måndag 5 december 2011

Massiva vägsatsningar - eller massor av cyklar?

I SN (bara papperstidningen) idag berättas om utmaningar med trafikförsörjningen i den planerade stadsdelen Dammgruvan, som ska ligga nordväst om centrala Nyköping. På sikt kan det blir flera tusen bostäder, och naturligtvis en väldig massa bilar, om vi fortsätter att transportera oss som nyköpingborna hittills har gjort. Stadsdelen ska byggas med hållbara förtecken, man ska skona naturen, bygga energisnålt, och det ska finnas gång och cykelbanor.

Men ändå så tycks det krävas en storskalig utbyggnad av vägnätet, för att svälja allt fler bilar. Dagens tillfartsvägar lär knappast kunna svälja den strida ström av bilar som kan förväntas, om vi fortsätter att köra bil som idag. Reportaget visar därför på flera nya trafikleder, som kräver stora ingrepp i stadsbilden och enorma investeringar. 

Ändå är det inte alls säkert att utvecklingen tar en sådan väg. Det finns mycket som talar för att samhällsutvecklingen har passerat peak bil. På sikt lär vi säkert få se färre bilar på vägarna, när oljepriserna skjuter i höjden. Elbilarna är ännu inget realistiskt alternativ, med tanke på kostnader. Och tyvärr löser inte elbilar trängselproblematiken, om nu folk skulle ha råd med dem. Stan skulle kvamna under antalet elbilar, och det skulle krävas jätteinvesteringar i vägar för framkomligheten.

Då återstår alltså cykeln, och gångtrafik, och bussar, som har fått en renäsans i allt fler städer, nu är vi passerat peak bil. Väldigt stor del av de korta resorna inom staden skulle kunna klaras med cykel. Och Dammgruvan ligger nära stan, så den är helt rätt ur cykelsynpunkt.

Miljöpartiets kommunalråd Johannes Krunegård är intervjuad i SN-artikeln. Och han tar bladet från munnen, och säger att cykeln behövs för att vi ska slippa bygga enorma trafikleder. Att bara bygga mer vägar alstrar mer trafik. Så sant. 

Om kommunen delade ut gratis elcyklar, till alla som vill ha, skulle förmodligen behovet av nya trafikleder minska drastiskt. Nu kan inte kommunen göra så, men ett räkneexempel kan ändå vara talande för det visar vilka enorma kostnader det är att bygga trafikleder, och hur mycket cykel man kan få för pengarna.

Hamnvägens förlängning, ett stort vägprojekt, är kostnadsberäknad till cirka 150 milj kr. Det kan duga som räkneexempel. En bra elcykel kan kosta 12000 kr. För dessa 150 milj kr får man 12500 sådana elcyklar. Köpta man vanliga trampcyklar, så räcker pengarna till dubbelt så många cyklar. 25000 cyklar. Och då är det i en prisklass så man får en rolig och säker cykel. 25000 cyklar, det skulle räcka till hela Nyköpings vuxna befolkning.

Cykeln är helt enkelt en kostnadseffektiv lösning på väg- och trängselproblematiken. Men eftersom kommunen inte kan subventionera medborgarnas cykelinköp, så är det andra åtgärder som ska locka till cykling. Vi får se vad som händer under 2012. Majoriteten med S, MP, och V har lovat att det ska bli cykelsatsningar.

Björn Åslund (som själv är aktiv miljöpartist)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar