onsdag 26 december 2012

Kan 23 procent av bilisterna börja cykla?


Så har jag kikat lite mer ingående i kommunens resvaneundersökning, där man bland annat har svar från 1520 personer vid 10-talet arbetsplatser om deras resvanor till och från jobbet. Resultatet av resvaneundersökningen visar att medianvärdet för avståndet mellan hem  och arbete/skola för dem som jobbar och bor i Nyköping är fem kilometer. Det visar på en stor potential för överflyttning till cykelresor och gång.

På sid 41 visar en tabell hur dem som åker bil till arbete/skola, skulle åkt om det fanns cykelbanor hela vägen mellan bostad och arbet/skola. Hela 23 procent kan tänka sig att cykla hela vägen visar det sig, enligt svaren i enkäten.

Jag har lite svårt att värdera behovet av fler cykelbanor. Som inbiten cyklist ser jag inte någon direkt brist på cykelbanor till och från de flesta ytterstadsdelar. Men en bilist och därmed ovan cyklist kanske ser saken annorlunda, eftersom hen inte känner till var cykelvägarna går.

Östra Storgatan, inte riktigt bra för cyklisterna
i sin nuvarande utformning.
Riktigt hela vägen genom Nyköping är det dock svårt att hitta cykelbanor i synnerhet om man ska genom ceentrala stan, dels måste man korsa bilvägar på en hel del ställen, dels så saknas ett sammanhängande nät av cykelbanor inne i centrala stan. Så här finns utrymme för förbättringar.

Men ska man nu ha sammanhängande cykelbanor hela vägen, så är det gatorna i centrum som måste omvandlas. Att bygga separata nya cykelbanor på de centrala gatorna är dock en utmaning av rang, man måste troligen ta gatuutrymme av gatuparkeringen. Kan man få fler att cykla så borde ekvationen med färre p-platser gå ihop, för en del p-platser ockuperas idag av bilster från förorterna. Annars är alternativet att bygga om några av de nuvarande gatorna till gång- eller cykelfartsgator där bilisterna måste anpassa trafiktempot till cyklister och gående. På något sätt måste bilarna dra sig tillbaka, om cyklisterna så få ett sammanhängande vägnät i centrala Nyköping.

Samtidigt är jag osäker på om potentialen till överflyttning från bil till cykel är hela 23 procent om det blir cykelbanor hela vägen mellan jobb och hem. Redan idag kan man nog säga att väldigt många redan har cykelbana nästan hela vägen till jobbet. Och trafiken i Nyköping är ganska trygg och säker, och avstånden inte oöverstigliga. Så den övergången till cykel borde redan vara avklarad för många, men så tycks inte vara fallet.


Att 23 procent av bilisterna en enkätundersökning skriver att man kan tänka sig börja cykla, är inte alls samma sak som att börja cykla, när yttre omständigheterna är de rätta. Att kryssa i en ruta på enkätformulär är enkelt, att ställa om i verkligheten är något helt annat.

Att lämna den invanda bilen är inte lätt. De flesta
fortsätter att köra trots att cykel kan fungera bra.


Misstänker att de svarande i undersökningen i många fall har gett politiskt korrekta svar, alltså visat att de vill cykla, gå, eller ta bussen oftare, för de vet att det egentligen vore önskvärt. Jag får känslan av att resvaneundersökningen inte riktigt gått i klinch med det faktum det inte räcker med bra cykelbanor, tydligare skyltning, bättre belysning och allt vad som önskas av fysiska förändringar. Att börja cykla är också en utmanande mental omställning, där väl inövade bilvanor ska bytas mot nya obekanta cykelvanor. Att etablera dessa nya vanor kräver en ordentligt vilja och stöd utifrån. Någon form av uppmuntransprojekt kanske, med personligt stöd till dem som vill ha.

Bland åtgärdsförslagen hittar man några sådana som bygger på uppmuntran:
•Som friskvårdsförmån för cykling till jobbet, med tidskompensation för en del av cykelrestiden.
• Testresenärsprojekt för cykling till anställda. Den anställde kan erbjudas låna en bra cykel under en begränsad tid.
Båda förutsätter engagerade arbetsgivare.

I resvaneundersökningens handlingsplan finns förslag på åtgärder, några med kampanj-inriktning vilken kan sägas vara uppmuntran. Det är typ informationskampanj och tävlingar typ hälsotramp. Ligger mer på kommunens ansvarsområde.

Jag ser fram emot vilka slutsatser Nyköpings kommun drar. Vilka av förslagen i undersökningen är tillräckligt lockande, för att kommunens politiker ska våga satsa?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar