torsdag 11 augusti 2011

Arbetsgivare vill se fler cyklister till jobbet


Som bloggare har jag en hypotes om att cykling till och från jobbet kan vara ett bra sätt att få fler att välja cykeln för vardagsresor. Då kan det vara intressant att höra inställningen i dessa frågor hos några större lokala arbetsgivare i Nyköping. Hur ser man på möjligheterna att få de anställda att välja cykeln för jobbpendlandet?


Lasse Ringdahl, kommunreporter på SN, hör till dem som redan gärna tar cykeln till jobbet.

“ Vi såg verkligen effekter att fler började cykla”

- Klart det är intressant att få fler medarbetare att cykla till jobbet. Dels ser jag en vinst med minskad miljöpåverkan. Dels den dagliga motionen, som gör att man är piggare på jobbet, säger Robert Jonsson som är vd för Södermanlands Nyheter i Nyköping.

SN har hittills inte gjort något särskilt för att uppmuntra cykling till jobbet, förutom att det finns tjänstecyklar för kortare turer på stan. Men Robert Jonsson är uppenbart engagerad i dessa frågor. Han nämner att SN kört tävlingar för att locka personalen att gå till jobbet, med gott utfall. Så steget till att göra något liknande med cykel tycks inte långt.

Han har nämligen goda erfarenheter av att locka anställda till cykling från sitt förra jobb, som vd vid Norrtälje Tidning. Tidningen ville bli klimatneutral, och då tittade man över personalens arbetsresor och försökte locka fler till gå, cykla eller ta kollektivtrafiken till jobbet - istället för att av slentrian sätta sig i bilen.

- Vi såg verkligen effekter att fler började cykla. Man upptäckte att resan till och från jobbet, blev ett sätt att röra sig.

- Min erfarenhet är att miljöfrågan och arbetsmiljöfrågan kan gå hand i hand. Man cyklar och sänker sina utsläpp, och blir piggare och presterar bättre på jobbet visar de undersökningar som gjorts.

Men man får gå försiktigt fram som arbetsgivare, om man ska lyckas, anser han. Det får inte bli hårda pekpinnar att anställda måste röra sig. Utmaningen ligger i att få med dem som mest behöver röra på sig, de riktigt inaktiva. Då måste man jobba långsiktigt med försiktig påverkan, så småningom händer ändå saker. På Norrtälje Tidning kunde man avläsa resultat efter tre år:
- Vi kunde se tre grupper. De som redan var väldigt aktiva, de som motionerade lite grann, och de som inte rörde sig alls. De som inte rörde sig alls tidigare hade börjat motionera lite grann, och de som motionerade lite grann rörde sig mer. När vi började fanns det personer som hade svårt orka 8 timmar på jobbet, men så var det inte efter tre år.

Robert Jonsson understryker att man inte får tvinga någon att cykla eller motionera. Men företaget kan visa att alternativet finns, för de flesta bryr sig och vill förbättra hälsan.“Motionstävling gav resultat”

- För miljö och personlig hälsa, vore det alldeles utmärkt om fler valde möjligheten att cykla till jobbet, säger Anneli Edman, som är enhetschef för kommunens äldreboende vid Fruängskällan i centrala Nyköping.

- Vi orkar mer och blir friskare av att röra sig. Den extra orken behövs i jobbet med våra äldre.

Cyklas till Fruängskällan görs det också en del, åtminstone sommartid. En tydlig signal om detta är att de lediga p-platserna är fler.

Anneli Edman är medveten om att en del av de anställda rör sig mer, och cyklar mer, än andra. Men om dessa orkar jobbet bättre och är mindre sjukskrivna har hon svårt att uttala sig. Spontant ser hon ingen skillnad.

För närvarande har man inte några särskilda aktiviteter, förutom kommunens friskvårdsförmåner, för att locka till motion eller cykling till jobbet. Men hon nämner att kommunen för några år sedan hade en stegräkningstävling, där även cykling kunde tillgodoräknas. Och den tävlingen gav resultat.

- Det var som en tävling i lag och mellan kommunens arbetsplatser. Det gav ett större engagemang, och en bredd där man fick med en del av dem som inte alls brukade vara intresserade av motion.

Men vad tror hon om möjligheten att få fler att cykla till jobbet?

- Kanske går det, men först måste man ta en diskussion med personalen för att lyssna av den faktiska situationen, och hur de själva ser på möjligheten till förändring, svarar Anneli Edman.

Så uppenbart kan en arbetsgivare och hur den agerar, ha viss betydelse för att locka fler till att trampa mer.


“De dagar jag cyklar känner jag mig piggare”

- Ja, självklart är det intressant att fler cyklar till jobbet, konstaterar Marie-Anne Carlsson, som är personalchef vid Saab Automobile Parts AB (reservdelslagret ute på Arnö) Nyköping. Det ger friskare anställda, som har bättre kondition och mår bättre, därför orkar de mer på jobb och fritid. Jag kan utgå från mig själv, de dagar jag cyklar känner jag mig piggare.

Den insikten har dock inte lett till några riktade åtgärder för att locka fler medarbetare till att trampa till Saab-lagret.

- Tidigare har vi haft friskvårdsbidrag till motion på fritiden, dock inte särskilt för att cykla till jobbet. Företaget har en aktiv idrottsförening och via denna får anställda bidrag till halva anmälningsavgiften till vissa idrottstävlingar. Dessutom lottar idrottsföreningen varje månad ut ett presentkort till anställda som motionerar regelbundet.

- Vi diskuterar att återinföra friskvårdbidrag, men det kommer inte att bli specifikt för cykel, utan för motion i allmänhet. Huvudsakligen är att man rör på sig, säger hon och tillägger att cykeln dras med nackdelen att den inte kan utnyttjas vintertid.

- Vi vill ha aktiviteter som fungerar hela året, avslutar Marie-Anne Karlsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar