torsdag 20 december 2012

32 procent cykelresor i Nyköping? Knappast


Nyköpings kommun har nu redovisat en stor resvaneundersökning vid de tio största arbetsplatserna i kommunen, samt ett antal inpendlare från andra kommuner. 1520 personer har svarat på frågorna, så det finns säkert en del användbara slutsatser.

Här finns undersökningen:

Undersökningen utgår mycket från vad som krävs för att minska bilåkande, och få över fler resor till cykel, kollektivtrafik och gång.

Intressant är slutsatsen att stor del av de lokala arbetsresorna redan sker med gång och cykel. Cykel står för 32 procent av resorna och gång 11 procent. Bilarna står för 48 procent.

Kan detta verkligen stämma? Stan är ju totalt dominerad av biltrafiken i jämförelse med andra trafikslag. Att nästan en tredjedel skulle cykla till jobbet, tror jag inte alls på. Det är bara att ställa sig vid en väg med intilliggande cykelled, och jämföra antalet bilar med cyklar. T ex Arnöleden som är totalt dominerad av bilar morgon och kväll. Kanske det går 1 cykel på 5 bilar i bästa fall. 

I Köpenhamn cykelpendlar cirka 37 procent till jobbet. Köpenhamn är fullkomligt dränkt i cyklar, men det är ändå inte Nyköping trots att nästan lika stor andel cyklar här, åtminstone enligt undersökningen.

Kolla in hur mycket cyklar, och fina cyklister, som befolkar den härliga cykelstaden Köpenhamn (på Copenhagen cycle chic). Tror nog vi i Nyköping behöver vi lite fler....

En annan slutsats som känns lite märklig är att det behövs bättre vinterväghållning på gång- och cykelbanor. Jag upprepar det igen, har skrivit fler gånger om det på bloggen, att cykelbanornas vinterväghållning faktiskt är riktigt hygglig. Framkomligheten som regel god. 
Problemet för oss cyklister är snarare när vi cykelbanan tar slut och vi hamnar på bilgatorna i centrala Nyköping, där kan det vara spårigt och jobbigt. Snarare att det behövs bättre vinterväghållning på gatorna!

Men undersökningen har många intressanta slutsatser som jag ska återkomma till.

1 kommentar:

 1. Om man läser PDF:en så finns det mycket intressant fakta:

  Något jag har tänkt mycket på nu när järnvägar och bussar stannar så långt utanför stan är hur resecentrum tas in i kollektivtrafiken: en stor del av de som svara tycker att "trygga gång- och cykelvägar till resecentrum?" är viktigt. Nu får man inte ta med sig cyklar på tågen så jag kan inte som turist i Nyköping ta del av detta, men det kanske kommer.


  * det är ~1000 som svarar på enkäten,
  * 71% är kvinnor
  * den stora delen är anställda av kommunen

  "De som oftast tog bilen till arbetet hade kostnadsfri parkering både vid arbetet
  (72%) och vid hemmet (80%)."

  Bara 25% av de bilburna skulle åka bil: "om det fanns direkt buss till jobb/skola", vilket är intressant för när de analyserar hur kollektivtrafik vs. bil i den nuvarande situationen så tar kollektivtrafik upp till ~2ggr längre.

  1% av Tjänsteresor sker på cykel (på sista plats tillsammans med Annat).

  SvaraRadera