fredag 14 december 2012

Önskar cykelleder genom stan med prioriterad snöröjning


Nu har jag cyklat en del i ett snöigt Nyköping och tror mig ha en bra idé hur stan ska kunna bli framkomligare och säkrare för cyklister även under vintern. 

Cykelbanorna sköts i stort sett riktigt bra, för oss vintercyklister. Man plogar och sandar så att det är acceptabelt. Inte som på sommarhalvåret, men det vore löjeväckande att kräva sommarväglag.

Men inte gatorna. När man kommer inåt stan tar dock cykelbanorna slut och vi cyklister hamnar på bilgatorna. Och där det ofta slirigt och moddigt värre, på just sådana gator som vi måste välja för att komma antingen till centrum eller genom centrum.

Då föreslår jag följande. Det har funnits ett förslag från kommunen om genomgående cykelleder som passerar centrum. Genomför detta cykellednät, och skylta upp tydligt, och med målning på gatan. Ploga och sanda sedan detta centrala cykelvägnät mycket bättre än övriga centrumgator, så att de håller samma standard som rena gång/cykelbanor.

Det skulle kunna bli ett riktigt lyft för vintercyklingen.


I kommunens cykelstrategi 2010 kan man hitta ett förslag på prioriterade cykelleder i Nyköping (illustrationen här intill). Därifrån kommer illustrationen. Den kan man ha som utgångspunkt för att pussla ihop ett sådant prioriterat cykellednät. 

Så då kan det vara dags att gå från cykelstrategi till handling. Från vackra ord på ett papper, till faktiska förbättringar ute på stan. Hallå, var är ni politiker i stadshuset?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar