lördag 13 augusti 2016

Cyklisterna mest farliga för sig själva

Trafikregler för cyklister? Så onödigt, resonerar
nog denna cyklist i detta ögonblick.


Tidigare i somras skrev jag insändare till lokaltidningen SN, då det utbrutit en hätsk debatt kring de ”farliga” cyklister på Nyköpings gator. Jag ryckte ut till cyklisterna försvar, och skrev att cyklisterna i trafiken inte är något jätteproblem i jämförelse med allt som biltrafiken ställer till.

Självklart fick jag svar på tal. Andra skribenter som ansåg att jag menade att jag tyckte cyklisterna kunde strunta i trafikreglerna. 

Jo, självklart ska vi cyklister hålla oss till regler. Och så ska vi visa hänsyn. Men hänsyn nog ännu viktigare än att slaviskt följa reglerna.

Mitt budskap är ändå att cyklisternas som struntar i reglera inte är något stort problem för andra i praktiken. Snarare är det ett problem för cyklisterna själva. De flesta cykelolyckor är singelolyckor, och drabbar främst cyklisterna själva. Av alla cyklister som söker akutsjukvård har
åtta av tio skadats i en singelolycka, enligt en rapport VTI (Väg och Transportstyrelsen). Ur denna kan jag citera följande:

”Av 1 274 svårt skadade cyklister i singelolyckor under åren 2007–2011, kan 27 procentrelateras till drift och underhåll, 20 procent till vägutformning, 27 procent till cyklistens interaktion med cykeln, 15 procent till cyklistens beteende och tillstånd och 11 procent till samspelet med övriga trafikanter.”

”Den olycksorsak relaterad till drift och underhåll som oftast förekommer är ishalka, följt av omkullkörning på rullgrus, ojämnt underlag och tillfälliga föremål. Orsaker relaterade till vägutformning är i huvudsak omkullkörning på grund av kanstenar och fasta föremål som exempelvis bommar och betongsuggor. I cyklistens interaktion med cykeln sker olyckor främst vid av- och påstigning, då det blivit något fel på cykeln, då något föremål kommit in i cykelhjulet eller då handbromsen tagit för hårt. Hög fart har på ett eller annat sätt bidragit till olyckan i 8 procent av de svåra singelolyckorna.” 

Men jag kan förstå att folk retar sig på vimsiga cyklister, som kör lite hur som helst. Det är störande och irriterande. 


Ska vi minska olyckor med cyklar, så hänger åtskilligt på drift och underhåll, och utformning av cykelvägar. Sedan borde en del cyklister byta ut sina gamla skrothojar. En modern kvalitetscykel är både säkrare och mycket roligare att åka på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar