lördag 18 februari 2012

Bilvägarna dränks i skyltar, cyklisterna får inga (del 1)


Vägvisande skyltningen för cyklister i Nyköping lämnar mycket att önska. Den är i princip obefintlig. Inga skyltar som ger vägledning vilken cykelbana man ska välja för att nå olika mål i staden.

Däremot bilvägarna är så nedlusade med allehanda skyltar så att det ibland blir övertydligt. 
Att cyklisterna inte får någon vägvisning ger viss antydning hur väghållaren (kommunen) ser på olika trafikslag. Det är lätt att som cyklist drabbas av en känsla att kommunen inte bryr sig, att vi cyklister inte är något värda någon omsorg, att vi får klara oss själva. Och att vice versa att bilisterna är viktiga, dem som ska man gulla med och ge en perfekt trafikmiljö. Den senare ambitionen är det väl inget fel med, men det känns så tråkigt att samma omsorg inte gäller cyklisterna som på många sätt är ett överlägset transportmedel.

Se bara skillnader i skyltning till min stadsdel Arnö.
Bilvägen infart Örstigsleden/Arnö. Välskyltat!
Cykelvägen infart kortaste vägen till Arnö. Inte ett spår av skylt.
Fast nu ska jag också vara uppriktig om behovet om cykelvägsskyltning i Nyköping, det finn sådant som talar emot, annat som talar för. Cyklar gör man i första hand på hemmaplan här i stan. Man cyklar från hemmet till skola, arbete, nöjen, fritidsaktiviteter, m m. Man cyklar alltså i en omgivning där man som regel hittar hyggligt i. 

Väldigt få cyklister kommer intrampandes från andra orter, och ska vidare till en stadsdel i Nyköping. Dessutom så följer cykelbanorna ofta de stora vägarna där det finns finns skyltning.
Risken att hamna bort i tok med cykeln hemma i Nyköping är minimal. Alltså är behovet av skyltning kanske inte så enormt i en mindre stad som Nyköping.

Men läser man kommunens cykelstrategi från 2010 sägs att vägvisning för cykeltrafiken har, tillsammans med andra åtgärder, visat sig ha en stor effekt på cykeltrafiken. Många kommuner har satsat på att genomföra en konsekvent och tydlig cykelvägvisning.

Ett tydligt behov kan vara att veta avståndet till en stadsdel. Visar skylten att det bara är 3,5 km från centrum till Arnö, inser ju de flesta, säkert även inbitna bilister, att det inte är oöverstigligt långt att cykla. Att det helt enkelt är löjligt kort för att åka bil. 

Man får också inse att en tydlig skyltning, dessutom med vackra skyltar och stolpar, ha viss symbolisk betydelse. Det visar ju att kommunen bryr sig om cyklister, att de anser cyklisterna prioriterade. Ett sätt att höja cyklingens status. Kanske en betydelsefull pusselbit för att få bilister att ibland cykla. För alltför många åker bil som en statusmarkör. 

Hört från mina gubbkompisar lite fjantiga kommentarer om värdighet som en faktor till varför man åker bil, när jag pratar cykel. För jag gillar att retas lite med dem, och kanske de skämtar tillbaka, för det är ett sådant gäng. Men samtidigt finns nog vissa stråk av sanning. Cykel är inte fint nog i deras värld (men det är en annan historia).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar