lördag 6 juli 2013

Vad göra för att öka cykling i Nyköping (2)

Det kan vara svårt att omvända inbitna bilister till att äntra cykeln, men jag anar att det finns en grupp människor som gärna skulle cykla, men som avstår då de upplever biltrafiken som hotfull och närgången. 

Det finns gott om fina cykelstråk i Nyköping, men det finns också en del sträckor främst inne i stan, där man ofrånkomligen måste dela vägbana med bilar. Och att ha en 2-tons SUV( Så Utomordentligt Vansinnigt) hängande i hasorna är inte så roligt om man känner sig minsta osäker som cyklist. SUV:ens förare bara väntar på en lucka där de kan stampa gasen i botten och svischa förbi med minsta möjliga marginal.

Nu var exemplet lite tillspetsat, för de flesta bilister i Nyköping visar hänsyn mot oss cyklister. Allvarliga olyckor är sällsynta. Men jag vet många Nyköpingsbor tycker det är obehagligt att cykla på gatorna i och kring centrum, helt enkelt då gatorna är utformade för biltrafik och det inte finns någon anpassning alls för cyklister.

Detta problem är väl egentligen identiferat. Kommunens tekniska förvaltning har publicerat cykelplaner med förslag till utbyggda cykelleder genom stan.
Men förslag är en sak. Det krävs också en politisk vilja att satsa pengar på att förverkliga dessa förslag till cykelleder.

Vi närmar oss ett kommunalval 2014, då får vi se vad de lokala partierna säger om behov av förbättringar för cyklister. Om jag får peka på detaljer för bättre cykling i centrala Nyköping så gör jag följande prioritering:

Cyklist på Östra Storgatan, just omkörd av en
stor SUV. Sådan är trafikmiljön idag, men kanske
kan här bli cykel/gåfartsgata. 

1/ Östra Storgatan till cykel/gåfartsgata. Idag en racerbana för en del bilister fast det är 30. En viktig genomfartsled för cyklist men absolut ingen cykelanpassning. Kommunen har redan börjat utreda cykel/gåfartsgata, men det är oklart vad det kostar och hur det skulle kunna bli.

2/ Repslagargatan. Idag ett mischmasch av korta stumpar av gång/cykelbana av väldigt varierad bredd och standard. Det behövs en omvandling till en genomgående tydlig cykelled. Något är på gång från kommunen, men vad?


3/ Fruängsgatan vid Teaterparken. En kort sträcka helt utan cykelbana, och där biltrafiken är livlig. Cyklisterna behöver eget utrymme åt båda hållen.

4/ Cykelled Arnö in i stan. Arnö har en bra cykelväg in till stan, tills man har passerat Hamnvägen. Sedan är man ute i biltrafiken. Delvis rätt lite trafikerade gator, men ju närmare centrum man kommer desto mer måste man trängas med bilarna. Det behövs cykelbanor antingen på Fruängsgatan, Bagaregatan eller kanske Slottsgatan upp till V Kvarngatan. (möjligt att denna prioritering styrs av mitt egenintresse, då jag bor på Arnö)


Västra Kvarngatan, ingen cykelanpassning idag.

5/ Västra Kvarngatan. Denna gata kan knappast kallas cykelvänlig idag. Jag är dock lite osäker på behovet, då alternativet Västra Storgatan finns, som är en i grunden bra genomfartsled som är gång- och cykelanpassad. Dock är Västra Storgatan stundom rätt rörig med många gående besökare i stan, och i praktiken inte riktig bra. Då kan Västra Kvarngatan vara ett alternativ, fast det är tveksamt hur mycket det går att cykelanpassa gatan. Ett kvarter är gatan väldigt trångt (finns inte ens plats för p-platser),och stans bilister skulle väl bryta ihop om gatuparkeringen togs bort till förmån för cykelbana. Nu finns visst planer på att ta bort gatuparkeringen, så något kan vara på gång. Kanske en gåfarts/cykelfartsgata då, där bilarna får färdas men på cyklister och gåendes villkor. Alltså med klart begränsad hastighet.

2 kommentarer:

 1. Ha förtröstan, cyklingen i Nyköping kommer tillfälligt öka med 50% om några dagar då jag passerar på väg till Oxelösund.
  Gert

  SvaraRadera
 2. Nyköpings diskriminering och mer därom kan ni läsa på
  http://cykeltramp.blogspot.se/2013/07/nykopings-diskriminering.html
  Gert

  SvaraRadera