tisdag 7 oktober 2014

Massaker-räcken på Östra Storgatan (del 2)

Häromdagen bloggade jag om de farliga räckena på nya Östra Storgatan, de som ska skydda planteringarna. Ringde kommunens projektledare om detta. Jo, kommunen hade nyligen också upptäckt räckena och insett att de kantiga hårda stålräckena inte vara riktigt bra ur trafiksäkerhetsynpunkt.

Men någon klockren lösning kunde inte projektledaren presentera. Han var inne på att växtligheten så småningom skulle göra att räcken skyddades av växtlighet. Eller att man skulle sätta på skydd på räckena, som skulle göra dem lite mindre kantiga och hårda för den händelse cyklister åker in i dem. Låter det som bra svar? Tycker nog inte det.

Han sa också kommunen skulle utvärdera dem, alltså se hur det blev med trängsel mellan bilar, cyklister och gående när gatan har invigts och trafikeras på riktigt. Det låter i och för sig klokt, men likväl finns räckena där och är väldigt kantiga och hårda. En oskyddad cyklist som krockar med dem kommer ofelbart att slå sig rätt ordentligt.

Att ta bort räckena satt långt inne, förstod jag av projektledare. Det var absolut den sista tänkbara åtgärden.

Men min fråga, behövs de verkligen? Räckena ska kringgärda planteringar, främst av perenner. Om det någon gång skulle hamna en cyklist eller gående i oskyddade planteringar, så är det ingen katastrof. En allvarligt skadad cyklist är långt värre.

Så slutsatsen är enkel. Stålräckena var ett misstag. Tag bort dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar