tisdag 9 oktober 2012

Trevlig stadsmiljö med ny cykelbana, men konstigt i korsning

Trevlig gatubelysning och snygg stenläggning.
Folkungavägen känns mer lockande efter ombyggnaden.

Den nya gång/cykelbanan längs med Folkungavägen i centrala Nyköping är ett lyft på flera sätt. Nu finns en sammanhängande cykelbana längs gatan i stort sett från centrum ned till hamnen. Genom snygg stenläggning ut mot gatan, och en ny typ av belysningsarmaturer har gatan också fått en mer inbjudande miljö. Det känns helt enkelt lite mer stadsmässigt än tidigare. Inte som någon trist förortsgata.

En inbjudande gatumiljö bidrar sannolikt till att fler går och cykla, så det är rätt tänkt.

Men så kommer invändningar, för det hade kunnat bli ännu bättre.

Skarp kant avslutar cykelbanan i korsningen.
Man tappar farten.
För det första så är det en blandad och gång och cykelbana, utan separering av dessa olika trafikslag. Cyklister och gångtrafikanter rör sig med helt olika hastigheter, så de bör hållas isär. I synnerhet om antalet cyklister och gående ökar kan det bli trångt. Kanske målar kommunen upp separering i vägbanan senare. Fast jag misstänker att så inte blir fallet, för sådan separation finns knappast alls i Nyköping.


Det krävs en rejäl högersväng för att komma
upp på cykelbanan igen. 

Andra missen är korsningen Folkungavägen/Östra Kyrkogatan. Utformningen känns inte som den är gjord för cyklisternas framkomligt och säkerhet, Om vi exempelvis kommer från hamnen mot centrum (norrut) så slutar cykelbanan med en kant ut i gatan, ingen mjuk övergång. Utformningen gör så att man tvingas ut konstigt bland bilarna, och när man ska upp på cykelbanan efter korsningen så måste man köra upp snett till höger från gatan. 

Korsningen är gjord så att konfliktrisken med bilar ökar, och dessutom tappar man fart ordentligt, vilket cyklister hatar eftersom de driver sig framåt med muskelkraft. Jag har sett definitivt sätt bättre cykelkorsningar här i stan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar