tisdag 27 januari 2015

Äntligen, ett modernt biljettsystem

Snart historia.
Efter mycket letande och rotande har jag så funnit information, som visar att Sörmland och Nyköping är på väg att få den välbehövliga moderniseringen av biljettsystemet på Länstrafikens bussar.

Källan är ett protokoll från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 9 okt 2014, vilket bör vara en betryggande källa.

Där klargörs att man beslutat att godkänna föreslagen strategisk inriktning på ett nytt färdbevis- och realtidssystem. Detta har beslutats av direktionen vid Kollektivtrafikmyndigheten. Jag går inte in på detaljerna på beslutsordningen här, eftersom den är ganska krånglig. Men det framgår att man gått ut med anbudsansökningar, för att hitta tänkbara leverantörer av dessa system. De utvalda leverantörerna ska komma in med anbud tidigt under 2015, och tilldelnings ska ske i februari (alltså snart).

Det valda systemen för biljetter och realtidsinformation är tänkta att vara i skarp drift andra kvartalet 2016. I protokollet berättas att man också ska se gällande pris- och produktsortiment.

Med andra ord, mycket är på gång för att länet och Nyköping ska få ett förnyat bättre biljettsystem, som tidigare efterlyst här på bloggen.

Se protokoll 2014-10-09:

http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Kommunalforbundet-Sormlands-kollektivtrafikmyndighet/Protokoll/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar