trist att cykla intill den ständiga strömmen av bilar. 

Men nu öppnas en möjlighet att slippa denna trista väg, och få en både genare och trevligare cykel- och gångväg till stan. Det visar sig att det är på gång ett nytt område med hyrebostäder, invid äldreboendet Myntan. Det är företaget RSS Nordic Development som planerar att bygga hyresrätter och nyligen godkändes ett markanvisningsavtal av kommunstyrelsen.

Det kommer innebära att Strandparksvägen färdigställas som gång- och cykelväg - den har länge legat halvfärdig, så det är välkommet.

Detta kan även innebära en ny cykel- och gångväg till stan, då exploatören vill att en ny sådan anläggs. Exakt vad de vill är oklart, och om det kan förverkligas är inte heller glasklart. Men att döma av beslutet på kommunstyrelsen ska en ny bro-förbindelse från Arnö utredas.


Blir denna bro verklighet, skulle det bli ett lyft för cyklingen (och gående). Det skulle bli en genväg till stan för oss Arnöbor, och skulle absolut bidra till att fler cyklade, inte minst alla ungdomar som idag skjutsas till Rosvalla. Där har vi ett riktigt bra projekt om vi vill gynna cykling...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar