fredag 24 oktober 2014

Rejäl satsning på cykling. Vad innebär det?

Försmak av framtiden? Domänvägens nya
gång och cykelbana.
En dryg månad har gått sedan valet i september. I Nyköping sitter den tidigare majoriteten kvar vid makten, och kommunen fortsätter att styras av socialdemokrater, vänsterparitet och miljöpartiet.

Kan väl inte säga att det varit någon tydligt cykelvänlig politik under förra mandatperioden. Det har skett förbättringar för cyklisterna, även om det gått i ett något makligt tempo. Ett riktigt cykel-beslut kan dock de rödgröna sätta upp på meritlistan, det är den radikala förvandlingen av Östra Storgatan. Tidigare en ganska ordinär småstadsgata, snart en modern gång- och cykelfartsgata.

En ny mandatperiod innebär en ny politisk överenskommelse mellan partierna, som visar den politiska viljeinriktningen. Nyligen presenterades detta i form av ett budgetförslag, som dock måste beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige innan den blir offentlig.

Den rödgröna budgeten uppges innehålla en rejäl satsning på asfaltering, målning av cykelbanor, cykelparkeringar och cykelpumpar. Vad dessa formuleringar innebär i form av konkret budget och konkreta planer, får vi vänta på svar ännu en tid. Blir det ökat tempo i cykelsatsningarna? Mer pengar? 


Kanske den nyanlagda gång- och cykelvägen på Domänvägen, där Nyköpingshem bygger nytt, är en försmak på vad som väntar. En rejält bred cykelbana med tydlig linje som separerar gående. Trevligt designad belysningsarmatur. Tråkigt är dock att denna fina cykelväg snabbt tar slut, på vägen mot centrum, och man hamnar i blandad trafik. Men vi kan väl utgå från att fortsättning följer här, och på många fler gator i stan, om det nu finns cykel-vänliga formulera i förhand-budgeten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar