fredag 9 januari 2015

Det växer mossa på stadsbussarnas biljettsystem

Det finns dem som tror att nolltaxa kan locka fler att nyttja den lokala busstrafiken i Nyköping. Och troligen är det så att det skulle bli fler som åkte, om priset på biljetterna är noll. Men samtidigt försvinner en del av intäkterna för trafiken och det kanske också skulle leda till behov av fler bussar vilket skulle dra upp kostnaderna. Risken är stor att en generell nolltaxa blir ett ekonomiskt slukhål, så det finns anledning att se över andra modeller för att ett biljettsystem som uppmuntrar till att mer använda den lokala busstrafiken i Nyköping.

Helt klart är att dagens biljettsystem på Länstrafiken behöver en översyns, dels är biljettmaskinerna omoderna, dels finns det små möjligheter att justera taxans utformning.

Om vi tittar på biljettmaskinena först. Jag har själv kört buss och vet hur maskinerna är utformade. Det är ett system som har cirka 15 år på nacken, och är inte särskilt flexibelt så tillvida att det är svårt att ändra i systemet om man vill införa nya typer av biljetter. Det har med tiden anpassats till kortbetalning, men att köpa biljetter med kort är varken smidig eller snabbt. Kort sagt är det ett överåldrigt system som behöver få en ersättare. Jag misstänker att det nuvarande biljettsystemet bidrar till att Länstrafiken inte försöker driva igenom något egentligt nytänkande inom biljetterna och taxesystem. Vissa tjänster och funktioner är helt enkelt inte möjliga att införa med dagens sörmländska biljettmaskiner

  • Det går inte att ladda och köpa kort och biljetter över nätet.
  • Det finns ingen beröringsfri teknik för snabb avläsning av resekort.
  • Det kan inte kommunicera med appar.
  • Det finns inget realtidssystem som kan visa bussen på kartor på nätet, eller som kan styra automatiska hållplatsutrop.
  • Det är svårt eller omöjligt att införa nya korttyper och nya typer av rabatter.


Men att förnya och ersätta ett biljettsystem är inget man gör i en handvändning, och vad jag vet finns det inga aktuella planer åt det hållet. Självklart är Länstrafiken Sörmland medvetna om biljettmaskinernas begränsningar, men det kan finnas skäl till att man avvaktar en ny satsning i dagsläget.

Emellertid är det inte kört för det. Vissa förändringar borde vara möjliga med nuvarande system. Jag listar några tänkbara sådana, och motiverar varför jag tror de vore möjliga:

LÄGRE PRISER PÅ ENSTAKA BUSSRESOR
Kunder som reser sällan straffas idag med förhållandevis höga priser. Betalar du för en enstaka resa (med byten upp till en timme) på bussen kostar det 26 kr, använder du Länstrafikens rabattkort kostar den cirka 21 kr. Ett månadskort (”Stadskortet”) som man kan använda hur mycket som helst och av flera personer kostar 540 kr. För många kan resandet innebära att man ibland cyklar, ibland åker bil och bland buss. Men är priset på enstaka bussresor högt, så är det många sällanresenärer som tvekar eller väljer annat färdsätt. En tydlig sänkning av priserna på enstaka biljetter (eller nuvarande Rabattkortet), skulle helt klart öka attraktionen att välja buss.

SHOPPINGKORT FÖR ETT HELT DYGN
Idag finns en s k shoppingkort som ger 3 timmars resa för 30 kr. Utöka gilitighetstiden så att en shoppingresa gäller för en helt dygn. Shoppingkortet skulle då bli ett bra och prisvärt alternativ för dem som ibland vill ställa cykeln eller bilen, inte minst om de ska ta sig till och från jobbet med buss.

REJÄL RABATT FÖR PENSIONÄRER
Till och från diskuteras nolltaxa i den lokala busstrafiken. I så fall bör det inte vara för dem som redan åker mycket buss, vilket i Nyköping främst är skolungdom. Snarare skulle man då rikta sig till äldre som sällan åker buss, pensionärer då, som är en väldigt bilberoende grupp. Dessutom har förmodligen inte pensionärerna riktigt samma resvanor som skolungdomar, som fyller bussarna runt 8-tiden. Pensionärerna kommer igång med sina aktiviteter och resor lite senare på dagen. Säg att man låter pensionärer resa utan kostnad kl 9-14 vardagar och på helger. Alternativt att de får resa obegränsat under dessa tider till motprestationen att de köper ett billigt busskort, säg kanske 100-200 kr i månaden. 

En sådan pensionärsrabatt skulle sannolikt inte öka kostnaderna för trafiken, då de nya resenärerna skulle tillkomma under den tid då det är god kapacitet i busstrafiken. Med en låg avgift, skulle det dessutom komma nya intäkter, vilket till och borde kunna göra ett sådant upplägg till och med gav en förbättrad ekonomi.

OCH SÅ MARKNADSFÖRING
Sist med inte minst måste sådan förändringar marknadsföras ordentligt. Att bara smyga in förbättringar är tämligen bortkastat. Har noterat en sådan förbättring som Länstrafiken införde utan att göra minsta väsen (i alla fall inte så att jag noterade det). Man höjde rabatten från 20% till 25% på Rabattkortet för något år sedan. En förbättring som gav billigare resor, vilket jag upptäckte av en slump.

FÖRDJUPNING...
Av en händelse så har Bussmagasinet nyligen intervjuat trafikkonsulten Urban Eriksson, som menar att kollektivtrafiken behöver se över sina taxor, bland annat för att jämna ut topparna i trafiken. Hans analys pekar också på att biljettpriserna för de kortare resorna är förhållandevis höga.

1 kommentar:

  1. Instämmer i det du säger, som Katrineholmare har jag erfarenhet av samma gröna bussar med samma föråldrade biljettsystem. Men när jag läser årsredovisningen för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet verkar det som att arbete för ett nytt biljettsystem är på gång, med funktioner för bla realtidsinformation mm. Men jag antar att det dröjer ett tag till. Länstrafiken Örebro och VL har väl haft samma slags kort och biljettsystem som Länstrafiken Sörmland, men har alldeles nyligen bytt ut dessa. Kan de borde Sörmland också kunna.

    SvaraRadera