tisdag 30 juli 2013

Vad göra för att öka cykling i Nyköping (3)

Mest cyklar ska det vara. Som här på Östra Storgatan.

Att locka de bilbrukande Nyköpingsborna till cykeln är inte lätt. När de traskar ut ur huset så är det en bilnyckel som dinglar i handen. I huvudets måltavla tronar en stor bil. Det finns inte mycket utrymme kvar i huvudet för att trycka in en cykel. Så det blir bil, inte cykel. Åtminstone gäller detta lite äldre som levt hela sitt vuxna liv med bil.

Kanske är det annorlunda med yngre. Idag betyder inte bil så mycket för många unga, bilen är inte längre synonym med att bli vuxen/18 år, bilen är inte särskilt mycket status. Många unga av idag prioriterar annat än en Volvo. Men å andra sidan är dessa unga tjejer och killar uppfostrade av föräldrar som är notoriska bilmissbrukare, och har gjort vad de kan för att få barnen in på den rätta vägen. De har skjutsat, bilat, åkt, kört, och allt man har gjort utanför hemmets väggar har utgått från bilen.

Men jag tror ändå på de unga. Någon form av tonårsrevolt där visar att det går att leva ett gott liv utan egen bil. Trots det har man god rörlighet. Ibland får man skjuts av någon, ibland hyr man bil, ibland tar man bussen, men framför allt tar man cykeln. 

Rörlighet är förstås en aspekt på resandet. En annan aspekt är tillgängligheten, att det vi behöver nå finns inom rimliga avstånd och på platser vi kan nå med buss, cykel, och med bil (för dem som envisas).

Nåväl vi jobbar väl på med att göra stan cykelvänligare. Här är ytterligare några funderingar kring tänkbara förändringar som ska gynna cyklandet i Nyköping.

Skilj på cyklar och gående
• Separation av cykel/gångtrafik där det går, och ordentligt markerad cykelbana, där det går. Cykelsymboler målade på vägbanan.
Idag är cykel och gångbanor mixade, men cyklister och gående är olika trafikslag med olika behov. En cyklist färdas cirka fyra gånger snabbare än den som färdas till fots, varför det kan bli ganska stökigt när det börjar bli många av både cyklister och gående. Märkligt nog är det dock ganska sällsynt med att cyklister och gående stöter ihop. Men det gynnar definitivt inte cyklingen om man ofta tvingas bromsa och svänga för att undvika att meja ned gående som vinglar fram lite hur som helst på vår gemensamma vägbana.

Inga pengar till utbyggda bilvägar
• Bilvägnätet kan betraktas som färdigutbyggt, det sker inte längre någon tillväxt av trafiken. Och eftersom ekonomin i stort inte längre växer som tidigare, tillväxten har gått i väggen, så ska vi inte heller bygga nya vägar för mer trafik. Sannolikt kommer vi aldrig mer att se en ekonomisk tillväxt som den vi hade på 1900-talet. Ekonomin kan inte växa i all evighet, i synnerhet inte på en planet som inte växer. Nya storskaliga trafikleder är inte lösningen, de skapar oftast bara mer trafik, och bidrar till att skapa en stad där bilen är nödvändig.

Att det ibland är trångt på Nyköpings bilgator är något vi får leva med. Några minuter i kö får bilisterna leva med. Eller kanske de sätter sig på cykeln, så är snart trängselproblematiken ett minne blott.

Ska bilvägnätet förbättras är det för ökad säkerhet för andra trafikslag, och rondeller för att få bättre flyt på en del besvärliga korsningar. Det kan förstås behövas nya lokalgator om nya bostadsområden byggs. Och bilgator kan bli mer anpassade för cyklister och gående.

Ska det läggas pengar på utbyggd trafikinfrastruktur, så är det för främst andra trafikslag än bilar. 

Låsbara cykelställ vid viktiga busshållplatser
• Cykel och buss är en bra kombo. Cykel till busshållplatsen underlättar bussresan. Men om det inte finns ett låsbart cykelställ vågar man nog inte ställa hojen vid hållplatsen.

Bygg om gator så bilisterna håller 30
•På många av stans centrala gator är hastigheten 30 eller 40. Är det något bilisterna slarvar med så är det respektera dessa fartgränser, som just är satta för att minska krockvåld mot oskyddade trafikanter om olyckan är framme. Av någon märklig anledning så tycker väldigt många bilister inte att man ska visa den hänsynen till gående och cyklister. Och därmed blir det både mer oroligt och osäkert för oss på 2 hjul.

Om inte skyltar fungerar, så fungerar det att gatorna byggs om fysiskt med kurvor, fartgupp och avspärrningar, som gör det omöjligt att braka på ohejdat. Bilisterna må tycka att sådana farthinder är både onödiga och irriterande. Men genom sin framfart har de själva bett om att få dessa. 
Nyköping har redan en del fartdämpande hinder, men mer behövs främst på de centrala gatorna.

Planerna på att göra Östra Storgatan till gåfartsgata är ett bra upplägg som kan dämpa bilarnas framfart, men fortfarande göra stan tillgänglig för dem som verkligen behöver åka bil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar