torsdag 1 januari 2015

Bloggen i ny skepnad, med fokus på hållbar trafik

Den här bloggen har länge bevakat Nyköping med utgångspunkt från cykeln, som är en viktig del av hållbar trafik, men nu tar jag steget till hela trafiksektorn, eftersom de olika transportmedlen både samverkar och påverkar varandra. Självklart kommer det att bli en hel del cykel även i fortsättningen, men utgångpunkten är att ta bredare grepp på hur Nyköpings resande och transporter ska kunna bli mer hållbara. Då menar jag inte bara att de ska vara klimatsmarta och mindre miljöförstörande. Då menar jag också ett trafiksystem som ska kunna utnyttjas av alla, ung som gammal. Alla ska kunna förflytta sig tryggt och säkert, utan att vara beroende av bil för allt.

Varför bloggar jag då om ett hållbart trafiksystem? Av den enkla anledningen att mitt stora intresse för miljöfrågor, cykling, bra kollektivtrafik och min vurm för städer. Vi vet alla att biltrafiken är den största källan till utsläpp av koldioxid i Sverige, alltså det största bidraget till den globala uppvärmningen. Biltrafiken orsakar också buller och lokala luftföroreningar. Med stor andel bilar i trafik anpassas också staden efter bilens förutsättningar, handel, arbetsplatser och service hamnar på bilavstånd i stans ytterkanter. Stora ytor går åt till vägar och parkeringar. Trafiken och vägarna skapar avstånd och barriärer. Sammantaget skapar det ett bilberoende, som är dyrt, miljöförstörande och dessutom försvårar för alla som inte vill ha bil. En stad med hög anpassning för bilarna blir en ogästvänlig stad som drar ned livskvaliteten och får innevånarna att hålla sig borta. Det är ju raka motsatsen till en stad, en stad ska en dynamisk mötesplats för människor, som ska locka till folkliv, aktivieter, möten, kultur, nöjen. Jag tror en sådan stad ger mer utveckling och välfärd för dess innevånare. Kort sagt, livet blir bättre.

Min önskan är att det ska vara balans mellan olika resesätt i trafiksystemet. Bilar ska finnas, men ska inte behöva dominera. Jag hoppas att bilarna främst ska användas av dem som verkligen behöver. Vem som verkligen behöver är ju förstås en fråga som kan diskuteras, men vi kan väl tänka oss äldre, handikappade, arbetande småbarnsföräldrar med avstånd till jobbet.

Jag hoppas förstås att de bilar som finns ska drivas på el, eller förnybara miljövänliga bränslen. Att de ska vara färre och inte användas lika flitigt. Vi kan hoppas att fler upptäcker hyrbilar och taxi för de verkliga transportbehoven, eller att det etableras bilpooler, som nu blivit en växande företeelse i många städer, men inte hittat till Nyköping ännu.

Jag hoppas att många fler ska upptäcka cykeln för vardagsresorna i Nyköping. Jag tror också att elcykeln blir en viktig del i en hållbar omställning av trafiken med fler cyklister.

Jag tror också att de lokala bussarna kan utnyttjas mer och av fler. Då vore det förstås önskvärt med eldrivna stadsbussar, eller elhybrider som kommer starkt, vilket skulle göra bussarna mer anpassade till stadsmiljöer. Länstrafiken behöver också skaffa ett nytt flexibelt biljettsystem, då också med biljettpriser som kan locka till bättre utnyttjande av bussarna.

Jag vill också hoppas att politiker och trafikplanerare i allt högre utsträckning bygger och utformar gator och vägar för alla trafikanter. Jag tror den ombyggda Östra Storgatan kan tjäna som inspiration för den typen av anpassning.

Omställningen till ett hållbart trafiksystem kommer att innebära utblickar mot andra kommuner, där man varit mer framsynt och radikal, och vågat testa nya grepp som varit framgångsrika. För jag tror Nyköping behöver inspiration, för jag upplever att många andra städer ligger längre fram. För här måste vi våga ta ut svängarna mer, på med djärva och nytänkande grepp. Östra Storgatan vara ett sådant radikalt grepp, men många fler behövs.

Om detta kommer jag att blogga. Jag lovar kritik, beröm, diskussion och inspiration. Som vanligt alltså, men lite bredare grepp än tidigare då fokus var på cykling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar