tisdag 28 juli 2015

Är 3 kilometer långt att cykla? (del 2)

Rätt många (cirka 32 procent) väljer cykeln till jobbet om avståndet är riktig kort (1-2 km). Med ökade avstånd, så minskar snabbt intresset för tvåhjulingen. Mycket tyder på att motståndet är mentalt och sitter i synen på cykeln, för att cykla ytterligare några kilometer är knappast en krävande utmaning. (se tidigare bloggpost).

Ska vi få fler att välja cykeln i Nyköping, så är det attityderna till cyklingen som måste bearbetas. I denna fråga är kommunen en nyckelspelare, eftersom man ansvarar för gator och vägar, och förstås kan ha intresse av styra valet av färdmedel. Jag vet att många av politikerna i nuvarande majoritet tycker cykling är viktigt, men de tycks ändå ha svårt att få till en riktig skjuts kring sådant som verkligen kan öka intresset för vardagscyklingen. 


Bättre skyltning med avstånd
behövs i Nyköping. Så här välskyltat
är det i Karlskrona, visar bloggaren
Björn Åslund. Foto: Jarl Åslund 

Inget fel på ambitioner och projekt inom infrastruktur, som att bygga cykelbanor och förvandla Östra storgatan till gång/cykelfartsgata. Men infrastruktur är inte allt, frågan om behovet av påverkan och attityder till cykling har inte riktigt slagit rot hos våra politiker. Det enda seriösa som görs - som jag uppfattar det - är den årliga cykeldagen på våren, då Stora Torget en lördag fylls med diverse cykel-aktiviteter. Det intressanta är att detta event tycks ha fått närmast obegränsade resurser för marknadsföring. Jag vet inte hur många stora annonser som fanns i lokaltidningen SN.se veckorna innan, de var närmast parodiskt när samma stora annons dök upp gång på gång. Det gav faktiskt ett lite desperat intryck.

Så vid sidan om lägga pengar nya cykelbanor, så måste politikerna se till att det också satsas på påverkan. Och här finns mycket att göra, att berätta om cykelstaden Nyköping. 


Bilarna dominerar Nyköpings
trafik än så länge. Men cykeln kommer....
En reflektion i sammanhanget är begreppet bilstaden Nyköping, som inte ska underskattas. Nyköping har varit ett hemviste för bilindustrin, bland annat har Saab varit stora här på den tiden det begav sig. Det har satt sina spår i många Nyköpingsbors föreställning om hur världen ska vara inrättad, den utgår i mycket från att bilen ska ha en central roll. Jag tror det är viktigt att en annan berättelse kommer i rullning, den om cykeln. Men för att den historien ska bli levande behövs också cyklister, historien skapas inte ur tomma intet. Vi som redan cyklar har ett ansvar också, att berätta om våra cyklar och hur vi använder dem i alla upptänkbara sammanhang.

Men så till vad som behöver göras av marknadsföring.

Låt cyklisterna berätta
Men annonserna visar att finns resurser för marknadsföring och kampanjer. Så frågan är då om de inte kunde användas smartare än att lägga bombmatta med ett budskap om en cykeldag på torget. Det finns så oändligt mycket att annat att i annonsform berätta om cyklingens möjligheter och fördelar, som kan öppna ögonen. Det kan handla om verkliga case från gatan, om cyklande nyköpingsbor, som får berätta personligt om hur se ser på vardagscyklingen, ärligt med för- och nackdelar. Fördelarna lär ändå överväga eftersom de cyklar.

Jag tror att denna typ av marknadsföring bör vara långsiktig och lågintensiv, för att inte trötta ut publiken.

Hoppas dock att marknadsföringen är befriad från förnumstiga pekpinnar om hjälmar, reflexmässigt och annat präktigt tråkigt.

Man ska berätta om fördelar som snabbhet, att slippa p-bekymmer, vinster för hälsan och humöret.

Cykelkarta som visar avstånd
En annan del i marknadsföringen vore en bra cykelkarta över stan, där cykelvägarna är utmärkta och som visar hur nära allt är i Nyköping är för oss cyklister. Den skulle årligen kunna gå ut till alla stans hushåll tillsammans med en folder som berättar lite om, om hur bekvämt det är att cykla till centrum, trevliga utflyktsmål, om all cykelparkering, om att kombinera kollektivtrafik och cykel, och inte minst berätta om avstånden och hur lång tid det tar att cykla (som att det tar 12-15 min från stans ytterkanter in till centrum).

Skyltning och vägvisning
Skyltningen för cyklingen behöver förbättras. Idag finns ingen skyltning alls för cyklisterna i Nyköping. I Karlskrona hittade jag denna skyltning tydliga skyltning som borde kunna vara inspiration för Nyköpings kommun.

Min löjligaste bilresa
Och varför inte någon form av tävling, typ att cykla till jobbet så många gånger som möjligt, eller min löjligaste bilresa, som ju sätter fingret på hur illa bilar används till massa meningslösa korta resor.
”Min löjligaste bilresa” har körts i många kommuner, men inte i Nyköping. Här länkar jag till Vimmerby som körde 2013. Där finns en del nästan skrämmande exempel...
http://www.vimmerby.se/inga-lojliga-bilresor


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar