söndag 4 mars 2012

Bilvägarna dränks i skyltar, cykelvägarna kanske kunde få cykelräknare (del 3)

Cykelräknare i Halmstad. Kanske något för Nyköping också? (Foto: Halmstads kommun)

Skyltning vore bra för att peka ut Nyköpings cykelleder. Har ytterligare ett önskemål på skyltning, som är lite speciellt, men kanske inte helt betydelselöst. Cyklisterna blir ju fler och fler här i Sverige, och den utvecklingen har också nått Nyköping. Då gäller det med alla medel visa att vi är många och att vi blir fler.

Ett sätt att visa det är med cykelräknare, med stora tydliga skyltar ute i trafikmiljön med lysande siffror som uppdateras i takt med att cyklar passerar.  Först i landet med sådana lär vara Halmstad, som har sådana skyltar på fyra ställen i stan. De räknar cyklisterna året om dygnet runt och man kan även följa räkningen i realtid på kommunens hemsida.

Smart på flera sätt.

Skyltarna blir en illustration på att det på en viss plats dagligen passerar en stor mängd cyklister. Cykelräknarna ska placeras strategiskt där cykelvägen går invid en billed, för att bli en påminnelse att cykeln är ett alternativ. 

Dessutom lär kommunen på sikt få en bättre statistik över cyklandet, eftersom de räknar året runt, inte bara två dagar om året som Nyköpings kommun hittills gjort.


Lite mer info om hur Halmstad räknar.
Även i Kalmar ska cyklarna räknas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar