torsdag 19 juli 2012

Miljöbilssubvention - varför inte cykelsubvention?


Gärna subvention av bättre cyklar, som denna Nishiki som också är märkligt vacker ur denna vinkel.


Bilar med bra miljöprestanda, främst låga utsläpp av CO2, är givetvis att föredra framför bilar med hög energiförbrukning av fossil bensin eller disel. Därtill finns också en statlig miljöbilsubvention som på olika sätt gynnar de bästa bilarna. Dagens miljöbilsubvention är omdebatterad och ifrågasatt, men jag tänker inte gå in på detta.

Min undran är mer varför nu inte det mest miljövänliga transportmedlet cykeln uppmuntras genom statliga subventioner. Istället läggs statliga pengar på att uppmuntra folk att köpa bil, visserligen mindre miljöskadliga, men fortfarande bilar som innebär en väsentligt större miljöbelastning än cykeln.

Förstås är inte bil och cykel helt jämförbara, men många korta bilresor kan utan vidare ersättas med cykel, så logiken pekar ju på att den miljövänliga cykeln också borde subventioneras.
Jag har tidigare bloggat om någon slags subvention för elcyklar, men inser att denna förstås lika väl kan gälla vanliga trampcyklar.

Visst kostar cykeln nästan ingenting i inköp jämfört med en bil, men det är skillnad mellan cykel och cykel. Det finns enkla varuhuscyklar för några tusenlappar, det finns bra pendlingscyklar som kanske kostar 7000-8000 kr. Jag tror många, åtminstone icke-cyklister, mentalt föreställer sig att en cykel ska kosta några tusen, och man förstår därför inte mervärdet av en dyrare cykel. I värsta fall lockas man köpa en billig skithoj, men i långa loppet blir det inte lika mycket cykling med en sådan. Ska man bli en seriös daglig cyklist krävs det lite rejälare grejor, och därmed en dyrare cykel. Men i gengäld är den säkrare, pålitligare, roligare och blir därför verkligen använd.

Varför finns då inte en statlig cykelsubvention riktad mot bättre cyklar? Kanske för att transporter fortfarande kretsar väldigt mycket kring bilar, och då är det mot dessa eventuella subventioner ska ritas? Våra beslutsfattare lever fortfarande i föreställningen om att är bilen som är normen. Visst har vi byggt en trafikapparat som kretsar kring bilen, men det finns en utbredd insikt om hur tokigt detta bilberoende är, och många aktörer jobbar nu på att bryta detta.

Cykelutredaren Kent Johansson håller i en statlig utredning som ska titta på hur cyklingens villkor allmänt ska kunna förbättras. Där kanske det finns förslag om eventuella cykelsubventioner, som förstås kan se ut på många sätt (de behöver inte vara knutna till inköp av cykeln)
Kent Johansson skulle ursprunligen varit klar i maj, men nu finns uppgifter om att utredningen ska vara färdig i slutet av oktober.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar