söndag 18 mars 2012

Framtidens bilist är cyklist - och fotgängare


Någon gång kan det relevant att försöka spegla cyklingen och dess roll i trafiken i ett större perspektiv, inte bara utifrån vad som händer i Nyköping utan i samhället i stort. Jag har tagit hjälp av bloggaren Christer Ljungberg, som är trafik- och samhällsplanerare och VD för Trivector Traffic AB. Jag har helt enkelt lånat text av Christer, då jag tyckte den gör en del tänkvärda iaktagelser kring hur cyklingen kan tänkas utvecklas. 

Och cykeln tycks också få spela en allt större roll i stadens trafiksystem. I den bild av framtidens cyklist som jag med researchhjälp av kollegorna Annika Nilsson och Björn Kaijser på vårt Stockholmskontor, presenterade på cykelkonferensen i Vårgårda i fredags pekade jag på fyra trender:
 1) Vi får fler cyklister som cyklar längre sträckor. Vi ser en tendens att cyklister accepterar allt längre pendlingsavstånd och att cykelplanerare börjar anpassa sig efter det. I Stockholms stads nya cykelplan läggs en stor del av den planerade budgeten på pendlingsstråk mellan ytterstaden och innerstaden. Ett annat exempel är den kommande supercykelvägen mellan bland annat Malmö och Lund. 
2) Cykling börjar ses som ett alternativ för kortare delsträckor av resor. Detta syns bland annat i de satsningar på lånecykelsystem som görs runt om i landet samt i de satsningar som görs på smidiga bytesmöjligheter. Att ta bussen eller tåget den långa sträckan, och sen cykeln sista sträckan blir allt vanligare. I Stockholm planeras man exempelvis för bättre cykelparkeringsmöjligheter vid viktiga bytespunkter som Odenplan och Slussen. 
3) Spridningen i olika typer bland framtidens cyklister kommer att vara större än idag  Vissa kommer att använda cykeln som ett transportalternativ för långa resor (därav ökat fokus på bättre pendlingsstråk) medan andra kommer att använda den för kortare delsträckor (därav fokus på lånecyklar etc). Av den anledningen ökar även betydelsen av bredare cykelvägar som gör det möjligt för olika typer av cyklister att samsas på samma utrymme. 
4) Framtidens nya cyklister är snarare bilist än kollektivtrafikant. Detta eftersom cykeln är mer lik bilen än kollektivtrafiken (flexibel, privat). Eller som anhängare till bilen brukar säga: ”kollektivtrafiken tar dig från en plats där du inte bor till en plats dit du inte ska, på tider som du inte valt och med personer som du inte känner”. Men det gäller inte cykeln.
Christer Ljungbergs blogg kan rekommenderas, ofta många tänkvärda iaktagelser kring hur man kan bygga trafiksystem och resmönster som är mindre beroende av bilar.
http://ljungbergsblogg.blogspot.se/ 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar