söndag 28 oktober 2012

Framtiden, en stad där cyklisten är kung


Under många år har bilen satt sin prägel på hur staden planerats och utformats. Vi har fått en bilstad helt enkelt, som inte är riktigt bekväm, för dem som föredrar andra sätt förflytta sig på andra sätt. Sannolikt är den epoken av bilanpassade  stadsplaneringen nära sitt slut, eller rättare sagt den är över.

Jag har haft förmånen att få inblick i framtagande av en ny fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort. Den är ännu på idé-stadiet, men är tydligt den i mycket är inriktad på att förtäta och bygga nytt i centrala lägen. Det finns förvånansvärt många ytor och platser där man kan bygga i stan, utan att man behöver bre ut sig, och utan att man behöver förstöra grönområden.

Farväl bilstad.
Sannolikt kommer vi att få en mer kompakt stad de närmaste decennierna. De nya bostäderna kommer främst att ligga i centrala lägen, på högst några få kilometers avstånd från centrum. På sikt kan mycket väl dubbelt så många bo i dessa lägen jämfört med idag.

Blir det en befolkningstillväxt i Nyköping lär den till största delen hamna i stan. Småorterna runt Nyköping har svårt att locka och behålla sin befolkning. Tyvärr är bilen en delförklaring till den tynande landsbygden. Bilens rörlighet har gjort det lätt för landsbygdsborna att åka iväg, till jobb, till handeln, till fritid någon annan stans än i Vrena, Jönåker, Nävekvarn. Rörligheten har dragit undan underlaget för service, försörjning och nöjen på landet. 

Men nu till staden, där bilen blir allt mer överflödig, när vi dras till det urbana livet. För det är i staden vi vill bo, när landsbygden slokar. Det är där det finns människor, nöjen, utbud, jobb - ja, allt som gör livet värt att leva. 

Med allt fler boende i centrala lägen, kommer det att bli allt bökigare att använda bilen till allt, som en tyvärr utbredd vana bland nyköpingsbor. Med säg en fördubblad befolkning i stans centrala lägen, och med fortsatt hög bilanvänding, kommer stan att bli outhärdlig. P-platser kommer att bli en verklig bristvara, om vi inte gör om stan till en stor p-plats, vilket jag tror endast de riktiga bil-fanatikerna tycker är önskvärt. Ofta kommer det att vara trängsel på gatorna, i rusningstrafik ofta väldigt mycket stillastående trafik. Trafiksituationen blir så bökig att många helt enkelt kommer att överge bilåkandet i ren självbevarelsedrift, de upptäcker att vardagen kan bli så mycket smidigare på cykel.

Jag hör redan mummlet, från de som invänder att visst kan Nyköpings vägnät anpassas för att svälja dubbelt så många bilar. För övrigt vore det bra med fler bilar, det skapar ju tillväxt och välstånd, eftersom bilar omsätter en massa pengar. Det är service, reparationer, reservdelar, verkstäder, bränsle, försäkringar osv, som står för en rejäl del av BNP. Jo, de som som invänder föreslår förstås att vi bygger parkeringsplatser och p-hus, och ser till att anlägga fler vägar, ja varför inte en motorväg runt staden, som vi kan fräsa fram på istället för att knuffas på dagens vägnät. Det mina vänner skulle skapa tilllväxt och arbetstillfällen. Och skulle kosta en förfärlig massa pengar, som kommunen knappast har att investera. Så glöm det.

Min prognos är att cykeln och gåendet blir grunden i Nyköpings persontransporter. Framför allt cykeln ger kombinationen rörlighet och snabbhet över de ganska korta avstånd som finns i en stad. Gående förstås på kortare sträckor. Troligen kommer den lokala busstrafiken att fortsätta att vinna marknadsandelar, dock inte i de mer centrala delarna av staden, utan mot ytterområden typ Arnö, Harg/Oppeby.

Det som verkligen kommer att ställa bilsamhället på sin ända är den sinande oljetillförseln. Många knotar idag över höga bränslepriser, som är höga trots att det är lågkonjunktur. Blir det fart igen på ekonimin, vilket dock ser tveksamt ut under överskådlig, framtid  kommer bensin och dieselpriserna snabbt att åka iväg upp mot 20 kr-nivån. Om det ens räcker, vi kan till slut hamna i en situation där det uppstår brist, att de fossila bränslena måste ransoneras.

Elbilar är en vacker tanke, men ännu syns inte att något riktigt teknikgenombrott är i sikte som kan pressa inköpspriset till rimliga nivåer. Elbilar är helt enkelt för dyra för vanligt folk. Och oavsett, så löser inte elbilen trängselproblematiken. Alltför många bilar gör stan odräglig att leva i, även om de drivs med el.

När cykel och gående allt mer tar över stadens resor, måste också transportsystemet anpassas på olika sätt. Inte minst måste vi skapa en trafikmiljö där barn ska kunna klara sin dagliga resor på egen hand, till skolan och till fritidsaktiviteter. Då måste trafikregler anpassas och trafikmiljöerna byggas om.

Östra Storgatan, snart cykelfartsgata?

30-gräns i stadsmiljöer är fullt tänktbart. Reglerna måste ändras så att bilister ovillkorliga ska lämna företräda till cyklister och fotgängare, över allt i gatunätet. Inte bara vid övergångsställen, utan överallt. Det kommer innebära att cyklisternas hastighet blir riktmärket för bilarnas hastighet i många trafikmiljöer. Hela Nyköpings innerstad lär omvandlas till cykelfartsgata. Inte så att bilarna förbjuds, men de måste hålla en riktigt låg hastighet.

Med tanke på den tekniska utvecklingen så är det mycket sannolikt att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kan räkna med bilar, som inte kan bryta mot den fastställda fartgränsen. Då blir 30 inte mer än 30, inte som idag där många gasar friskt ändå. Genom lagstiftning borde man kunna införa gps-baserade system i bilarna som håller rätt på den aktuella fartgränsen, och som spärrar mot högre hastigheter. 

Inget konstigt med en sådan begränsning egentligen, även om det kommer att knorras från hästkraftsdyrkarnas läger. Vi har fartgränser och de är väl tänkta att respekteras. Då är logiskt att införa och lagstifta teknik som hjälper bilisterna att hålla rätt hastighet.

Trångt i cykelställen lär det bli.
En annan aspekt är att en mindre bilberoende stad kan innebära lite lägre hyror. Dagens byggnorm tvingas byggherren att anlägga ett visst antal p-platser per byggd lägenhet. Med färre bilar och fler cyklar skulle politikerna kunna minska kravet på p-platser i ny hyreshus. P-platser kostar en del att anlägga, och med färre minskar byggkostnaderna. I Malmö finns ett område, Fullriggaren, där har man sänkt kraven på antalet p-platser från 1,2 per lägenhet till 0,7. Här har boendet kompletterats med en bilpool, så bilar finns även om man inte behöver äga sin egen.


På sikt lär vi ett Nyköping vars boende- och trafikmiljö kommer att se väldigt annorlunda. En stad där cyklisterna är kungar, och där cykeln är utgångspunkten för trafikplaneringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar