torsdag 21 februari 2013

Ett steg närmare gåfartsgata Östra Storgatan

Bilar som trängs. Jobbigt och osäkert för cyklister. Blir det en enkelriktad
gåfartgata är snart sådana här situationer historia.

Östra Storgatan är idag en viktig länk för cyklister som ska genom centrala stan. Men om det är någon stans i stan man blir utsatt av stirriga bilister så är det här. Gatan är ganska smal och saknar cykelkörfält. Har vid ett flertal gånger blivit trängd av bilister som gjort tvära och vettlösa omkörningar, för att vinna några sekunder, som de tvingas bromsa bort vid nästa gatuhörn.

Den usla trafikmiljön på Östra Storgatan gör säkert att en och annan osäker cyklist avstår från färd här. Som förälder skulle jag inte rekommendera Östra Storgatan för yngre barn.

Men snart lär det bli  ändring på det. För om några dagar ska kommunstyrelsen besluta om utreda kostnaderna för att bygga om den till ett s k gångfartsområde.

Det betyder inte att bilarna helt försvinner.  Gatan ska utformas så att det bli tydligt att fotgängarna har företräde och biltrafiken minskar. Tanken är att Östra Storgatan ska enkelriktas så att man kan utöka gångytor, skapa plats för uteserveringar och dubbelriktad cykeltrafik.  

- Beslutet om att gå vidare med att utveckla framkomligheten är ett viktigt steg för att underlätta för de som väljer att cykla eller gå , menar miljöpartiets kommunalråd Malin Hagerström, i ett pressmeddelande.

Kan detta projekt förverkligas betyder det mycket för att cyklisterna ska få bättre framkomlighet i genom centrala Nyköping, och ett mer sammanhängade cykelnät.

Eftersom bilarna trots allt har ett sammanhängande vägnät, så vore det väl inte mer än rättvist att cyklisterna också får det, i synnerhet som vi är lite utsatta, och skulle kunna bli så många fler.
Dessutom lär Östra Storgatan bli mycket trivsammare, med färre bilar och som kör långsammare. Sakta men säkert får bilarna maka på sig. För varje bil som försvinner blir Nyköping allt mer en stad för människor. Det vill vi väl ha?

1 kommentar:

  1. Lär er cykla i stället, för ni far fram som jag saknar ord för, sedan finns det en del cyklister som inte kan trafikregler alls.
    En glad gångare som jag önskar att ni tar mer hänsyn i trafiken och lär er trafikreglerna bättre.
    Att stänga storgatan på öster är ytterligare ett idiotiskt påfund från cyklister politikter mm.
    Tror att handeln kommer att minska på öster.

    SvaraRadera